Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Sąd zmusił spółkę do udzielenia informacji publicznej

W styczniu tego roku jeden z Czytelników podzielił się z nami wątpliwościami, co do osób zatrudnianych w spółce miejskiej Hala Sportowa Częstochowa sp. z o.o. przy organizacji imprez masowych. By nie opierać materiału prasowego wyłącznie na pogłoskach, w lutym zadaliśmy HSC kilka pytań w sprawie podpisanych przez spółkę umów o dzieło i zlecenie.

Chcieliśmy wiedzieć, z kim (z osobami fizycznymi i firmami), na jakie czynności i za jakie pieniądze Hala zawarła umowy cywilno-prawne w roku 2013 i na początku 2014. W imieniu spółki „głos” zabrał prezes Damian Lewandowski, który w przestanej odpowiedzi odmówił redakcji dostępu do tych informacji, zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych. W marcu ponowiliśmy nasze pytania i ponownie otrzymaliśmy odpowiedź odmowną. Redakcja wystąpiła więc z pozwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach zarzucając zarządowi spółki bezczynność, która wyrażała się poprzez zatajanie informacji publicznych. Naszym zdaniem (podobnie jak i zdaniem Sądu w Gliwicach) HSC w imieniu miasta Częstochowy (stuprocentowego właściciela spółki) realizuje zadania publiczne, m.in. z zakresu zaspokajania potrzeb dotyczących kultury fizycznej i turystyki i – co chyba najważniejsze – dysponuje majątkiem publicznym i na nim zarabia. Wszystkie wydatki, w tym wydatki na realizację umów,  pokrywane są z publicznych pieniędzy. Sąd zwraca też uwagę na fakt, że są to pieniądze wypracowane na publicznym mieniu. W naszej opinii powinny być to więc wydatki jawne. Wyrok Sądu w Gliwicach nie pozostawia cienia wątpliwości: zarząd spółki jest zobowiązany do udzielenia żądanych przez redakcję informacji publicznych.

Wyrwane – można by rzec – „na siłę” informacje publiczne pod koniec września HSC przesyła wreszcie do redakcji. Ale, ale… z zastrzeżeniem:
„Spółka Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o. o. oświadcza, że przedstawione powyżej informacje, kierowane są jedynie do osoby występującej o udzielenie informacji publicznej i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W przypadku publicznego ujawnienia wskazanych powyżej informacji Spółka Hala Sportowa Częstochowa oraz wskazane powyżej podmioty będą mogły dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego”.

Jak nie kijem go to pałą… Najpierw przez 8 miesięcy próbowaliśmy zdobyć wiedzę o wydatkach za umowy, a gdy już ją mamy to możemy ją – zdaniem spółki – zabrać do grobu, a najlepiej od razu się w nim położyć, co w przypadku redakcji, której zadaniem jest przekazywanie informacji Czytelnikom, nie jest przesadą.
Długo zastanawialiśmy się w redakcji, co z tą sprawą zrobić – publikować czy też nie. Po licznych konsultacjach prawnych, przedstawiamy naszym Czytelnikom odpowiedź Hali Sportowej Częstochowa dotyczącą zawieranych przez spółkę umów o dzieło i zlecenie.

Na naszej stronie zamieszczamy pełną wersję informacji publicznej przekazanej przez HSC.

