Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Urząd pracy posiada środki na wsparcie bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada środki  na wsparcie bezrobotnych z następujących programów:

1. „Pomoc dla hutników” – program adresowany jest do osób bezrobotnych, zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników z ISD Huta Częstochowa oraz podmiotów z nią kooperujących, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Uczestnikom programu PUP proponuje:
– wsparcie finansowe przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej,
– zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy,
– szkolenia indywidualne i grupowe,
– staże.
W ramach programu „Pomoc dla hutników” częstochowski urząd pracy zaprasza też do współpracy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem byłych pracowników huty z udziałem środków programu, w szczególności tworzeniem tworzenie nowych miejsc pracy (refundacja na ten cel może wynieść maksymalnie 21.670 zł na jedno stanowisko pracy).
Wszystkie informacje na temat programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie (ul. Szymanowskiego 15, pok. nr 206, II piętro), telefonicznie pod numerem (34) 370 61 68 lub odwiedzając stronę internetową www.pup.czestochowa.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie informuje, że od 1 sierpnia 2013 r. do 13 listopada 2013 r.  zostały zarejestrowane 853 osoby – byli pracownicy ISD Huta Częstochowa. Natomiast z firm kooperujących z hutą zostało zarejestrowanych: ZM INVEST – 28 osób, Zakład Elektroenergetyczny H.Cz. „Elsen” S.A. – 54 osoby.
Do 13 listopada 2013 r. do programu pn. „Pomoc dla hutników” przystąpiło 235 osób – 215 osób jest zainteresowanych skorzystaniem ze szkolenia, natomiast dofinansowaniem do podjęcia działalności gospodarczej są zainteresowane 33 osoby (z czego 22 osoby złożyły wniosek).  Złożonych zostało także 13 wniosków od pracodawców. Podania dotyczyły refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (na 41 miejsc) oraz 15 wniosków dotyczących zorganizowania stażu (przydzielono 37 miejsc), 215 osób złożyło wniosek na szkolenia.
Biuro programu nawiązało kontakt z 137 firmami, którym zaproponowano możliwość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz organizację stażu.

2. „Bądź aktywny zawodowo” – projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Trwa nabór wniosków od osób bezrobotnych, w szczególności z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz  w wieku od 15 do 30 lat, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
Wszystkie informacje, procedury, kryteria, druki wniosków z logo EFS zamieszczone zostały na stronie internetowej PUP Częstochowa (www.pup.czestochowa.pl).  
Bezpośrednio informację na temat projektu można uzyskać w siedzibie PUP Częstochowa (ul. Szymanowskiego 16, pok. 6).

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content