Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

WĘDKARZ: Przepisy w 2022 roku

Część 5Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW Częstochowa w 2022 roku

Na wodach Okręgu PZW Częstochowa obowiązuje rejestr połowu ryb

Instrukcja wypełniania rejestru połowu:

1. Rejestr musi być wypełniany w sposób czytelny i trwały bez możliwości usuwania zapisów.

2. Po przybyciu na łowisko wędkarz zobowiązany jest wypełnić rubryki: data, nr łowiska.

3. Po złowieniu ryby przeznaczonej do zabrania z gatunków ujętych w limicie sztukowym np. karp, lin, szczupak, pstrąg potokowy wędkarz niezwłocznie wypełnia przed ponownym zarzuceniem wędki rubryki: gat. ryby; sztuk; cm.

4. Po złowieniu ryb przeznaczonych do zabrania lub użycia jako przynęty z pozostałych gatunków wędkarz wypełnia przed ponownym zarzuceniem wędki rubrykę gat. ryby. Rubryki – sztuk i cm (od – do) uzupełnia po zakończeniu wędkowania.

5. Uzupełnienie rubryki kg dotyczącej wagi złowionych ryb może być wykonane po opuszczeniu łowiska (w domu).

6. Warunkiem uzyskania prawa do wniesienia składek za wędkowanie na rok następny jest złożenie w macierzystym kole PZW Rejestru Połowu z roku poprzedniego.

UWAGA

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadająca niniejsze zezwolenie, Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 z późniejszymi zmianami i rozporządzeń do ww ustawy oraz przepisów zawartych w tym zezwoleniu – wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi. (Uch. ZG nr. 75 z dnia 28.03.2015.).

KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d) strażników Straży Ochrony Mienia PZW,
e) strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
f) strażników Straży Leśnej,
g) strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
i) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie przepisów niniejszego zezwolenia przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

Do spraw regulowanych niniejszym Zezwoleniem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

– Ustawy prawo wodne,
– Ustawy prawo o ochronie środowiska,
– Ustawy o rybactwie śródlądowym,
– Ustawy prawo o stowarzyszeniach,
– Ustawy o lasach,
– Ustawy o ochronie przyrody,
– Ustawy o ochronie zwierząt,
– Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
– Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, (z późniejszymi zmianami).

Numeracja łowisk Okręgu Częstochowskiego oraz dodatkowe zasady wędkowania, jakie na nich
obowiązują.

WODY GÓRSKIE – KRAINA PSTRĄGA I LIPIENIA

Całkowity zakaz wędkowania na WODACH GÓRSKICH Okręgu PZW w Częstochowie w okresie od 01.01. do 31.01. oraz od 01.09. do 31.12.

NIE DOTYCZY ODCINKA RZEKI WARTY C-200 A „NO KILL” ORAZ RZEKI KOCINKI C-300 BEZ DOPŁYWÓW

C 100
1. rzeka Mała Panew od mostu w miejscowości Brusiek do ujścia rzeki Stoła,
2. Leśnica od miejscowości Piłka do ujścia do rzeki Mała Panew:
– całoroczny zakaz zabierania i posiadania pstrągów potokowych,
– obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

C 101
rzeka Warta od źródeł do wlotu kanału oczyszczalni ścieków w Myszkowie przy ul. Wiśniowej wraz z dopływami.

C 101
rzeka Czarna Struga na całej długości z dopływem Wyrwie.

C 101
rzeka Boży Stok od źródeł do mostu drogowego w Nowej Kuźnicy wraz z dopływami.

C 200
rzeka Warta od kanału Oczyszczalni Ścieków w Poraju do mostu kolejowego w miejscowości Korwinów (nie dotyczy odcinka Warty NO-KILL).

C 200A
rz. Warta – odcinek „NO-KILL” (złów i wypuść) od mostu w miejscowości Poraj przy ul. Nadrzecznej (przy Bacutilu) do mostu w miejscowości Kolonia Borek. Zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. Na tym odcinku obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

C 200A
rzeka Kamieniczanka (Kamieniczka) na całej długości z dopływami:
– zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych,
– obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

C 201A
rzeka Wiercica odcinek „NO-KILL” (złów i wypuść) od mostu drogowego w miejscowości Janów do mostu drogowego w miejscowości Zalesice:
– całkowity zakaz zabierania i posiadania przy sobie Pstrąga Potokowego,
– obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

C 201
rzeka Wiercica od mostu drogowego w miejscowości Zalesice do mostu drogowego w miejscowości Knieja wraz z dopływami.

C 26
zbiornik Julianka – 7.0 ha, gmina Przyrów:
– całoroczny zakaz zabierania i posiadania przy sobie pstrągów potokowych,
– obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

C 202
rzeka Trzepizurka – na całej długości:
– zakaz zabierania ryb łososiowatych,
– obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.

C 300
rzeka Kocinka od mostu w miejscowości Kuźnica Kiedrzyńska do ujścia do Liswarty wraz z dopływami:
– pstrąg potokowy – górny wymiar ochronny od 50 cm,
– rzeka Sękawica – zakaz brodzenia,
– w okresie od 01.01. do 31.01. oraz od 01.09. do 31.12. zakaz zabierania i posiadania przy sobie ryb łososiowatych i lipienia. Obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
1. rzeka Pilica od źródeł do młyna w miejscowości Czarny Las,
2. rzeka Pilica od ujścia rzeki Krztyni do jazu w miejscowości Łysaków.

C 400
1. rzeka Pilica od źródeł do młyna w miejscowości Czarny Las,
2. rzeka Pilica od ujścia rzeki Krztyni do jazu w miejscowości Łysaków.

C 401
rzeka Krztynia od źródeł do ujścia do Pilicy wraz z dopływami.

C 402
rzeka Biała Lelowska na całej długości wraz z dopływami.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content