„W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19 marca 2014 roku wskazuję, że Spółka Hala Sportowa Częstochowa zawarła umowy cywilno – prawne z Jackiem Kędrykiem, Dariusz Smelą, Sylwią Pawłowską, Mateuszem Wierzbickim, Justyną Wrzalik, Marcinem Mazikiem, Anetą Dobrowolską, Sebastianem Nieradkiewiczem, Jackiem Jaśkiewiczem, Impel Cleaning Sp. z o.o., Jarosławem Niesmacznym, Stanisławem Zesławskim, Michałem Pacho, Tomaszem Wójkowskim, Tomaszem Ogłaza, Andrzejem Nowakiem, CNT Sp. z o. o., EL Sp. z o. o., Zofią Sieradzką.
Odnosząc się do pytania w pkt. 2 wskazanym w/w piśmie, wskazane osoby i podmioty wykonywały następujące czynności:
Czyszczenie podłóg (wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, parkiet, glazura), czyszczenie parapetów, czyszczenie mebli, czyszczenie powierzchni urządzeń technicznych i sportowych, czyszczenie powierzchni sprzętu biurowego, sprzątanie widowni stacjonarnej (krzesełka plastikowe, fotele VIP, posadzki, ciągi komunikacyjne) wokół areny sportowej, sprzątanie rozsuwanych trybun dla publiczności, opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie śmieci do wskazanego przez zamawiającego kontenera, czyszczenie drzwi i bram  w budynku, czyszczenie powierzchni grzejników, usuwanie pajęczyn, mycie i pielęgnacja roślin wewnątrz budynku, pielęgnacja roślin kwiatowych w wazonach i na trawnikach na zewnątrz budynku, czyszczenie tablic i gablot ogłoszeniowo – reklamowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, mycie okien (nie rzadziej niż 1 raz na pół roku, a w razie konieczności częściej), czyszczenie ścian (wykończonych glazurą) i miejscowe mycie ścian pomalowanych (w razie konieczności), czyszczenie WC (muszle sedesowe, deski sedesowe, pisuary) i czyszczenie armatury sanitarnej (baterie umywalkowe i natryskowe), czyszczenie pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła, kostek WC, odświeżaczy powietrza, zamiatanie parkingu, zamiatanie schodów wewnętrznych, grabienie i pakowanie liści w worki w okresie jesiennym, usuwanie trawy z krawężników, opasek, chodników, parkingu. Wykonywania przeglądów konserwacyjnych, serwisowych urządzeń i systemów zgodnie z zakresem prac tym: przegląd central sygnalizacji pożaru wraz z panelami obsługi, modułami pętli dozorowych, modułami rozszerzeń, wbudowanymi drukarkami zdarzeń, zasilaczami oraz akumulatorami rezerwowymi, diagnostyka komputerowa z zastosowaniem oprogramowania serwisowego, kontrola poprawności pracy wszystkich pętli dozorowych (esserbus), kontrola poprawności pracy całej sieci central (essernet), sprawdzenie poziomu zabrudzenia detektorów automatycznych dymu, sprawdzenie poprawności działania automatycznych czujek dymu i temperatury poprzez ich zadymienie  oraz kontrola poprawności opisów i temperatury poprzez ich zadymianie oraz kontrola poprawności opisów elementów w systemie, sprawdzenie działania wskaźników zadziałania czujek, sprawdzenie i regulacja parametrów czujek liniowych dymu, sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sprawdzenie działania monitoringu zewnętrznego do Stacji Monitorowania Alarmów oraz PSP w Częstochowie, sprawdzenie działania modułów kontrolno – sterujących systemu, sprawdzenie i regulacja parametrów zasilaczy pożarowych stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), sprawdzenie poprawności współpracy systemu SAP z innymi instalacjami bezpieczeństwa w obiekcie tj.: DSO,  oddymianie, wentylacja nadciśnieniowa, wentylacja bytowa, klimatyzacja, dźwigi wind osobowych, klapy pożarowe odcinające, kontrola dostępu, zasilanie gniazd 230V nagłośnienia lokalnego, otwarcie drzwi ewakuacyjnych, monitoring instalacji tryskaczowej, monitoring zasilaczy pożarowych oraz monitoring systemu zasysającego, przegląd, kontrola pracy laserowego detektora zasysającego, diagnostyka komputerowa detektorów oraz sieci zasysającej oprogramowaniem serwisowym, sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), konserwacja oraz czyszczenie rurarzu zasysającego pod stropem Hali, kontrola pracy interfejsu integracyjnego, kontrola pracy modułu RS232, kontrola i konserwacja komputera (stacji