Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Skorzystaj z PONE

Chcesz wymienić stary piec lub zamontować kolektory słoneczne? Możesz skorzystać z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Pod warunkiem, że twoja gmina bierze udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska rokrocznie przekazuje dla jednostek samorządowych miliony złotych, które te inwestują w szeroko pojętą ochronę środowiska. Są to zazwyczaj dotacje oraz preferencyjne kredyty, których celem są zadania inwestycyjne zarówno w sferze ochrony wód i budowy kanalizacji, termomodernizacje budynków i wielu innych przedsięwzięć, mających znaczny wpływ na poprawę i ochronę środowiska naturalnego. Jednym z takich zadań realizowanych przez samorządy z inicjatywy WFOŚiGW jest tzw. Program Ograniczenia Niskiej Emisji.

Czym jest niska emisja

Niska emisja to obecnie jedna z głównych przyczyn złego stanu jakości powietrza, który w negatywny sposób wpływa na środowisko naturalne, warunki życia i zdrowie mieszkańców. Jej źródłem są istniejące systemy grzewcze, oparte na przestarzałych kotłach, piecach domowych, opalanych głównie węglem. Wpływ tego zjawiska szczególnie uwidacznia się w sezonie grzewczym.
Wpływ źródeł niskiej emisji na organizm ludzki może powodować choroby układu krążenia wywołane niedotlenieniem, zmniejszenie odporności układu oddechowego i zwiększoną jego zachorowalność, alergie, bóle głowy, bezsenność, ryzyko nowotworów, nadumieralność. Na otoczenie wpływa natomiast poprzez zatrucie gleby, niszczenie roślinności, zwiększenie ilości trujących substancji w warzywach i owocach, niszczenie warstw zewnętrznych budynków. Niska emisja jest szczególnie uciążliwa w tzw. sezonie grzewczym. Wtedy to z tysięcy palenisk domowych do atmosfery dostają się tony zanieczyszczeń. Skala problemu jest bardzo duża, gdyż według raportów, w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie ok. 28 tys. osób, najwięcej spośród wszystkich krajów wspólnoty
PONE współfinansowane za pośrednictwem WFOŚ w Katowicach wystartowały w 2002 roku. Prekursorem były Tychy, gdzie na dobry początek, programem pilotażowym objęto dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych, na nowoczesne ekologiczne, ogrzewających półtora tysiąca domów prywatnych na peryferiach miasta.
Do dnia dzisiejszego Program Ograniczenia Niskiej Emisji został wtłoczony również na terenie subregionu częstochowskiego, choć nadal nie wszystkie gminy zadecydowały o przystąpieniu. W ostatnim czasie na terenie powiatu kłobuckiego do nielicznego grona uczestników Programu dołączyły pod koniec ubiegłego roku gminy Opatów i Krzepice. W tej ostatniej do końcu roku przeprowadzono ankietę, która miała wykazać zainteresowanie PONE wśród mieszkańców. Ankiety dawały możliwość wypowiedzenia się na temat tego, jaki typ inwestycji w ich domach jest niezbędny do przeprowadzenia, by mógł poprawić stan techniczny systemu grzewczego. Przeanalizowano ponad 300 ankiet, z których wynika, że wymianą źródła ciepła zainteresowanych jest 76 proc. Ankietowanych mieszkańców, dodatkowo zabudową układu solarnego zainteresowanych jest 67 proc. ??ączny koszt programu dla 314 obiektów indywidualnych wyniósłby 6 mln 70 tys. zł W tej chwili w związku z likwidacją gminnych struktur funduszu gmina czeka z ostateczną decyzją o rozpoczęciu pierwszego etapu programu.

Co w ramach PONE

Na początku funkcjonowania PONE działania obejmowały jedynie część możliwości,  ograniczając się tylko do wymiany starego pieca węglowego na ekologiczne kotły retortowe na paliwo stałe, czyli popularny ekogroszek.
Z czasem Program spotykał się z coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców gmin i zakres jego realizacji poszerzył się o dodatkowe, jeszcze bardziej ekologiczne i alternatywne źródła energii, które dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW mogło do tej pory nabyć wielu mieszkańców naszego regionu. Dziś w jednostkach realizujących PONE mieszkańcy mają możliwość wymiany kotła węglowego na gazowy, olejowy a także starego kotła gazowego na nowoczesny gazowy. Pojawiła się również możliwość dofinansowania w ramach gminnych PONE instalacji kolektorów słonecznych.
Dotacja dla mieszkańca, który złożył wniosek o jej przyznanie udzielana jest na zasadzie ryczałtu, czyli stałej kwoty dla każdego zakresu prac (dla kotła to kwota 7 tys. 200 zł, dla kolektora słonecznego 9 tys. zł), jednak nie więcej niż 80 proc. całkowitych kosztów prac. Zakres kosztów obejmuje demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego oraz zakup i montaż niezbędnej armatury.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content