Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

W trosce o środowisko – inwestycje ekologiczne Gminy Krzepice

WFOŚiGW w KatowiachGmina Krzepice  położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w dolinie rzeki Liswarty. Zajmuje obszar 79 km kw. i zamieszkuje ją 9.238 mieszkańców. Krzepice to miasto o ciekawej historii i bogatej tradycji.Od wielu lat na terenie Gminy dokonywane są przemiany przestrzenne, społeczne oraz ekonomiczne, które w dużym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego. Władze Krzepic dużą uwagę przywiązują do dbałości o środowisko naturalne. Wiele osiągnięć ekologicznych zostało zrealizowanych dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Politykę kształtowania terenów przyjęto, zakładając zrównoważony rozwój gminy uwzględniający utrzymanie i ochronę terenów cennych przyrodniczo w ich naturalnym użytkowaniu oraz obszarów objętych ochroną. Tereny rozwojowe dla zabudowy i zagospodarowania wyznaczono, biorąc pod uwagę możliwości uzbrojenia terenu w podstawowe media, ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz perspektywiczne potrzeby rozwojowe miejscowości i poprawę warunków życia mieszkańców.

Gmina Krzepice posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Jest w 100 proc. zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 78,7 km. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest ujęcie komunalne, składające się z 5 studni głębinowych o wydajności 4.000 m3/dobę. W roku 2011 ze środków WFOŚiGW gmina Krzepice pozyskała fundusze na zmodernizowanie stacji uzdatniania wody w Krzepicach i wybudowanie studni.                                                             
W latach 90-tych wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, która została zmodernizowana i rozbudowana w latach 2013-2014 ze środków PROW i WFOŚiGW w Katowicach. Równocześnie z budową oczyszczalni rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której długość obecnie wynosi 87,9 km i obejmuje miejscowości Krzepice, Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie, Szarki, Lutrowskie i Starokrzepice. 

Ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, realizacja tego typu inwestycji była i jest możliwa wyłącznie przy udziale środków zewnętrznych, w tym środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

W ostatnich latach zrealizowano kilka dużych inwestycji z udziałem środków finansowych WFOŚiGW tj.: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starokrzepice – etap II zadanie 2 (okres realizacji 2009 – 2012 r.), budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach – etap II zadanie 2 (okres realizacji 2009 – 2012 r.), budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Krzepicach (2013 – 2014), budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej w Krzepicach (2013 – 2014), budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Starokrzepicach (2015 – 2016).
                                   
Ponadto w latach 2010-2011 ze środków WFOŚiGW zostały zrealizowane dwa etapy Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, polegającego na wymianie kotłów co i zabudowie układu solarnego.

Przy współudziale WFOŚiGW w latach 2009 – 2010, na terenie  gminy przeprowadzono kompleksową termomodernizację trzech budynków: Przedszkola Samorządowego w Krzepicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzepicach przy ul. Skłodowskiej 21 oraz budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Gmina Krzepice w latach 2008 – 2014 pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 7,2 mln zł na następujące inwestycje:

* Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Krzepicach
Koszt całkowity: 729.962 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW: 64.118 zł, pożyczka z WFOŚiGW 45.882 zł,  środki pochodzące z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW: 275.105 zł oraz środki własne 344.857 zł.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starokrzepice – etap II zadanie 2
Koszt całkowity: 4.548.018 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW: 2.500.000 zł, środki pochodzące z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW: 408.635 zł oraz środki własne 1.639.383 zł.

* Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach
Koszt całkowity: 415.432 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW: 148.513 zł, pożyczka z WFOŚiGW: 156.306 zł oraz środki własne 110.613 zł.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kuźniczka w Krzepicach – etap II zadanie 2
Koszt całkowity: 2.990.410 zł, w tym PROW: 1.697.918 zł, pożyczka z WFOŚiGW: 440.000 zł oraz środki własne: 852.492 zł.

* Program Ograniczenia Niskiej Emisji – etap I (2010 r.) 
Kwota dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW stanowiła 450.000 zł.

* Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzepicach przy ul. Skłodowskiej 21
Koszt całkowity: 559.557 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW: 204.060 zł, pożyczka z WFOŚiGW: 198.450 zł oraz środki własne 157.047 zł.

* Program Ograniczenia Niskiej Emisji – etap II (2011 r.)
Kwota dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW stanowiła 774 .000 zł.

* Modernizacja stacji uzdatniania wody w Krzepicach wraz z odwiertem studni głębinowej nr V 
Koszt całkowity: 371.123 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW: 200.000 zł oraz środki własne: 171.123 zł.

* Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach
Koszt całkowity: 3.229.130 zł, w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: 2.302.082 zł, środki pochodzące z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW: 812.500 zł oraz środki własne: 114.548 zł.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Krzepicach
Koszt całkowity: 200.415 zł, w tym środki pochodzące z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW: 185.000 zł oraz środki własne: 15.415 zł.

* Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej w Krzepicach
Koszt całkowity: 351.363 zł, w tym środki pochodzące z umorzenia pożyczek z WFOŚiGW: 330.000 zł oraz środki własne: 21.363 zł.

Wszystkie działania podejmowane przez władze samorządowe zmierzają do stworzenia nowego obrazu gminy przyjaznej mieszkańcom, inwestorom, turystom i wszystkim tym, którzy zechcą ją odwiedzić.

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content