Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

“Sprzeciwiamy się… panie prezydencie…”

Tego jeszcze nie było! Urząd miasta zdecydował przyznać nagrodę prezydenta miasta w dziedzinie promocji i ochrony kultury dyrektorowi filharmonii. Decyzja ta budzi to ogromne kontrowersje i spotkała się ze stanowczym sprzeciwem samych członków komisji oceniających kandydatury. Regulamin konkursu mówi, że w kapitule zasiadają, oprócz urzędników miejskich, także laureaci nagrody z lat poprzednich. Dwóch z nich, Zbigniew Biernacki i Jan Szyma, zaprotestowało nawet na piśmie. Wystosowali do prezydenta Matyjaszczyka list, w którym piszą:

„Panie Prezydencie, niżej podpisani, (…) wyrażają stanowczy sprzeciw wobec zamiaru przyznania tegorocznej Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie Promocji i Ochrony Kultury obecnemu Dyrektorowi Filharmonii Częstochowskiej Panu Ireneuszowi Kozerze. (…) Nagrody te przyznawane były dotychczas wybitnym społecznym animatorom kultury oraz organizacjom społeczno-kulturalnym szczególnie zasłużonym dla naszego miasta.
Bez względu na ocenę pracy Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej jest on w istocie od wielu lat urzędnikiem samorządowym pobierającym za tę pracę wynagrodzenie. Jeśli Pan Prezydent ocenia wysoko rezultaty tej pracy, ma zapewne możliwość przyznania P. Ireneuszowi Kozerze Nagrody z puli przeznaczonej dla podległych Panu pracowników. Sięganie w tym przypadku do corocznych nagród dla szczególnie zasłużonych społeczników jest nieetyczne, niemoralne i z pewnością będzie krzywdzące oraz demotywujące dla tych osób, które swój czas i energię poświęcają kulturze naszego miasta nie pobierając za to wynagrodzenia.
Inną okolicznością budzącą zdziwienie i dezaprobatę jest fakt, iż o nagrodę dla P. Ireneusza Kozery występuje Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, który nadzoruje pracę Filharmonii Częstochowskiej. Dodać trzeba, że jeszcze stosunkowo niedawno P. Ireneusz Kozera był naczelnikiem tego Wydziału.
Mamy nadzieję, że Pan Prezydent zechce wziąć pod uwagę przedstawione tu uzasadnione uwagi oraz zastrzeżenia i przyznać wspomnianą nagrodę osobie lub organizacji w pełni na to zasługującej.”

Na ten sprzeciw odpowiedział zastępca prezydenta Jarosław Marszałek, który stwierdza, że:
„(…) decyzję o rekomendowaniu Prezydentowi Miasta Częstochowy tego właśnie kandydata podjęła komisja opiniująca (…) składająca się z laureatów nagrody z lat poprzednich, przedstawiciela Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta oraz reprezentujących Prezydenta Miasta pracowników Wydziału Kultury, Promocji i Sportu. Zgodnie z protokołem komisji, spośród 11 obecnych na posiedzeniu członków, 9 swój głos oddało na Ireneusza Kozerę, 2 na Jerzego Macieja Nowaka, ostatni z kandydatów Roman Kryst nie uzyskał żadnego głosu. Wobec takiego wyniku głosowania członków komisji opiniującej rekomendację komisji uzyskał kandydat z największą liczbą głosów – Pan Ireneusz Kozera”, dalej prezydent Marszałek podaje podstawę prawną i pisze, że: „Prezydent Miasta Częstochowy zaakceptował przedstawioną przez komisję rekomendację. Na marginesie należy dodać, że nominowanie do tej nagrody dyrektora instytucji nie jest precedensem. Laureatami nagrody z lat poprzednich są m. in. Adam Mroczek – dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych; Anna Maciejowska – dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych, Elżbieta Trzeciak – dyrektor biura Częstochowskiej Organizacji Turystycznej czy Anna Operacz – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Częstochowie.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji zawarte w piśmie stwierdzenie, że wieloletnią praktyką było przyznawanie nagród w dziedzinie kultury społecznym animatorom oraz organizacjom społeczno-kulturalnym. Nagroda jest przyznawana osobom fizycznym i prawnym, a także innym podmiotom działającym w obszarze kultury zawodowo, amatorsko lub społecznie. Spośród dotychczas nagrodzonych osób gros to artyści i twórcy działający zawodowo w swojej dziedzinie. Od daty jej ustanowienia tj od 1991 roku do 2013 roku na ponad 100 jej laureatów w pięciu kategoriach, jest tylko jedna organizacja społeczno-kulturalna – Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Matter” notabene zgłaszana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy) oraz czterech społecznych animatorów kultury – Stanisław Zieliński, Zbigniew Biernacki, o. Nikodem Kinar oraz Ewa Powroźnik.
Wobec powyższego Prezydent Miasta Częstochowy nie znajduje formalnych i merytorycznych podstaw do zmiany decyzji w sprawie akceptacji zarekomendowanej przez komisję opiniującą kandydatury Pana Ireneusza Kozery do nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie Kultury.”