roboczej systemu wizualizacji), sprawdzenie działania oprogramowania wizualizacyjnego podczas prób systemów bezpieczeństwa, przegląd szaf zasilająco – sterujących, sprawdzenie działania modułów kontrolno – sterujących  systemu, sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy  oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), kontrola położenia oraz działania pożarowych klap odcinających, kontrola prawidłowego odwzorowania stanów klap w systemie SAP, przegląd sterowników bram pożarowych i ewakuacyjnych, sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy pożarowych oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), sprawdzenie poprawności działania zwor i trzymaczy elektromagnetycznych przy drzwiach, sprawdzenie działania przycisków ewakuacyjnych, sprawdzenie działania przełączników kluczykowych, przegląd i regulacja parametrów central sterujących wentylacją nadciśnieniową, kontrola pracy wentylatorów nawiewnych, kontrola pracy czujników ciśnienia, przegląd i regulacja parametrów central oddymiania, zasilaczy oraz akumulatorów rezerwowych, przegląd i regulacja parametrów centrali pogodowej, przegląd zestawu czujników pogodowych wiatru/deszczu, sprawdzenie działania przycisków oddymiania i przewietrzania, kontrola działania klap dymowych wraz z napędami elektrycznymi, przegląd i konserwacja szaf, przegląd i regulacja parametrów jednostek zarządzających systemem zasilania, przegląd zasilaczy oraz baterii akumulatorów rezerwowych. Kontrola pracy modułów systemu tj. menadżera, modułów wejść audio, modułu zapowiedzi słownych i komunikatów głosowych, equalizera, wzmacniaczy mocy, interfejsów pomiędzy SAP i DSO, nadajników i odbiorników optycznych, łącznic światłowodowych, patchocordów światłowodwowych, kontrola pracy modułów kontroli linii głośnikowych, sprawdzenie poprawności działania głośników sufitowych, naściennych projektorów, głośników tubowych oraz głośników dalekiego zasięgu, kontrola słyszalności i zrozumiałości komunikatów ewakuacyjnych, wykonanie prób działania w poszczególnych strefach pożarowych z udziałem systemu SAP, przegląd i regulacja parametrów central alarmowych, diagnostyka komputerowa z zastosowaniem oprogramowania serwisowego, przegląd rejestru zdarzeń systemu, sprawdzenie i regulacje parametrów zasilaczy oraz stanu zasilania rezerwowego (akumulatorów), sprawdzenie modułów rozszerzeń systemu, ekspanderów linii dozorowych oraz wyjść systemowych, sprawdzenie linii dozorowych, sprawdzenie i konserwacja czujek ruchu PIR oraz czujek magnetycznych, sprawdzenie działania i konserwacja klawiatur LCD, sprawdzenie działania i konserwacja sygnalizatorów, przegląd i regulacja parametrów modułów kontroli dostępu wraz z zasilaczami i akumulatorami rezerwowymi, kontrola pracy czytelników kart zbliżeniowych, kontrola pracy i regulacja zwor i rygli elektromagnetycznych, sprawdzenie działania przycisków wyjścia, przycisków ewakuacyjnych oraz przełączników kluczykowych, przegląd i regulacja parametrów central oświetlenia awaryjnego, kontrola pracy kart komunikacyjnych do central, kontrola komunikacji centrali z modułami lamp awaryjnych, sprawdzenie i pomiary centralnej baterii akumulatorów, kontrola opraw awaryjnych i kierunkowych, sprawdzenie źródeł światła, modułów awaryjnych oraz akumulatorów rezerwowych w oprawach, kontrola czasów załączenia oświetlenia awaryjnego, pomiary czasu działania oświetlenia po wyłączeniu zasilania, pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego. Przeszkolenie wytypowanego przedstawiciela Spółki w zakresie obsługi podstawowej przez użytkownika, czynności bieżących, bieżące wpisów wykonywanych konserwacji i napraw do dokumentu o nazwie Książka Konserwacji i Napraw. Czuwanie nad sprawnością i skutecznością działania instalacji wewnętrznych na terenie Hali Sportowej Częstochowa poprzez kontrolowanie poprawności działania: systemu instalacji tryskaczowej – sekcji suchej, sekcji mokrej stanu pompowni, zbiornika zapasu wody, instalacji przeznaczonej dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej, instalacji alarmowej zainstalowanej w pompowni – ”dzwonek