Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

WFOŚiGW w Katowicach finansuje inwestycje ekologiczne w gminie Kłomnice

WFOŚiGW w KatowiachWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem, regionalną instytucją finansów publicznych, zaangażowaną w politykę rozwoju regionu, w tym subregionu częstochowskiego, prowadzącą szeroką współpracę z zainteresowanymi instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi. Poprzez współfinansowanie działań i inwestycji na rzecz ochrony środowiska, jest podmiotem wspierającym ochronę środowiska, jako czynnika wzmacniającego i stabilizującego rozwój Śląska.

WFOŚiGW w Katowicach oferuje różnorodne formy pomocy finansowej:
* pożyczki,

* dotacje,

* przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym,

* dopłaty do oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych (dla przedsiębiorców).

Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie:
* ochrony wód i gospodarki wodnej,

* ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami,

* ochrony atmosfery,

* ochrony przyrody i krajobrazu,

* monitoringu środowiska,

* zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,

* wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej,

* edukacji ekologicznej.

Inwestycje ekologiczne w gminie Kłomnice finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2009 rok
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku przy ul. Szkolnej 

* Charakterystyka:
– Kotłownia węglowa – kocioł węglowy 2 szt o mocy 75 kW;
– Wymiana instalacji C.O. na nową wykonaną z rur stalowych i wyposażoną w grzejniki płytowo – konwektorowe – 82 szt.;
– Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm o powierzchni 1306,82 m.kw.;
– Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 6 cm o powierzchni 402,09 m.kw.;
– Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – stropu szkoły płytami z wełny mineralnej układanymi na stropie poddasza – grubość wełny 15 cm, docieplenie o łącznej powierzchni 1044,63 m.kw.;
– Docieplenie dachu sali gimnastycznej o łącznej powierzchni 363,54 m.kw.;
– Wymiana starej stolarki okiennej na nową o współczynniku 1,7 W/ m2K o powierzchni 274,96 m.kw.;
– Wymiana starej stolarki drzwiowej na nową o współczynniku 2,6 W/ m2K o powierzchni 13,88 m.kw.

* Wartość zadania 811.071,62 zł brutto w tym:
– dotacja WFOŚiGW: 256.501 zł
– pożyczka WFOŚIGW: 190.713 zł
– umorzenie WFOŚiGW: 150.400 zł
– środki własne (budżet Gminy Kłomnice): 213.457,62 zł.

2010 rok
Usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła w 2010 roku w Gminie Kłomnice – budowa wodociągu w miejscowości Skrzydlów Trząska

* Charakterystyka:
– Budowa wodociągu z rur PCV O 110mm o długości 1.502,50 m;
– Przyłącza wodociągowe 7 szt z rur PE O 40 mm o długości 295,50 m.

* Wartość zadania 212.457,96 zł netto w tym:

– dotacja WFOŚiGW: 165.277,84 zł zł
– środki własne (budżet Gminy Kłomnice): 47.180,12 zł.

2011 rok
Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach – etap I

* Charakterystyka (sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie):
– Kolektory kanalizacji sanitarnej 250 mm – 3447,5 mb;
– Kolektory kanalizacji sanitarnej 200 mm – 1730 mb;
– Przykanaliki 160 mm do pierwszej studni – 248/2480 szt./mb;
– Pompownie ścieków – 2 szt.;
– Rurociąg tłoczny 160 mm – 733,5 mb.

* Biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia ścieków SUPERBOSS 1000 o wydajności 1.065 m3/d (dla I etapu będzie to 685 m3/d ścieków) wraz z pomieszczeniami socjalnymi w zakresie:
– Robót budowlanych oraz instalacji i sieci wodno – kanalizacyjnych;
– Instalacji elektrycznych;
– Budowy napowietrznej linii energetycznej wraz ze stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym;
– Przepompowni ścieków;
– Hermetycznej stacji zlewnej;
– Kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika;
– Kanału grawitacyjnego doprowadzającego ścieki do przepompowni;
– Urządzenia trwale zamocowane w budynku oczyszczalni.

* Wartość zadania 11.992.549,60 zł netto w tym:
– pożyczka WFOŚiGW: 1.419.690,98 zł
– umorzenie WFOŚiGW: 128.720 zł
– środki własne (budżet Gminy Kłomnice): 747.485,11 zł.

2012 rok
Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek magazynowo-biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Zdrowa wraz z modernizacją budynku

* Charakterystyka:
– Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 532,04 m.kw. i kubaturze 2850 m.kw.;
– Roboty ogólnobudowlane związane ze zmianą funkcji istniejących pomieszczeń zgodnie z nowym przeznaczeniem budynku;
– Termomodernizacja budynku;
– Prace instalacyjne: instalacje elektryczne, C.O., wentylacja, wod-kan.;
– Zmiana technologii kotłowni wraz z instalacją systemu solarnego;
– Zagospodarowanie terenu;
– Powierzchnia utwardzona: 540 mkw.

* Wartość zadania 755.945,97 zł brutto w tym:
– pożyczka WFOŚiGW: 90.545 zł
– dotacja WFOŚiGW: 131.011 zł
– środki własne (budżet Gminy Kłomnice): 534.389,97 zł.

2013 rok
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowiacach przy ul. Częstochowskiej

* W ramach zadania wykonano: 
– Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm, stropodachu i stropów strychowych granulatem wełny mineralnej 15 cm, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi, częściowa wymiana i naprawa orynnowania budynków, wymiana instalacji odgromowej, modernizacje instalacji C.O. – montaż zaworów termostatycznych i odcinających;
– Parking na 10 miejsc parkingowych wykonany z kostki betonowej, miejsce dla rowerów wraz z jego zadaszeniem oraz droga manewrowa z kostki betonowej o długości 26,7 m i szerokości 5 m.

* Wartość zadania 864.508,04 zł brutto w tym:
– pożyczka WFOŚiGW: 441.599 zł
– dotacja WFOŚiGW: 34.262 zł
– środki własne (budżet Gminy Kłomnice): 388.647,04 zł.

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content