Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Sprawdzamy, jak pracował twój poseł część 1

Badamy aktywność posłów regionu częstochowskiego, bo przecież to nasze glosy sprawiły, że znaleźli się w SejmieNa 460 posłów zasiadających w Sejmie, 7 dostąpiło tego zaszczytu dzięki glosom mieszkańców regionu częstochowskiego. Co 4 lata wybieramy naszych reprezentantów, którzy mają uczciwie i niestrudzenie pracować w imieniu i dla dobra obywateli.Właśnie przed końcem obecnej kadencji sprawdzamy, z jakich to osiągnięć dla naszego regionu dali się zapamiętać nasi posłowie po 4 latach działalności.Kto się sprawdził, a komu powinniśmy podziękować?W każdym numerze Tygodnika przedstawimy osiągnięcia jednego posła.

Czego mieszkaniec regionu częstochowskiego może wymagać od posła ziemi częstochowskiej?

Posłowie i senatorowie działają w imieniu obywateli – w domyśle przede wszystkim obywateli z okręgu, z którego zostali wybrani. Mają ustawowy obowiązek uwzględniać w swojej pracy parlamentarnej uwagi i żądania zgłaszane przez swoich wyborców.
Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Art. 21. 1. Posłowie i senatorowie przyjmują opinie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swej działalności parlamentarnej.

Podpowiadamy też naszym Czytelnikom, w jaki sposób można nawiązać kontakt z posłem ziemi częstochowskiej.
Art. 23. 1. Posłowie i senatorowie tworzą biura poselskie, senatorskie lub poselsko-senatorskie w celu obsługi swojej działalności w terenie.
Mają także obowiązek prowadzenia przynajmniej jednego biura poselskiego. Poprzez biuro obywatel powinien mieć możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z wybranym parlamentarzystą.

Dlaczego warto? Chociażby dlatego, że poseł oraz senator ma prawo interweniować w sprawach zgłaszanych przez swoich wyborców, a organy administracji rządowej, samorządy czy przedsiębiorstwa państwowe mają obowiązek rozpatrzyć taką sprawę w ciągu 14 dni. Kierownicy tych instytucji muszą przyjąć posła i senatora i udzielić mu wszystkich wyjaśnień. Poseł lub senator na podstawie swojej legitymacji ma wstęp na teren każdej takiej jednostki.
Art. 20. 1. Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.
2. Organy i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec których poseł lub senator podjął interwencję, są obowiązane najpóźniej w ciągu czternastu dni powiadomić posła lub senatora o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub senatorem ostatecznie ją załatwić.
3. Kierownicy organów i jednostek, o których mowa w ust. 1, są obowiązani niezwłocznie przyjąć posła lub senatora, który przybył w związku ze sprawą wynikającą z wykonywania jego mandatu, oraz udzielić informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy.

Nowy cykl zaczynamy od posła Mariusza Trepki – Prawo i Sprawiedliwość, który samodzielnie oceniał swoją aktywność sejmową, odpowiadając na nasze zapytania prasowe.

Źródła utrzymania:

Informacje dotyczące źródła utrzymania oraz dodatkowych dochodów znajdują się w moim oświadczeniu majątkowym.

Od redakcji:
w oświadczeniu majątkowym posła Trepki za 2021 rok czytamy:
* uposażenie posła – 129.275,09 zł;
* dieta parlamentarna – 37.578,05 zł;
* przychód za zwiększenie limitu na służbowe podróże zagraniczne – 218,59 zł
Dochód łączny: 167.071,73 zł – miesięcznie 13.922,64 zł

Źródła dodatkowych dochodów:

[brak odpowiedzi]

Od redakcji: z oświadczenia majątkowego posła wynika, że nie posiada dodatkowych źródeł utrzymania.

Zawodowe powiązania rodziny posła z instytucjami publicznymi – miejsce pracy:

Nie ma takich powiązań. 

