Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

To nie żart: w szpitalu pracują bez wynagrodzenia

Podczas jednego z Salonów Prasowych nasi Czytelnicy zadali nam pytanie: czym zajmuje się Rada Społeczna Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. – Rozumiem, że trzy szpitale (przy ul.Mirowskiej 15, ul. Mickiewicza 12 oraz ul. Bony 1/3) wchodzą w skład Miejskiego Szpitala Zespolonego, który podlega prezydentowi miasta. Skoro tak to, chciałabym wiedzieć, gdzie mogę poskarżyć się na opieszałość personelu medycznego. Słyszałam, że istnieje jakaś rada przy szpitalu, ale zupełnie nie wiem, czym się zajmuje. Krążą pogłoski, że zasiadają w niej sami miejscy radni. Czy redakcja mogłaby dowiedzieć się czegoś więcej? – zadaje pytania nasza Czytelniczka.

Zapytaliśmy więc, a odpowiedzi udzielił Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy: 
 
– Kto wchodzi obecnie w skład Rady Społecznej?

„W skład Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespolonego (uchwała Nr 41.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r.) wchodzą:

Przewodniczący: 
Ryszard Szczuka (radny miasta Częstochowy)

Członkowie:
1. Łukasz Banaś (radny miasta)
2. Justyna Curran (przewodnicząca Rady Dzielnicy Lisiniec)
3. Barbara Gieroń (radna miasta)
4. Dariusz Kapinos (radny miasta)
5. Jacek Krawczyk (radny miasta)
6. Tomasz Tyl (radny miasta)
7. Magdalena Jagodzińska (przedstawicielka wojewody śląskiego).”

– Jaki był tryb wyboru członków rady?

„Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w skład Rady Społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego wchodzą:

* jako przewodniczący: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona;

* jako członkowie: przedstawiciel wojewody, przedstawiciele wybrani odpowiednio przez radę gminy lub radę powiatu w liczbie określonej przez podmiot tworzący.
W przypadku samorządu częstochowskiego przewodniczącego Rady Społecznej wskazuje Prezydent Miasta Częstochowy, przedstawiciela wojewody – Wojewoda Śląski, członków – Rada Miasta Częstochowy.”

– Jak długo trwa kadencja rady?

„Zgodnie z zapisami statutowymi kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.”

– Czym zajmuje się rada?

„ Do zadań rady społecznej należy:
1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
* zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
* związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
* przyznawania kierownikowi nagród,
* rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
* planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
* rocznego  sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
* kredytów bankowych lub dotacji,
* podziału zysku,
* zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
* regulaminu organizacyjnego;
3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez  pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności  leczniczej;
5. uchwalanie Regulaminu swojej działalności.”

– Jak często się zbiera?

„Zgodnie z Regulaminem Rady Społecznej posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał. Niezależnie od powyższego zapisu posiedzenia Rady odbywają się częściej na wniosek Dyrektora MSZ.”
 
– Czy osoby wchodzące w skład rady, otrzymują z tego tytułu dietę lub inną gratyfikację?

„Członkowie Rady Społecznej za udział w pracach Rady nie otrzymują diet ani innych gratyfikacji finansowych.”

– Czy pacjenci mogą się zwrócić ze swoimi sprawami do rady i czy są wyznaczane terminy przyjmowania interesantów?

„Rada Społeczna w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego i doradczym kierownika.
Zgodnie z podanym wyżej zakresem kompetencyjnym Rady, zajmuje się ona m.in. dokonywaniem okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content