Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Tylko 58 osób korzysta z ulg za wywóz śmieci Sprawdź, może i Tobie się należy!

Aż o 50 proc. mniej można płacić za wywóz odpadów. Mało kto jednak wie, że w ogóle istnieje taka możliwość. Głównym kryterium przyznania ulgi są dochody. Jeśli nie masz zbyt wysokich na jednego członka rodziny, a także jesteś osobą samotną lub posiadasz Kartę Dużej Rodziny, pofatyguj się do biura Działu Gospodarowania Odpadami przy ul. Focha 19/21 w Częstochowie, bo być może należy Ci się ulga i znacznie mniej zapłacisz za wywóz własnych śmieci.

Obecnie mieszkańcy Częstochowy płacą 12,50 zł od osoby miesięcznie za odpady nieposegregowane i 10,50 zł od osoby miesięcznie za posegregowane. W przypadku czteroosobowej rodziny, która nie pozwala sobie na zbytki, miesięczny koszt za odbiór śmieci to 42 zł. Gdyby rodzina otrzymała ulgę, zapłaciłaby mniej o 252 zł rocznie.
Jakie warunki trzeba spełnić, by ulgę otrzymać? – odpowiada Edyta Soboniak, dyrektor ds. gospodarki odpadami Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie.

– Z jakich ulg – w związku z opłatami za wywóz śmieci – mogą skorzystać osoby o niskich dochodach, bo jak rozumiem tylko takie się kwalifikują?
– Na dzień dzisiejszy mieszkańcy Miasta Częstochowa korzystają ze zwolnienia w wysokości 50 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w bieżącym roku kalendarzowym.
Dodatkowo wskazujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowa Uchwała Nr 304.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. (…) w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zgodnie z §2.4 wprowadza się zwolnienie w wysokości 50 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonymi w §2.1, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

– Jakie trzeba spełnić warunki, by ulgę otrzymać?

– Osoba, która włada nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa):
* Wypełnia druk deklaracji.

* Dołącza do deklaracji dokumenty potwierdzające stan majątkowy, uprawniający do skorzystania ze zwolnień z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, np. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub potwierdzona kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożona w urzędzie skarbowym, lub zaświadczenie z MOPS.

* Składa oświadczenie potwierdzające wystąpienie co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

* W przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń, niezwłocznie informuje organ zgodnie z art. 109 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 9 pkt.1 ww. ustawy kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co trzy lata.

* Składa deklarację w biurze gospodarowania odpadami ul. Focha 19/21 osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub poczty elektronicznej, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z danymi wskazanymi w pozycji D5 deklaracji, na podstawie art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przysługuje właścicielowi nieruchomości w przypadku osiągnięcia dochodu:

* osoba samotnie gospodarująca – dochód nie przekracza kwoty 634 zł,

* osoba w rodzinie – dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

* rodzina – dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 cytowanej wyżej ustawy lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
Powyższe kwoty ulegają zmianie w przypadku zmiany obowiązujących, zweryfikowanych kryteriów dochodowych obwieszczonych w „Monitorze Polskim”. Prezydent Miasta, w imieniu którego działa Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. może zażądać dostarczenia dokumentów potwierdzających prawo do zwolnienia.

Udostępnij:

2 komentarzy

 • winmat@op.pl

  Dlaczego emeryci po 80 latach życia,którzy ze względów żywotnych nie mogą wykonać segregacji.

 • winmat@op.pl

  Dlaczego emeryci po 80 latach życia,którzy ze względów żywotnych nie mogą wykonać segregacji.

 • grazynafajer@wp.pl

  czy jest jakaś ulga dla osób niepełnosprawnych z pierwszą grupą,niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

 • grazynafajer@wp.pl

  czy jest jakaś ulga dla osób niepełnosprawnych z pierwszą grupą,niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content