Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Śląskie dla zielonej gospodarki

W Katowicach zakończyła się międzynarodowa konferencja „W kierunku zielonej gospodarki” poświęcona Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Polska była pierwszym krajem UE, w którym komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, oficjalnie zaprezentowała założenia Funduszu. Inicjator wydarzenia, marszałek Jakub Chełstowski, wyraził przekonanie, że dodatkowe środki na transformację powinny być zarządzane na poziomie regionalnym, np. w ramach oddzielnej tzw. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak bez uszczuplania funduszy spójności. 

– Posiadamy odpowiednie umiejętności, wiedzę i technologię. Mamy też mechanizm umożliwiający włączenie wszystkich w Sprawiedliwą Transformację. Dzielimy wspólny kontynent i razem możemy tworzyć zieloną przyszłość – przekonywała komisarz UE Elisa Ferreira.

Ze wstępnych propozycji UE wynika, że Polska może otrzymać z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji około 100 mld zł. Pieniądze zostaną przekazane w różnej formie – dotacji, preferencyjnych kredytów lub pożyczek. Elisa Ferreira podkreśliła w swoim wystąpieniu, że transformację można porównać do pewnego rodzaju rewolucji, niosącej w Europie nowy ład, przynoszącej nowe możliwości i szanse, zaś wspólnym celem ma być ochrona naszego zdrowia. Warunkiem jest eliminowanie dwutlenku węgla.

Obecność minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu Adama Guibourge-Czetwertyńskiego, posłów do Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej, samorządowców, przedsiębiorców, naukowców i ekspertów potwierdziła, że było to ważne forum dla przyszłości województwa śląskiego, Polski i Europy. Ponad pół tysiąca osób, przez dwa dni, w ramach sesji ogólnych i paneli dyskusyjnych rozmawiało o gospodarce, transformacji regionów, rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz szansie, jaką niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa UE. Przedstawiciele regionów, z różnych części Europy, podkreślali konieczność współpracy w tym złożonym procesie.

O współdziałaniu mówił również marszałek Jakub Chełstowski. – Ściśle współpracujemy z rządem oraz Unią Europejską. Ta synergia jest niezwykle istotna. Pokazujemy jak można skutecznie rozdysponować środki i w jakich obszarach należy je implementować. Województwo Śląskie jest największym regionem górniczym w Unii Europejskiej zamieszkałym przez 4,5 mln osób i aby nie pozostać w tyle za „zieloną zmianą”, musi szybko przekształcić swoją gospodarkę w nowy poziom innowacyjności i gospodarki opartej na integracji społecznej. Nie mam wątpliwości, że zakończona konferencja będzie ku temu kolejnym krokiem. Wnioski i konkluzje pomogą nam w realizowaniu zadań wynikających z idei Sprawiedliwej Transformacji. Wizytę komisarz Elisy Ferreiry w Polsce, pierwszym kraju, w którym założenia Funduszu zostały zaprezentowane, można uznać w kontekście zmian, jakie nas czekają, za wydarzenie o historycznym znaczeniu – ocenia marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Konferencję współorganizowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content