alarmowy” i podłączenie instalacji tryskaczowej dla potrzeb PSP, systemu instalacji p. poż. hydrantowej wewnętrznej wraz z pompownią przeznaczoną dla skuteczności działania hydrantów wewnętrznych, systemu instalacji ciepła technologicznego wraz z kontrolą stanu węzła cieplnego, systemu instalacji ciepła centralnego ogrzewania wraz z kontrolą stanu węzła cieplnego, systemu instalacji cieplnej wody użytkowej z wymiennikiem wraz z kontrolą stanu węzła cieplnego, systemu instalacji ciepła technologicznego wraz z kontrolą stanu węzła cieplnego dla potrzeb central wentylacyjnych, systemu maszynowni chłodu wraz z wieżami chłodu oraz systemem instalacji chłodu. Kontrola działania urządzeń i instalacji dla klimakonwektorów i fancoli: systemu central wentylacyjnych oraz systemu kanałów wentylacyjnych ze stanem skuteczności działania klap dymowych, systemu instalacji napowietrzenia – nadciśnieniowej klatek schodowych ewakuacyjnych, czuwanie nad sprawnością i skutecznością działania instalacji zewnętrznych na terenie przynależnym do Hali Sportowej Częstochowa poprzez kontrolowania prawidłowości działania: systemu instalacji odwadniania terenu hali z kontrolą przepompowni wód opadowych sprowadzanych do zbiornika retencyjnego, systemu instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z separatorem materiałów ropopochodnych oraz separatorem materiałów tłuszczowych, systemu instalacji przeciwpożarowej z systemem zabudowanych hydrantów zewnętrznych. Czuwanie nad terminowością dokonywania wymaganych badań okresowych wszelkich urządzeń sanitarnych, administrowanie siecią komputerową na terenie Hali Sportowej Częstochowa, w tym zapewnienie sprawnego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania, koordynacja praw w zakresie napraw, usuwanie awarii wykonywanych przez specjalistyczny serwis sprzętu komputerowego, instalacja, wdrożenie nowego oprogramowania i aktualizacja na stanowiskach roboczych, instalacja sprzętu komputerowego, prowadzenie instruktarzu pracowników w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych, obsługa techniczna i czuwanie nad sprawnością i skutecznością działania sprzętu audiowizualnego, obsługa techniczna oraz czuwanie nad sprawnością i skutecznością działania systemu monitoringu i instalacji telefonicznej, administrowanie i czuwanie nad sprawnością techniczną telebimu i tablicami wyników, nadzór techniczny nad urządzeniami biurowymi. Wykonywanie napraw oraz prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń i instalacji elektrycznych, ocena stanu technicznego instalacji, wykonywanie i modernizacja instalacji elektrycznych, instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, przygotowywanie obiektu do imprez masowych, nadzór technicznych podczas imprez masowych, stały nadzór, konserwacja i naprawa systemu oświetleniowego w obiekcie i na zewnątrz obiektu, nadzór i obsługa techniczna i konserwacja urządzeń i instalacji w rozdzielni elektrycznej średniego napięcia, nadzór, obsługa techniczna i konserwacja agregatu prądotwórczego, usuwanie awarii instalacji elektrycznej w obiekcie, wykonywanie dodatkowych prac na obiekcie ustalonych  przez przełożonych. Konserwacja i obsługa awaryjna systemu CCTV zainstalowanego w Hali Sportowej Częstochowa, przy ul. Żużlowej 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. W skład urządzeń podlegających konserwacji wchodzą: Kamera szybkoobrotowa sztuk: 9, kamera stała kopułowa sztuk: 63, kamera stała zewnętrzna sztuk: 46, serwer systemowy sztuk: 7, stacja robocza sztuk: 6, monitor 24” sztuk: 18, monitor 42” sztuk: 2, klawiatura sterująca sztuk: 5, drukarka laserowa sztuk: 1, zasilacze UPS sztuk: 7, transmisja danych Ethernet sztuk: 44, czynności konserwacyjne polegające na: a) sprawdzaniu połączeń, stanów systemowych poszczególnych urządzeń, torów transmisji i instalacji tj.: serwerów systemowych, stacji roboczych, klawiatur sterujących, monitorów systemu, kamer obrotowych, kamer stacjonarnych; b) czyszczeniu układów optycznych punktów kamerowych obrotowych i stacjonarnych tj.: przetworników kamer, obiektywów kamer, obudów kamer wewnętrznych, obudów