Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Warszawskie władze studenckie martwią się o częstochowskich studentów

List Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej do rektor Politechniki Częstochowskiej Marii Nowickiej – Skowron„Wasza Magnificencjo!Na wstępie chcielibyśmy podziękować Magnificencji za osobiste zainteresowanie problemem studentów Politechniki Częstochowskiej oraz otwartą postawę w próbach rozwiązania sytuacji. Dotychczasowa korespondencja nie przyniosła wymiernych efektów, dlatego też w dniu 30 czerwca 2015 roku przedstawiciele Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odwiedzili Politechnikę Częstochowską, aby osobiście przyjrzeć się problemowi zgłaszanemu przez licznych studentów PCz.

Niestety, Uczelnia w sposób niewystarczający przekazała w komunikatach meritum naszej wizyty, a napływające nieprzerwanie pisma od studentów Politechniki Częstochowskiej, skłoniły nas do wystosowania do Magnificencji Listu Otwartego, w którym w sposób kompleksowy i pełny opiszemy zaobserwowany stan rzeczy.

Pierwszym ustaleniem jakie przyniosła nasza kilkugodzinna wizyta jest zobowiązanie Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów do przeprowadzenia otwartego dla wszystkich studentów posiedzenia Rady. Przewodniczący Bartosz Czaja zobowiązał się, że podczas rzeczonego posiedzenia zostanie przedyskutowana propozycja Parlamentu Studentów RP dotycząca skrócenia kadencji URSS oraz rozpisania nowych wyborów jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym. W tym miejscu należy podkreślić bardzo słabą legitymację Samorządu Studentów w jednostkach organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. Wedle deklaracji przedstawicieli Studentów frekwencja wyborcza to jedynie kilkadziesiąt osób z blisko 11 tysięcy Studentów Uczelni. Taka liczba jest drastycznie mała i wymaga natychmiastowych ruchów profrekwencyjnych – zarówno od przedstawicieli Samorządu Studentów, jak i władz Uczelni. W tym zakresie koniecznym jest zwrócenie uwagi na zastrzeżenia studentów zgłoszone w poprzedniej korespondencji, gdzie Studenci wypowiedzieli się co do terminu i trybu przeprowadzania wyborów. Uwzględnianie tych sugestii może mieć znaczący wpływ na zwiększenie frekwencji wyborczej.

Artykuł 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w punkcie 7 stanowi: „Rektor uchyla uchwałę organu samorządu studenckiego niezgodną z przepisami prawa, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu”. Przepis ten powinien posłużyć do wsparcia postulowanych przemian. To właśnie w kompetencjach Magnificencji zawarty jest mechanizm bezpieczeństwa, który powinien zafunkcjonować w przypadku wątpliwości co do działania organów  Samorządu Studentów. Stąd też zdziwienie budzi stanowisko Uczelni prezentowane w pismach i komunikatach, jakoby bezprzedmiotowym byłaby ingerencja w sprawach protestów wyborczych. Zachęcamy do uwzględnienia przez Magnificencję protestów wyborczych i powtórzenie procedury wyborczej w wątpliwych przypadkach.

Nasze zdziwienie wzbudza również postawa Uczelni podczas oficjalnych spotkań ze studentami oraz w korespondencji z nimi. Sytuacje, których byliśmy świadkami oraz pisma jakie nam przekazano budzą uzasadniony niepokój. Na zaproszenie studentów uczestniczyliśmy w spotkaniu Prorektora ds. Nauczania prof. dr hab. inż Andrzeja Ruska ze Studentami Wydziału Elektrycznego. Spotkanie zostało zorganizowane w warunkach, które uniemożliwiały przedstawienie studentom swoich racji (obecność prawników, protokołowanie, nagrywanie, listy obecności etc.). Dzięki zaproszeniu ze strony studentów mieliśmy możliwość bronić ich interesów bezpośrednio. Nie zmienia to jednak faktu, że sposób w jaki odbyło się spotkanie należy do złych praktyk, a także daleko odbiega od standardów akademickich w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Polska. Podobne znamiona nosi list z 16 lipca 2015 r. skierowany do Studenta Wydziału Elektrycznego – Michała Cichonia – w którym Pan Prorektor wyraża swoje niezadowolenie co do informacji kierowanych poza Politechnikę Częstochowską. Trudno w takich warunkach oczekiwać zaangażowania ze strony studentów, którzy takimi działaniami mogą czuć się zastraszani i skutecznie zniechęcani do aktywności w akademickiej społeczności Uczelni. Warto w tym zakresie zastanowić się nad głębszym wsłuchaniem się w głos studentów, wykazujących się sporą odpowiedzialnością artykułując głośno swoje uwagi dotyczące funkcjonowania Uczelni i Samorządu Studentów.

