Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

WĘDKARZ: Przepisy w 2022 roku

Część 2Przepisy szczegółowe dotyczące wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW Częstochowa w 2022 roku

DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu – 10 m,
b) między łodziami lub brodząc – 25 m,
c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m.

2. Metoda spinningowa

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m,
b) łowiąc z łodzi – 50 m.

3. Metoda trolingowa

3.1 Wymaga dodatkowej opłaty.

3.2. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

3.3. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

4. Metoda muchowa

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.
Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących:

a) z brzegu lub brodząc – 25 m,
b) z łodzi – 50 m.

5. Metoda podlodowa

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

Ustala się następujące wymiary ochronne ryb

Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

– amur do 40 cm (nie dotyczy rzek);
– boleń do 40 cm;
– brzana do 40 cm;
– certa do 30 cm;
– jaź do 25 cm;
– jelec do 15 cm;
– karp do 35 cm i od 70 cm (nie dotyczy rzek);
– kleń do 25 cm;
– lin do 30 cm;
– miętus do 30 cm;
– okoń do 18 cm (nie dotyczy wód krainy pstrąga i lipienia);
– płoć do 15 cm;
– pstrąg potokowy do 35 cm;
– sandacz do 50 cm;
– sieja do 35 cm;
– sum do 70 cm;
– szczupak do 50 cm;
– świnka do 30 cm;
– węgorz do 60 cm;
– wzdręga do 15 cm.

Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

– boleń – od 1 stycznia do 30 kwietnia;
– brzana – od 1 stycznia do 30 czerwca;
– certa 1 stycznia do 30 czerwca;
– lipień : CAŁKOWITY ZAKAZ ZABIERANIA – dotyczy wszystkich wód;
– miętus od 1 grudnia do końca lutego;
– pstrąg potokowy od 01 września do 31 stycznia;
– sandacz od 1 stycznia do 31 maja;
– sieja od 1 października do 31 grudnia;
– sum od 1 stycznia do 31 maja;
– szczupak w rzekach od 1 stycznia do 30 kwietnia, w zbiornikach od 1 stycznia do 31 maja;
– świnka od 1 stycznia do 15 maja;
– węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
Okresy i wymiary ochronne ryb nie ujętych w zezwoleniu określa Ustawa o rybactwie śródlądowym i rozporządzenia do tej ustawy.

Ustala się następujące limity dobowe połowu ryb (od godziny 0:00 do 24:00) oraz limity miesięczne połowu ryb (od 1 do ostatniego dnia miesiąca):

– sum 2 szt.;
– boleń 3 szt.;
– sandacz 1 szt.;
– szczupak 1szt.;
– sieja 2 szt.;
– pstrąg potokowy, 2 szt.;
– brzana 2 szt.;
– karp, amur, lin /łącznie/ 2 szt.;
– certa, świnka /łącznie/ 3 szt.;
– węgorz 2 szt.

Dobowa łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków:

– SANDACZ, SZCZUPAK, SIEJA, PSTRĄG POTOKOWY – łącznie 2 szt.

Miesięczna łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków:

– SANDACZ, SZCZUPAK, SIEJA, PSTRĄG POTOKOWY – łącznie 5 szt. w danym miesiącu.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 6 szt. w ciągu doby.
Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
Limity połowu nie dotyczą ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, sumik karłowaty i tołpyga po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
Zabrania się podmieniania ryb w siatce.

Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”. Zawodnicy startujący w zawodach na wodach okręgu PZW Częstochowa są zobowiązani do posiadania siatek zanurzonych minimum 1,5 m w wodzie.

Inne

– wszystkie opakowania i przedmioty przywiezione i zastane na stanowisku (w promieniu 5 m) na którym dokonuje się amatorskiego połowu ryb winne być uprzątnięte i zabrane z łowiska,
– zakaz używania spławika i kuli wodnej na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia,
– na wszystkich wodach krainy pstrąga i lipienia, dozwolonymi metodami połowu jest wyłącznie sztuczna mucha i spinning,
– całkowity zakaz połowów ryb na terenie „Obrębów Hodowlanych”,
– zgodnie z uchwałą Zarządu Okręgu PZW Częstochowa mogą występować dodatkowe ograniczenia w wędkowaniu (informacja na bieżąco na stronie www.pzw.prg.pl/19 i nad danym łowiskiem).

Przypominamy, że ryby przetrzymywane w siatce są uznawane za przeznaczone do zabrania!!! Ryby nie przeznaczone do zabrania lub użycia jako przynęty należy natychmiast wypuścić na powrót do wody z zachowaniem maksymalnej ostrożności (nie dotyczy gatunków z pkt. 3.7).

UWAGA

ZO PZW podjął uchwałę nr 30/2021 z dnia 14.12.2021, która nie została wpisana do zezwolenia, a będzie obowiązywała w 2022 roku. Na wniosek Kół PZW pełniących opiekę nad wymienionymi wodami w związku z zarybieniem (grudzień 2021) zabrania się połowu leszcza w zbiornikach: Koniecpol, Pietrzyków II, Droniowiczki, Kucoby oraz Zakrzew – do 31.05.2022 roku.

część 3 w kolejnym numerze

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content