Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skutecznie wspiera działania proekologiczne gminy Wręczyca Wielka

WFOŚiGW w KatowiachPo co chronimy przyrodę? Pytanie to z pozoru wydawać się może naiwne, a wręcz głupie, ale zarówno ono, jak i odpowiedź zawiera kilka ukrytych zagadnień i to one właśnie wiele mówią o otaczającym nas świecie i o nas samych. Wyciągnijmy je na światło dzienne i wnikliwie się im przyjrzyjmy.

Skoro używamy określenia „ochrona przyrody” to znaczy, że jest ona zagrożona. Takie stwierdzenie – choć prawdziwe – nie oddaje faktycznego stanu środowiska naturalnego na ziemi, w naszym kraju, w województwie śląskim czy w subregionie częstochowskim. Dochodzi bowiem do sytuacji, w której jakieś gatunki wymierają szybciej niż wynika to z naturalnego procesu. I tu rzeczywiście ludzkość dopuszcza się wielu grzechów, ale z drugiej jednak strony – globalnie oceniając stan środowiska – człowiek nie jest w stanie całkowicie unicestwić życia na ziemi. Bez wątpienia natomiast znacząco wpływamy na jego charakter i przemiany.

Podejmując więc działania dotyczące „ochrony przyrody”, mamy na myśli konkretny jej element, fragment. Tylko czy aby słusznie? Ludzie, w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę decydują, co przyrodą jest, a co nią nie jest i co jest dla niej dobre. Co więcej, narzucają przyrodzie zmiany, które ona musi zaakceptować. Ekolodzy i naukowcy już dawno temu stwierdzili, że przyroda została przez człowieka tak dalece zmieniona, iż sama mogłaby sobie dziś nie poradzić. Przykład. W lasach sadzimy drzewa, wycinamy je, nawozimy, walczymy ze szkodnikami etc. A co by się stało, gdyby tego nie robić? Czy w takim lesie byłoby mniej przyrody? Wręcz zasadnym staje się pytanie: ile jest przyrody w przyrodzie?

Podstawowe prawo natury mówi, że „osobnik czy gatunek stanowią jedność ze swym środowiskiem”. Niektórzy uważają nawet, że nie ma czegoś takiego jak oddzielny element przyrody w postaci osobnika czy gatunku. To, z czym mamy do czynienia, to sieć zależności, w którą wplecione są poszczególne zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie itd. 

Jeżeli chcemy ochronić przyrodę, to musimy chronić wszystko, co jest środowiskiem naturalnym, nie tylko faunę i florę, ale również elementy nieożywione, takie jak skały, gleba, woda, słońce, wiatry, wilgotność etc.

Inicjatywy proekologiczne Wręczycy Wielkiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – jako jeden z siedemnastu wzajemnie niezależnych podmiotów – realizuje spójny obszar zadań publicznych. Aby działania były skoordynowane, spójne i skuteczne, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wyposaża WFOŚiGW w Katowicach oraz pozostałe Fundusze w narzędzie, jakim jest Wspólna Strategia. Celem generalnym systemu Funduszy jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne i efektywne wspieranie przedsięwzięć oraz inicjatyw służących środowisku przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
Misja WFOŚiGW w Katowicach oraz pozostałych Funduszy brzmi: 
„skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.”

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content