Autorzy sprzeciwu jednak są zdania, że argumentacja zastępcy prezydenta jest niemerytoryczna i wymijająca. Chociaż, jak zauważa Jarosław Marszałek, nominowanie osoby na stanowisku dyrektora nie jest precedensem, to jednak wymienieni przez wiceprezydenta dyrektorzy, którzy dostali dotychczas nagrody, nie są przecież pracownikowi jednostek podległych miastu. Swoje stanowisko uzasadniają następująco:
   
„W odpowiedzi na pismo (…) uprzejmie informujemy, że nie przekonały nas zawarte w nim argumenty Pana Wiceprezydenta Jarosława Marszałka na rzecz przyznania tegorocznej nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie Promocji i Ochrony Kultury obecnemu Dyrektorowi Filharmonii Częstochowskiej Panu Ireneuszowi Kozerze.
Nasz sprzeciw nie dotyczy wyników pracy komisji opiniującej, a samego dokonania zgłoszenia osoby Pana Ireneusza Kozery do nagrody przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu częstochowskiego magistratu.
Pragniemy uświadomić Panu Prezydentowi, że wymienieni przez Prezydenta Marszałka laureaci tej nagrody: Pan Adam Mroczek i Pani Anna Maciejowska to dyrektorzy szkół artystycznych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Również Pani Anna Operacz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury, to szefowa marszałkowskiej, a nie miejskiej instytucji kultury. Podobnie Pani Elżbieta Trzeciak – kierująca stowarzyszeniem, jakim jest Częstochowska Organizacja Turystyczna. Przyznanie nagrody etatowemu dyrektorem instytucji kultury, dla której organizatorem jest Urząd Miasta Częstochowy będzie więc precedensem i złą praktyką.”

Udostępnij:

3 komentarzy

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Strasznie prymitywny ten Marszałek i Matyjaszczyk – oczywistych argumentów nie rozumieją i lansują urzędola, którego psim obowiązkiem jest “promocja i ochrona kultury” w ramach służbowych obowiązków. Ale czego można się spodziewać po ćwierćinteligencji? Szambo folwarku Matyjszczyka-Marszałaka…

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Strasznie prymitywny ten Marszałek i Matyjaszczyk – oczywistych argumentów nie rozumieją i lansują urzędola, którego psim obowiązkiem jest “promocja i ochrona kultury” w ramach służbowych obowiązków. Ale czego można się spodziewać po ćwierćinteligencji? Szambo folwarku Matyjszczyka-Marszałaka…

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Przepraszam za literówkę.
  Powinno być:
  Szambo folwarku Matyjaszczyka-Marszałka…
  Przepraszam.

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Przepraszam za literówkę.
  Powinno być:
  Szambo folwarku Matyjaszczyka-Marszałka…
  Przepraszam.

 • g.los1@o2.pl

  Roman Kryst, który nie otrzymał żadnego głosu w Częstochowie, otrzymał honorową odznakę “Zasłużony dla Kultury” przyznawana przez Ministerstwo Kultury. Jak to jest że działalność zostaje doceniona w Polsce, tylko nie we własnym mieście ?

 • g.los1@o2.pl

  Roman Kryst, który nie otrzymał żadnego głosu w Częstochowie, otrzymał honorową odznakę “Zasłużony dla Kultury” przyznawana przez Ministerstwo Kultury. Jak to jest że działalność zostaje doceniona w Polsce, tylko nie we własnym mieście ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content