Przypomnienie – obietnice wyborcze z 2019 roku:

Dzięki, działaniom Rządu Zjednoczonej prawicy udało się wprowadzić szereg rozwiązań dla obywateli Polski. Są to m.in.: 
– 13 i 14 emerytura dla seniorów, to dodatkowe środki dla osób starszych. 
– Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – to łącznie 12 tyś zł, przez 2 lata, na drugie i kolejne dziecko w wieku od 1 do 3 lat. Dzięki tym pieniądzom młodzi rodzice mogą opłacić nianię lub żłobek dla swojego dziecka, co pomaga szybciej wrócić do pracy zawodowej. 
– Wsparcie dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowych Straży Pożarnych – dodatkowe środki pomagają lepiej wyposażyć jednostki, dzięki temu praca strażaka jest bezpieczniejsza i pomoc obywatelom w potrzebie może być szybciej udzielana. 
– Udało się również wprowadzić dodatek do emerytur dla strażaków ochotników, w wysokości 200 zł. W moich biurach poselskich (tel. 787-061-597, Częstochowa – Aleja NMP 24/12, Myszków – ul. Słowackiego 8/24) można uzyskać na ten temat więcej informacji oraz pobrać wniosek, który należy przedłożyć odpowiedniemu organowi.
– Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tyś. zł, to niższe podatki dla ponad 18 mln Polaków. 
– Pomoc rodzinom w zakupie pierwszego mieszkania, poprzez gwarancję wkładu własnego. To duże ułatwienie podczas zakupy swojego pierwszego własnego „M”, gdyż głos młodych ludzi właśnie ten problem stawiał na pierwszym miejscu. 
– Budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy – jedynie na podstawie zgłoszenia. To duże ułatwienie i co najważniejsze skrócenie czasu budowy domu. 
– W 2023 roku wydatki na służbę zdrowia osiągną 6% PKB, a celem na najbliższe lata jest przeznaczenie 7% PKB na służbę zdrowia, środki te mają zostać przeznaczone na inwestycje, modernizacje infrastruktury, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie oraz zwiększenie wynagrodzenia kadrom medycznym. 
– Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całego kraju łącznie otrzymały 25 mln zł, na zakup wyposażenia i strojów, w zależności od swoich potrzeb. W powiecie myszkowskim była to łączna kwota 78 500 zł dla 24 jednostek, w powiecie częstochowskim i mieście Częstochowa 24 jednostki otrzymały 80 500 zł, w powiecie lublinieckim 36 jednostek otrzymało 168 000 zł, a 23 jednostki z powiatu kłobuckiego otrzymały 91 000 zł. W sumie do naszego regionu trafiło 418 tyś. zł, to ogromne wsparcie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy w przyszłości będą nieśli pomoc bliźnim. 
To jedne z najważniejszych rozwiązań, które Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził od 2019 roku. 

Obietnice/plany, których nie udało się zrealizować:

Plany, które Prawo i Sprawiedliwość założyło na tą kadencję zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Niestety w niektórych przypadkach takich jak pandemia COVID-19 czy barbarzyński atak Rosji na Ukrainę i tocząca się tam wojna, komplikują zrealizowanie niektórych programów na rzecz naszych obywateli. Pomimo tych wszystkich trudności Rząd Prawa i Sprawiedliwości na pierwszym miejscu stawia polskie rodziny i ich dobro. 

Konkretne, wymierne efekty działań parlamentarzysty dla mieszkańców regionu 
częstochowskiego:

Wszystkie wnioski, które samorządy z naszego okręgu składały w różnego rodzaju Programach Rządowych wspierałem i będę wspierać. Dzięki temu wsparciu są realizowane powyższe inwestycje oraz wiele innych, które służą mieszkańcom naszego regionu i nie tylko. 
– Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, to realne środki dla wszystkich samorządów na inwestycje. I tak na przykład Miasto Częstochowa, dzięki Rządowym środkom z Polskiego Ładu może realizować takie inwestycje jak: 
✓ Budowa połączenia drogowego ul. Korfantego z ul. Bugajską, na kwotę 30 mln zł; 
✓ Budowa miejskiego przedszkola nr 29 przy ul. Osada Młyńska wraz z rozbiórką istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu, na kwotę 5 mln zł; 
✓ Budowa węzła drogowego Aleja Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 (kierunek Olsztyn k. Częstochowy), na rekordową kwotę 250 mln zł; 
✓ Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie „SKRY” przy ul. Loretańskiej w Częstochowie, kwota 5 mln zł; 
✓ Budowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Krakowską w Częstochowie, to kolejna inwestycja z kwotą dofinansowania 59 594 850 zł; 
– Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Miasto Częstochowa otrzymało środki na rozbudowę ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do Al. 11-go Listopada w 2022 r., kwota to 4 862 492,50 zł. 
– Kolejnym programem, w którym Częstochowa otrzymała kwotę 4 431 400 zł, to Laboratoria Przyszłości, program ma na celu wyposażanie szkół w najnowszy sprzęt tj. drony, roboty, mikroskopy, drukarki 3D, nagłośnienie, aparaty, kamery, stacje do badania zanieczyszczenia powietrza i warunków atmosferyczny oraz wiele innych, tak aby dzieci mogły uczyć się i poznawać najnowsze, dostępne technologie na rynku oraz by zajęcia były bardziej atrakcyjne. 
– Modernizacja Stadionu Raków Częstochowa, to kolejna inwestycja, która otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Tak aby klub mógł grać na swoim stadionie podczas rozgrywek w Ekstraklasie. 
– Modernizacja linii kolejowej na trasie Częstochowa – Zawiercie. 
Oraz wiele innych inwestycji na terenie wszystkich gminy w naszym regionie. Aby uświadomić sobie jak wielkie środki Rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza na inwestycję, wystarczy wejść na stronę internetową: https://mapainwestycji.gov.pl/. Przy każdej inwestycji finansowanej z środków rządowych są tablice informacyjne mówiące o tym ile wyniosło dofinansowanie, tej konkretnej inwestycji. 

Działalność społeczna parlamentarzysty:

Moje działania społeczne na rzecz mieszkańców naszego regionu to wsparcie np. poprzez bezpłatne porady prawne, które co tydzień są udzielane w moich biurach poselskich w Częstochowie i w Myszkowie (Częstochowa – Aleja NMP 24/12, Myszków – ul. Słowackiego 8/24), wystarczy zadzwonić pod nr 787-061-597 i w dogodnym dla mieszkańców terminie można umówić się na spotkanie z prawnikiem. Przynajmniej raz w tygodniu pełnię dyżur poselski w moich biurach tak, aby móc osobiście spotkać się z mieszkańcami poznać i pomóc w rozwiązaniu ich problemów lub po prostu wysłuchać spostrzeżeń na pewne sfery życia.

Plany polityczne na najbliższą przyszłość:

[brak odpowiedzi]

***

Niestety poseł Mariusz Trepka odpowiedział tylko na część naszych pytań. Rozpisał się o tym, co zrobiła dla Polski i regionu partia Jarosława Kaczyńskiego, ale nie on. Nadal więc nie wiemy, jakie były wymierne efekty 4-letniej działalności posła Trepki dla mieszkańców regionu częstochowskiego. Czyżby poseł Trepka nic dla swoich wyborców z regionu nie zrobił?
Poseł nie udzielił również żadnej odpowiedzi na temat własnych planów na przyszłość. Być może dlatego, że jego przyszłość polityczna jest niepewna. Na horyzoncie pojawił się groźny konkurent, który ma nie tylko aspiracje do przejęcia miejscówki Mariusza Trepki w okręgu myszkowskim, ale i poważne wsparcie.

Sprawdziliśmy także aktywność posła Trepki w Sejmie.

Wypowiedzi: 80
Interpelacje, którym nadano bieg: 22  
Zapytania, którym nadano bieg: 2  
Pytania w sprawach bieżących: 46  
Udział w głosowaniach: 99.88% (7.714 z 7.723 głosowań).

Czy – zdaniem naszych Czytelników – poseł Mariusz Trepka (PiS) przez ostatnie 4 lata wywiązał się ze swojego zadania, jakim jest działalność w imieniu i na rzecz obywateli, którzy go wybrali?

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content