Nieustannie podtrzymujemy deklarację wsparcia, jaką wystosowaliśmy podczas naszej wizyty na Politechnice Częstochowskiej. Jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy natury prawniczej i organizacyjnej. Zachęcamy do wspólnego skonstruowania tymczasowego Regulaminu Samorządu Studentów wraz z Ordynacją Wyborczą, która pozwoli na wybór nowych przedstawicieli Studentów. Oprócz wsparcia formalno – prawnego przy kreowaniu aktów normatywnych, oferujemy także pomoc w postaci obserwacji procedury wyborczej do Samorządu Studenckiego. Jest to szczególnie ważne w perspektywie przyszłorocznych wyborów elektorów studenckich uprawnionych do wyborów nowych władz Uczelni. Nie budzi wątpliwości fakt, że musi być to grono studentów posiadających mocną legitymację przedstawicielską. Zaznaczamy również, że powyżej prezentowana propozycja wsparcia spotkała się z optymistycznym przyjęciem uczestników spotkania mediacyjnego. Zadowoleni z takiego rozwiązania byli zarówno Dziekani, jak i studenci oraz przedstawiciele URSS. Szczegóły mają być przedstawione na otwartym posiedzeniu Uczelnianej Rady, na które wedle deklaracji mamy zostać zaproszeni.

Czekamy również na wyniki działań Prokuratury w zakresie wątpliwości dotyczących Juwenaliów Politechniki Częstochowskiej. W odpowiedzi na nasze zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej otrzymaliśmy wiele dokumentów dotyczących rozliczenia imprezy. Brakuje w nich jednak jakiejkolwiek wzmianki dotyczącej zbiórki pieniędzy i ich dalszych losów. Jeżeli tych dokumentów faktycznie nie ma, może to wiązać się ze złamaniem prawa – dlatego też ze szczególną uwagą będziemy obserwować dalszy rozwój wypadków.

Powyżej opisane sytuacje stanowią dosyć ponury obraz sytuacji, której byliśmy świadkami w murach Politechniki Częstochowskiej. Nadzieję daje zaangażowanie środowiska studenckiego w próbie rozwiązania problemu. Jest to olbrzymi rezerwuar potencjału, jaki może wprowadzić Politechnikę na wyższy poziom tak w dziedzinie administracji jak i jakości kształcenia. Oczekujemy, że również władze Uczelni wykażą odpowiednie zaangażowanie i ustosunkują się do naszego listu otwartego oraz zawartych w nim ważkich dla środowiska PCz kwestii.

Prosimy o udostępnienie tego listu oraz całej poprzedniej korespondencji za pomocą kanałów komunikacji, jakimi dysponuje Politechnika Częstochowska.

Łączę Wyrazy Szacunku
Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Mateusz Mrozek”

Udostępnij:

2 komentarzy

 • mateusz

  Cały ten folwark sitwy Politechniki Częstochowskiej do rozwiązania przez likwidację. Wystarczy prześledzić koneksje kolesiowsko-rodzinne na poszczególnych wydziałach. Pozorowanie nauki, zwłaszcza na “zarządzaniu”, nędzę moralną i intelektualną większości kadry. Brak wzorców osobowych dla studentów… Nie ma miejsca dla takich prowincjonalnych folwarków służacych tylko utrzymaniu status quo – wygodnego koryta dla kasty nietykalnych buraków.

 • mateusz

  Cały ten folwark sitwy Politechniki Częstochowskiej do rozwiązania przez likwidację. Wystarczy prześledzić koneksje kolesiowsko-rodzinne na poszczególnych wydziałach. Pozorowanie nauki, zwłaszcza na “zarządzaniu”, nędzę moralną i intelektualną większości kadry. Brak wzorców osobowych dla studentów… Nie ma miejsca dla takich prowincjonalnych folwarków służacych tylko utrzymaniu status quo – wygodnego koryta dla kasty nietykalnych buraków.

 • ha@o2.pl

  Politechnika publikować tego listu nie chce,dlaczego???

 • ha@o2.pl

  Politechnika publikować tego listu nie chce,dlaczego???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content