Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Spółka miejska ARR musi zwrócić pieniądze za własny projekt

Przyłapani na gorącym…Zarząd Województwa Śląskiego [Urząd Marszałkowski w Katowicach – przyp. red.] podjął uchwałę „o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Agencję Rozwoju Regionalnego [ARR] w Częstochowie S.A., otrzymanego na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2015 r., o dofinansowanie projektu pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach programu na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Niestety z uchwały nie wynika, jaką kwotę ma zwrócić częstochowska spółka miejska ARR. Z tym pytaniem zwróciliśmy się więc do Urzędu Marszałkowskiego.

Oto odpowiedź:

„Uchwała Zarządu Województwa jest wynikiem okoliczności związanych z kontrolą doraźną prowadzoną na projekcie pn. „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
Zespół kontrolny badając poprawność realizacji projektu stwierdził nieprawidłowości w zakresie niektórych wydatków dokonanych w ramach projektu, co w nomenklaturze projektowej oznacza identyfikację nieprawidłowości. Wysokość nieprawidłowości stwierdzonej przez zespół kontrolny wynosi 33,7 tys. zł, (całość projektu to kwota 8,5 mln zł) w konsekwencji ten wydatek został uznany za niekwalifikowalny. Beneficjent został wezwany do dokonania zwrotu kwoty nieprawidłowości. Z uwagi na to, że beneficjent nie dokonał zwrotu, to kolejnym krokiem jest wszczęcie procedury administracyjnej (i tego dotyczy uchwała). W ramach tej procedury organ administracji jeszcze raz bada okoliczności dotyczące nieprawidłowości wydatku.
Jeżeli po zbadaniu sprawy organ potwierdzi, że nieprawidłowość miała miejsce, to w drodze decyzji administracyjnej zobowiąże beneficjenta do zwrotu określonej kwoty nieprawidłowości. Jeśli beneficjent nie będzie zgadzał się ze stanowiskiem organu, może zwrócić się do II instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy, a dalej zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.”

Urząd Marszałkowski nie chciał udzielić więcej informacji: „Na tym etapie postępowania administracyjnego nie możemy podać jego szczegółów. O tym możemy poinformować po jego zakończeniu.”

Do tematu powrócimy.

Udostępnij:

3 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content