kamer zewnętrznych; c) Sprawdzeniu prawidłowości zasilania i urządzeń zasilających system tj.: tablicy zasilającej, zasilaczy 220/24 VAC, zasilaczy 220/12 VAC, gniazd zasilających: sprawdzeniu stanu transmisji siecią  RS 485 i Ethernet prowadzono konserwacje dźwigów osobowych z napędem hydraulicznym: 630 kg o numerach fabrycznych  LP-40/11-H; LP-41/11-H, 1600 kg o numerze fabrycznym  LP-42/11-H, urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych typy Kali B 300 kg o numerze fabrycznym B-11-348, zainstalowanych w Częstochowie ulica Żużlowa. Konserwacja dźwigów w zakresie i sposobie ustalonym dokumentacją techniczno – ruchową i przepisami UDT. Zakres konserwacji obejmuje w szczególności: przegląd zespołów i części dźwigowych w zakresie ich wyglądu, stopnia zużycia , wielkości luzów, szczelności a zwłaszcza: oględziny hydraulicznego układu napędowego, zaworów bezpieczeństwa, zaworów sterujących, oględziny aparatury sterowej, oględziny elementów nośnych, sprawdzania działania kontaktów bezpieczeństwa w tym: rygli drzwi, kontaktów drzwi, wyłączników krańcowych, czyszczenie i smarowanie elementów dźwigu, dokonanie regulacji: kontaktów bezpieczeństwa, dokładnego dojazdu do przystanków, nastaw w aparaturze sterowej. Wykonywanie czynności i opiniowanie pod względem prawnych wszelkich spraw przekazanych przez zleceniodawcę związanych z jego bieżącym funkcjonowaniem, tj.: udzielenie bieżących porad i konsultacji prawnych, w tym w szczególności prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy, sporządzanie projektów umów i udział w negocjacjach przy zawieraniu umów  oraz wykonywanie czynności prawnych zmierzających do wyegzekwowania należytego ich wykonania przez kontrahentów, występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej oraz wobec innych przedsiębiorców i osób fizycznych, doradztwo podatkowe i współpraca ze służbami księgowymi Zleceniodawcy, bądź podmiotami świadczącymi na jego rzecz usługi doradztwa podatkowego, sporządzanie projektów pism i i wniosków w sprawach określanych powyżej, uczestniczenie wprowadzony rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, sporządzanie dokumentacji prawnej: projektów uchwał organów spółki, dokumentacji KRS, pism kierowanych do podmiotów zewnętrznych. Prowadzenie bieżących przeglądów i kontroli warunków ochrony przeciwpożarowej  w budynku Hali Sportowej Częstochowa a szczególności: sprawdzanie stanu technicznego i funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych zamontowanych w budynku oraz gaśnic, bieżące sprawdzanie  warunków ewakuacji z budynku, oznakowania ewakuacyjnego oraz drożności dróg oraz wyjść ewakuacyjnych, kontrola budynku w zakresie możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, opracowanie oraz bieżąca aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku Hali Sportowej Częstochowa oraz zaznajomienie z jej treścią pracowników obiektu, zaznajomienie pracowników z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej  oraz   organizacja szkoleń w tym zakresie, nadzór nad wykonywaniem i prowadzeniem prac pożarowo niebezpiecznych w budynku, nadzór obiektu w trakcie trwania i organizacji imprez masowych organizowanych w budynku, udział w prowadzonych przeglądach konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych w budynku oraz dopilnowanie terminowych przeglądów tych urządzeń, tj. system sygnalizacji pożarowej, instalacje do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek schodowych oraz urządzenia zapobiegających zadymianiu klatek schodowych, dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 25 z wężem półsztywnym oraz hydrantami 52 z wężem płasko składowym w strefach PM, stałe urządzenia gaśnicze wodne – instalacje tryskaczową, pompy w pompowni przeciwpożarowej, przeciwpożarowe klapy odcinające, gaśnice, bieżące informowanie Dyrekcji o obowiązujących zasadach i przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oraz informowanie o bieżącym stanie bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Ochrona mienia znajdującego się na powierzonym terenie przed włamaniem, kradzieżą, zalaniem