Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Termomodernizacje i uzdatnianie wody – to główne sukcesy ekologiczne gminy Koziegłowy

WFOŚiGW w KatowiachInwestycje ekologiczne na terenie Gminy Koziegłowy w latach 2008-2014 zrealizowane dzięki finansowemu wparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach

Celem głównym zadania było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pochodzących ze spalania gazu ziemnego, powstających w procesie spalania w kotłowni budynku MGOPK. Kolejnym celem była poprawa stanu energetycznego budynku i obniżenie kosztów ogrzewania. W wyniku realizacji przedsięwzięcia – poprzez ograniczenie zjawiska niskiej emisji – osiągnięta została poprawa stanu środowiska, a w szczególności jakości powietrza.
Przed termomodernizacją, budynek MGOPK zaopatrywany był w ciepło z kotłowni gazowej wyposażonej w dwa kotły o mocy 93 kW. Kotły wyprodukowane zostały w 1990 roku, instalację grzewczą wykonano natomiast w 1968 roku. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana była w podgrzewaczu gazowym, ale zapotrzebowanie na nią było większe niż możliwości podgrzewacza. Budynek MGOPK wybudowany został pod koniec lat 60. XX wieku. Ściany zewnętrzne nie spełniały obowiązujących obecnie norm ochrony cieplnej, co powodowało wysokie koszty ogrzewania budynku. 
W ramach termomodernizacji MGOPK przebudowana została kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania, zamontowana instalacja solarna, a obiekt docieplono. Nowa instalacja wyposażona została w kaskadę kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z automatyką pogodową, sterującą pracą pomp obiegowych: instalacji grzejnikowej c.o., instalacji nagrzewnic powietrza, ładowania podgrzewacza c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u. Nowoczesne kotły posiadają zamkniętą komorę spalania, a powierzchnia paneli solarnych wynosi 10,45 m kw.
Kotłownia zasila: instalację centralnego ogrzewania w budynku MGOPK oraz w części dobudowanej, stanowiącej zaplecze sceny zewnętrznej, instalację wentylacji mechanicznej oraz instalację podgrzewania wody użytkowej. W ramach inwestycji przebudowana została też instalacja c.w.u. na odcinku kotłownia–kuchnia oraz kotłownia–toalety. W ramach termomodernizacji wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm, a także stropodachu. W budynku wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową.

Dzięki termomodernizacji zmniejszyło się zapotrzebowanie na moc – ze 141,13 kW do 65,93 kW, a roczne zużycie energii cieplnej brutto spadło – z 2893,33 GJ/a do 791,77 GJ/a. Zużycie gazu spadło natomiast – z 83 864,64 m3 na rok do 22 949,86 m3 na rok, a sprawność całego systemu wzrosła – z 48% do 89%. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery spadła z kolei o 119,637 Mg na rok.

Gmina i Miasto Koziegłowy wydała na termomodernizację 180.123 zł (24,7%), a dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 484.951 zł (72,9%).

Termomodernizacja budynku ZS w Lgocie Górnej w miejscowości Lgota Mokrzesz

Budynek Zespołu Szkół w Lgocie Górnej wzniesiono przed II wojną światową. Po wojnie był kilkakrotnie przebudowywany i remontowany. Ściany zewnętrzne postawiono w technologii tradycyjnej z cegieł ceramicznych i pustaków pianobetonowych.
W ramach przeprowadzonej termomodernizacji, ściany zewnętrzne ocieplone zostały styropianem o grubościach: 12 cm, 14 cm i 16 cm. Łącznie ocieplono 1.675 m kw. Budynku. Strop pod nieogrzewanym poddaszem ocieplony został wełną mineralną (477 m kw.), a stropodach – granulatem wełny mineralnej (475 m kw.). W starej części budynku wykonana została izolacja ścian fundamentowych oraz wymienione zostały okna i drzwi. W budynku zaprojektowano i wykonano nową instalację centralnego ogrzewania ze 102 grzejnikami kompaktowymi.

W wyniku termomodernizacji, emisja pyłowo-gazowa zmniejszyła się o 53%, dwutlenku węgla o 120 kg na rok, a tlenku azotu o 78 kg na rok. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku zmniejszyło się o 1.433 GJ na rok. 

Inwestycja kosztowała 1 mln 286 tys. zł. Środki własne wydane na nią z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy to 182.772 zł (14,21%), kredyt komercyjny – 673.634 zł (52,38%), a środki WFOŚiGW w Katowicach – 429.635 zł (33,41%), w tym: pożyczka w wysokości 161.100 zł i dotacja w wysokości 268.535 zł.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Koziegłowy
Głównym celem inwestycji była poprawa parametrów wody na ujęciu w miejscowości Koziegłowy i wprowadzenie jej do sieci wodociągu grupowego poprzez Stację Uzdatniania Wody. Podstawową przyczyną podjęcia decyzji o realizacji zadania były przekroczone parametry mętności i żelaza ujmowanej wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją ujęcia miały na celu poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców Koziegłów oraz wsi: Gniazdów, Siedlec Duży, Siedlec Mały i Mzyki. Przed modernizacją ujęcia w Koziegłowach skład fizykochemiczny pobranej z niego wody nie spełniał wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 1 mln 220 tys. zł, w tym: środki własne – 520.680 zł, pożyczka WFOŚiGW – 700 tys. zł.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content