Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Wniosek o dodatek węglowy – nie problem wypełnić, problem znaleźć

Wyczekiwany przez Polaków projekt – a raczej pieniądze w ramach dodatku węglowego – nareszcie stał się faktem.Wniosek o dodatek węglowy jest prosty i czytelny, a jego wypełnienie nie powinno nastręczać większych trudności. Zdecydowanie większym wyzwaniem dla częstochowian jest odnalezienie go w internecie, bowiem na stronach urzędu miasta Częstochowy nie ma żadnej informacji na temat możliwości złożenia wniosku. Powód okazał się banalny: formularz nie składamy w urzędzie miasta przy ul. Śląskiej czy Waszyngtona, a w Częstochowskim Centrum Świadczeń (CCŚ) przy ul. Sobieskiego 15.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 11 sierpnia 2022 roku ustawę o dodatku węglowym, która ma wesprzeć gospodarstwa domowe ze źródłem ogrzewania na węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek węglowy to nic innego jak bezzwrotne wsparcie finansowe, które według założeń rządu miało polegać na ustaleniu gwarantowanej ceny za tonę węgla. 
Już od wielu dni Polacy czekali na możliwość składania wniosków, o czym świadczyły kolejki petentów, chcących zawnioskować o dodatek węglowy. Urzędnicy nie mogli jednak wniosków przyjmować, bo ostateczny kształt formularza nie był znany. We wtorek (16. sierpnia) Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa poinformowała o podpisaniu rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku. Od środy więc Polacy mogą nareszcie wnioski składać. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczy około 11,5 miliardów złotych. 

Gdzie złożyć wniosek?

Większość gmin subregionu częstochowskiego (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski i lubliniecki) przyjmuje wnioski we własnych urzędach. Natomiast częstochowianie zainteresowani pieniędzmi z dodatku węglowego muszą udać się do Częstochowskiego Centrum Świadczeń (CCŚ) przy ul. Sobieskiego 15.
Na stronie internetowej CCŚ (w zakładce: aktualności) czytamy:
„Dodatek węglowy w wysokości 3.000 złotych jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.
* Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:
– kocioł na paliwo stałe,
– kominek, 
– koza, 
– ogrzewacz powietrza, 
– trzon kuchenny, 
– piecokuchnia, 
– kuchnia węglowa,
– piec kaflowy na paliwo stałe 
zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

* Bez kryterium dochodowego.

* Dodatek węglowy jest powiązany z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

UWAGA!!!
Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022r. osobiście w siedzibie Częstochowskiego Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-200 Częstochowa oraz za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP.”

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek o dodatek węglowy został dołączony jako załącznik do rozporządzenia resortu klimatu opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Dokument należy wydrukować, wypełnić i złożyć – w przypadku Częstochowy – w CCŚ. Można go dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub online, przez ePUAP.
Wypełnienie wniosku zajmuje około 8-10 minut. Do jego uzupełnienia trzeba przygotować dane swoje i domowników. Dodatek węglowy jest bowiem przyznawany nie dla konkretnej osoby, a na gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. 
Co trzeba wpisać: 
* organ, do którego składany jest wniosek o dodatek węglowy,
* imię i nazwisko,
* PESEL,
* obywatelstwo,
* numer i seria dowodu osobistego,
* adres zamieszkania,
* numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego,
* dane osobowe (także numery PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy oczywiście wiedzieć, co jest głównym źródłem ogrzewania naszego domu, zgodnie z tym, co zgłosiliśmy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Pozycję: „kocioł na paliwo stałe” należy wybrać także, kiedy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą. W takiej sytuacji do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania.
Przygotowując wniosek, warto mieć pod ręką numer konta, na który ma wpłynąć dodatek węglowy, chyba że chcemy otrzymać świadczenie w formie gotówki.

Druga część wniosku to oświadczenia. Musimy w niej poświadczyć, że podane wcześniej informacje są zgodne z prawdą, a wymienione we wniosku osoby są członkami naszego gospodarstwa domowego.
W kolejnym oświadczeniu chodzi o to, by o dodatek węglowy nie ubiegały się osoby, które korzystają z paliw stałych, ale są już – w innej formie – dotowane przez państwo.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy mają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia. Za fałszywe oświadczenie grozi mandat w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. 

Czy pieniądze trzeba wydać koniecznie na węgiel?

Nie trzeba. To od osoby ubiegającej się o wypłatę dodatku węglowego zależy, czy otrzymane pieniądze przeznaczy na zakup węgla czy na inny cel. Cel wydatku nie będzie w żaden sposób sprawdzany czy weryfikowany.

Kiedy będą pieniądze?

Wnioski można składać wyłącznie do 30 listopada 2022. Gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę świadczenia (30 dni) w wysokości 3.000 złotych. Pierwsze wypłaty zatem ruszą jeszcze we wrześniu, w przypadku tych osób, które wnioski złożą w sierpniu.
Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content