wodą, pożarem, zakłóceniem porządku oraz innymi zdarzeniami losowymi: podejmowanie interwencji wobec osób, które bez uzasadnienia przebywają na chronionym terenie: systematyczne dokonywaniu obchodu chronionego terenu; kontrola chronionego obiektu poprzez grupę interwencyjną jeden raz na dobę w czasie pełnienia ochrony; prowadzenie dokumentacji dotyczącej pełnionej służby (przejęcie i zdanie obiektu, kontrola grupy interwencyjnej, przebieg służby, zauważone zagrożenia wraz ze sposobem ich uniknięcia lub zmniejszenia zagrożenia); obsługa systemu CCTV znajdującego się na wyposażeniu obiektu (stanowisko obsługi znajdujące się w głównej recepcji) w celu poprawy skuteczności wykonywanej sługi; obsługa, analiza systemów DSO, SAP i centrali pożarowej a w przypadku wykrycia zagrożenia lub konieczności odwołania alarmu podjęcie odpowiednich kroków. Pomoc w organizacji i prowadzeniu częstochowskich dni sportu. Sporządzenie schematu urządzeń nagłaśniających Hali Sportowej. Przygotowanie i opracowanie wg wytycznych następujących dokumentów: kart wymagań stanowiskowych dla stanowisk objętych schematem organizacyjnym, instrukcji Kancelaryjnej, uchwał zarządu w sprawie schematu organizacyjnego, kart stanowiskowych, regulaminu porządkowego hali, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przydziału odzieży i obuwia roboczego, cennika usług, instrukcji kancelaryjnej, wzorów umów, sporządzanie dokumentów wraz z wnioskiem w zakresie pomocy de minimis na stworzenie nowych miejsc pracy zgodnie z uchwałą nr 315/XX/2012. Wykonanie profesjonalnych zdjęć obiektu Hali oraz pomieszczeń znajdujących się w w Hali. Wykonanie okresowej kontroli stanu przeglądu technicznego budynku Hali Sportowej Częstochowa. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy o której mowa w art. 237 par 2 Kodeksu Pracy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 1997 r. nr 109, poz 704 z późn. zm.), organizacja oraz przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Odnosząc się do ostatniego pytania wskazanego w pkt. 3 pisma z dnia 19 marca 2014 roku informuję, że:
* Krzysztof Kędryk otrzymał wynagrodzenie netto za 2013 w wysokości 6.031,50 zł i za 2014 w wysokości 1.206,30 zł
* Jarosław Niesmaczny otrzymał wynagrodzenie netto za 2013 w wysokości 7.802,50 zł i za 2014 w wysokości 1.560,50 zł
* Dariusz Smela otrzymał wynagrodzenie netto za 2013 w wysokości  3.133,52 zł i za 2014 w wysokości 700,00 zł
* Sylwia Pawłowska otrzymała wynagrodzenie netto za 2013 w wysokości 300,00 zł
* Mateusz Wierzbicki otrzymał wynagrodzenie netto za okres 2013 w wysokości 500,00
* Justyna Wrzalik otrzymała wynagrodzenie netto za okres 2013 w wysokości 300,00
* Marcin Mazik otrzymał wynagrodzenie netto za 2013 w wysokości 1.500,00 zł
* Aneta Dobrowolska otrzymała wynagrodzenie netto za 2013 w wysokości 8.432,00 zł
* Sebastian Nieradkiewicz otrzymał wynagrodzenie netto za 2013 w wysokości 4.004,00 zł
* Jacek Jaśkiewicz otrzymał wynagrodzenie netto za 2013 w wysokości 2.140,00 zł
* Impel Cleaning Sp. z o. o. wystawiła za 2013 faktury w wysokości netto 33.958,00 zł i za 2014 w wysokości netto 9.240,00 zł
* SELW 2 Sp, z o. o wystawiła za 2013 faktury w wysokości netto 10.350,00 zł i za 2014 zł i za 2014 w wysokości netto 2.092,50 zł
* INSAL Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Stanisław Zesławski wystawił za 2013 faktury w wysokości netto 2.045,85 zł i za 2014 w wysokości netto 9.667,00 zł
* Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Pacho za 2013 faktury w wysokości netto 3.000,00 zł
* Kancelaria Radcy Prawnego CASE Tomasz Wójkowski wystawił za 2013 faktury w wysokości netto 14.700,00 zł
* Kancelaria Adwokacka adw. Tomasz Ogłaza wystawił za 2013 faktury w wysokości netto 31.650,00 zł i za 2014 w wysokości netto 5.850,00 zł
* PROGRES Doradztwo Gospodarcze Andrzej Nowak wystawił za 2013 faktury w wysokości netto 1.000,00 zł i za 2014 w wysokości netto 200,00 zł
* CNT Sp. z o. o wystawiła za 2013 faktury w wysokości netto 1.392,26 zł i za 2014 w wysokości netto 240,00 zł
* EL Sp. z o. o. wystawiła za 2013 faktury w wysokości netto 2.950,00 zł

Spółka Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o. o. oświadczają, że przedstawione powyżej informację, kierowane są jedynie do osoby występującą o udzielenie informacji publicznej i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku publicznego ujawnienia wskazanych powyżej informacji Spółka Hala Sportowa Częstochowa oraz wskazane powyżej podmioty będą mogły dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Damian Lewandowski
Prezes Zarządu, dyrektor naczelny
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.”

I teraz już wiemy, że w ramach czynności sprzątających należy uzupełniać papier toaletowy…
Na 19 wymienionych przez spółkę podmiotów oraz osób fizycznych, które otrzymały wynagrodzenia w ramach umów o dzieło i zlecenie w ciągu kilku miesięcy (spółka  zarządza halą sportową na Zawodziu od 1 sierpnia 2013 roku) Hala Sportowa Częstochowa wydała 164.081,93 złotych.

Niestety spółka nie podzieliła się z redakcją wiedzą, jakie czynności w ramach umów o dzieło i zlecenie wykonała każda osoba i firma.

Zapewne wszystkie wydatki HSC są ważne, zwłaszcza że co roku spółka dotowana jest z budżetu miasta Częstochowy kwotą ponad 2 mln 700 tys. zł.

Udostępnij:

8 komentarzy

 • ryszardraczek@gmail.com

  Ryszard Raczek – Szanowna Pani Redaktor. Ze względu na brak czasu ograniczę się tylko do jednej prośby, która obrazuję przysłowie o belce we własnym oku …
  Proszę zapytać Pana nadredaktora Artura Sokołowskiego, jak nadzorował mienie komunalne gdy w Urzędzie Miasta Częstochowy w latach 2006-2009 Pan Prezydent Tadeusz Wrona zatrudniał Go jako naczelnika wydziału. Pozawalał, aby nadzorowana spółka tj MPK wypłaciła Panu mecenasowi Pacud za przegrany proces z prześladowanym pracownikiem MPK 65 tysięcy zł. A podobną kwotę za poprzedni również przegrany proces innemu prawnikowi. Gdy dodamy wynagrodzenie za trzeci przegrany proces to otrzymamy kwotę zbliżoną , a nawet wyższą od wydatków Hali Sportowej. I to właśnie jest ta belka,(jedna z wielu ) której CBA Sokołowski nie widzi we własnym oku.

 • ryszardraczek@gmail.com

  Ryszard Raczek – Szanowna Pani Redaktor. Ze względu na brak czasu ograniczę się tylko do jednej prośby, która obrazuję przysłowie o belce we własnym oku …
  Proszę zapytać Pana nadredaktora Artura Sokołowskiego, jak nadzorował mienie komunalne gdy w Urzędzie Miasta Częstochowy w latach 2006-2009 Pan Prezydent Tadeusz Wrona zatrudniał Go jako naczelnika wydziału. Pozawalał, aby nadzorowana spółka tj MPK wypłaciła Panu mecenasowi Pacud za przegrany proces z prześladowanym pracownikiem MPK 65 tysięcy zł. A podobną kwotę za poprzedni również przegrany proces innemu prawnikowi. Gdy dodamy wynagrodzenie za trzeci przegrany proces to otrzymamy kwotę zbliżoną , a nawet wyższą od wydatków Hali Sportowej. I to właśnie jest ta belka,(jedna z wielu ) której CBA Sokołowski nie widzi we własnym oku.

 • Anonim

  To byl poszkodowany czy jakas polityczna zajadla …..

 • Anonim

  To byl poszkodowany czy jakas polityczna zajadla …..

 • finansistaxxxxxxx@wp.eu

  A zna Pan starą rzymską maksymę prawniczą – “umów należy dotrzymywać”? Bo… inaczej rosną odsetki. Krzysiu wołałby później, że to narażenie miasta na odsetki karne.

 • finansistaxxxxxxx@wp.eu

  A zna Pan starą rzymską maksymę prawniczą – “umów należy dotrzymywać”? Bo… inaczej rosną odsetki. Krzysiu wołałby później, że to narażenie miasta na odsetki karne.

 • Samoa

  Raczek, żałosny pajacu, ujadasz jak pekińczyk Kariny w burdelu.

 • Samoa

  Raczek, żałosny pajacu, ujadasz jak pekińczyk Kariny w burdelu.

 • ryszardraczek@gmail.com

  Ryszard Raczek- Tylko za pośrednictwem Redakcji mogę odnieść się do opinii Pana Sokołowskiego , Jaskóły i innych, którzy wzywają mnie do “odszczekania”( język świadczy o kulturze tych panów), a jednocześnie blokują swoje strony za pośrednictwem Redakcji przedstawiam niezbite dowody. Fragment protokółu kontroli MPK. cyt strona 9 z 17 W dniu !8 maja 2007 roku Spółka zawarła z Kancelarią Prawa…(PACUD) ..Koszty ww kancelarii adwokackiej wyniosły 55 160 zł netto brutt 67 295,20zł!!!(pisownia zgodna z protokółem. Pytanie? Kto i co musi prostować? Prawda Was wyzwoli z nienawiści i podłości, które luzują Wam zwoje mózgowe, niczym moje linki przy banerze wyborczym.

 • ryszardraczek@gmail.com

  Ryszard Raczek- Tylko za pośrednictwem Redakcji mogę odnieść się do opinii Pana Sokołowskiego , Jaskóły i innych, którzy wzywają mnie do “odszczekania”( język świadczy o kulturze tych panów), a jednocześnie blokują swoje strony za pośrednictwem Redakcji przedstawiam niezbite dowody. Fragment protokółu kontroli MPK. cyt strona 9 z 17 W dniu !8 maja 2007 roku Spółka zawarła z Kancelarią Prawa…(PACUD) ..Koszty ww kancelarii adwokackiej wyniosły 55 160 zł netto brutt 67 295,20zł!!!(pisownia zgodna z protokółem. Pytanie? Kto i co musi prostować? Prawda Was wyzwoli z nienawiści i podłości, które luzują Wam zwoje mózgowe, niczym moje linki przy banerze wyborczym.

 • Stefan Mikuła

  Raczek wypchaj się sianem i powieś w izbie pamięci MPK…

 • Stefan Mikuła

  Raczek wypchaj się sianem i powieś w izbie pamięci MPK…

 • Anonim

  raczek to przez to że mendziłeś w mpk a nie przez władze.

 • Anonim

  raczek to przez to że mendziłeś w mpk a nie przez władze.

 • Stefan Mikuła

  Wnosząc z treści tego pisma, nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z ćwierćinteligencją na posadzie dyrektora. Ćwierćinteligencja nie powinna być wynagradzana z miejskiej kasy.

 • Stefan Mikuła

  Wnosząc z treści tego pisma, nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z ćwierćinteligencją na posadzie dyrektora. Ćwierćinteligencja nie powinna być wynagradzana z miejskiej kasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content