Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Ruch Polska 2050 ma powody do dumy

Ruch Polska 2050 w Częstochowie wyraźnie przyspiesza i zwiększa swoją aktywność na terenie subregionu częstochowskiego. Podsumowanie działań ekologicznych w roku 2021 to mistrzowski pokaz realnej troski o otaczającą nas przyrodę. Członkowie i sympatycy Ruchu Polska 2050 w Częstochowie, mimo że rok 2022 dopiero się rozpoczął przeprowadzili już brawurową akcję kontroli stanu segregacji bioodpadów w zabudowie wysokiej.

Społeczny audyt segregacji bioodpadów w zabudowie wysokiej w Częstochowie

W Częstochowie co roku produkujemy ponad 100.000 ton śmieci. Znaczna część z tych odpadów komunalnych powinna trafiać do brązowych pojemników na bioodpady. Jednak z naszych codziennych obserwacji wynika, że tak się nie dzieje. Dlatego na przełomie listopada i grudnia członkowie i sympatycy Ruchu POLSKA 2050 w Częstochowie w ramach kampanii „Częstochowa na zielonym szlaku” przeprowadzili kontrolę stanu segregacji bioodpadów w zabudowie wysokiej.

Skontrolowaliśmy 109 wiat śmietnikowych w kilku dzielnicach miasta m.in.: Północy, Parkitki, Tysiąclecia, Rakowa, Trzech Wieszczów czy Śródmieścia. Niestety na 109 skontrolowanych częstochowskich wiat śmietnikowych w 17-tu w ogóle nie było pojemników na bioodpady. Na 92 skontrolowane pojemniki na bioodpady, aż w 88 znajdowały się wyłącznie odpady zmieszane. W pozostałych czterech brązowych koszach również znajdowały się odpady zmieszane, choć z widoczną w nich przewagą biomasy. W większości skontrolowanych wiat śmietnikowych nie było tablic informacyjnych, jak segregować odpady albo były całkowicie zniszczone lub nieczytelne.

W związku z naszymi ustaleniami, że w Częstochowie w zabudowie wysokiej segregacja bioodpadów praktycznie nie jest prowadzona, przesłaliśmy do władz miasta raport z naszymi wnioskami wraz z rekomendacjami, jak zmienić ten stan rzeczy.

Postulujemy o rozpoczęcie powszechnej kampanii edukacyjnej i promocyjnej dotyczacej segregacji odpadów. Akcje te powinny być skierowane do wszystkich mieszkańców, szczególnie do osób dorosłych. Należy również stosować nowoczesne narzędzia promocyjne np. edukacyjną grę miejską w temacie selekcji odpadów (np. z kodami QR itp.), w której mieszkańcy mogliby zbierać punkty dla osiedla na dodatkowe inwestycje, wygrywać nagrody itp.

Należy stworzyć jeden uniwersalny atrakcyjnie zaprojektowany szablon tablic informacyjnych dotyczący selekcji odpadów dla całego miasta. Tablice takie obowiązkowo znalazłyby się na wszystkich wiatach śmietnikowych, powinny być tam dobrze wyeksponowane i regularnie czyszczone, naprawiane i wymieniane w razie zniszczenia.

Gmina musi regularnie przekazywać mieszkańcom zabudowy wysokiej specjalne kompostowalne worki na bioodpady oraz rozdawać chętnym dedykowane do nich domowe koszyki (na wzór tych stosowanych w Sopocie) oraz atrakcyjne informatory, z publikacjami o właściwej selekcji odpadów.

Wszystkie wiaty śmietnikowe w zabudowie wysokiej należy wyposażyć w specjalne, właściwie oznaczone brązowe pojemniki na bioodpady. Należy również tak zorganizować wiaty śmietnikowe, by pojemniki na bioodpady były tam odpowiednio wydzielone, a nie ustawiane z koszami na odpady zmieszane.

Świąteczne prezenty dla dzieciaków

Przed Bożym Narodzeniem członkowie Stowarzyszenia Polska 2050 z Częstochowy i Kłobucka przekazali prezent świąteczny dla Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku – dwie krajalnice do pieczywa oraz prezenty książkowe dla dzieciaków.

Podsumowanie działań ekologicznych 2021 roku

W drugiej połowie tego roku Polska 2050 rozpoczęła w Częstochowie kampanię ekologiczną www.czestochowanazielonymszlaku.pl

W jej ramach zrealizowano:

* we wrześniu stworzyliśmy i ogłosiliśmy na specjalnej konferencji prasowej program ekologiczny dla Miasta;

* utworzono stronę internetową i fanpage na Facebooku dotyczący programu i akcji z nim związanych;

* społecznie sadziliśmy drzewa m.in. przy Promenadzie im Cz. Niemena oraz w Kuźnicy Marianowej z okazji Święta Niepodległości;

* przeprowadziliśmy akcję poszukiwania pomników przyrody w mieście połączoną z konkursem z nagrodami, a znalezione propozycje przesłaliśmy do władz miasta;

* zgłosiliśmy zadanie ekologiczne do miejskiego Budżetu Obywatelskiego i przeprowadziliśmy jego akcję promocyjną;

* zgłosiliśmy wniosek w ramach częstochowskiej Inicjatywy Lokalnej o zgodę na społeczne nasadzenia 50 drzew w Częstochowie;

* napisaliśmy wniosek do Rady Miasta o coroczne nasadzenia dodatkowych 2.000 drzew w mieście, ponad nasadzenia zastępcze;

* przeprowadziliśmy społeczny audyt segregacji bioodpadów w zabudowie wysokiej w Częstochowie, podczas którego skontrolowaliśmy ponad 100 wiat śmietnikowych;

* przeprowadziliśmy szereg edukacyjnych działań proekologicznych w social mediach, telewizji internetowej oraz w prasie lokalnej;

* uczestniczyliśmy w posiedzeniach samorządowych organów kolegialnych, Komisji Klimatu Rady Miasta, przeprowadziliśmy konferencje prasowe, wywiady, spotkania i konsultacje z mieszkańcami w sprawach związanych z ekologią;

* współpracowaliśmy ze szkołami, lokalnymi organizacjami i aktywistami ekologicznymi oraz wspieraliśmy ich działaniach;

* przeprowadziliśmy eko-spacery w mieście i regionie, podczas których sprzątaliśmy nasze lasy, łąki i przydrożne rowy.

Serdecznie Wam wszystkim dziękujemy i także w 2022 roku zapraszamy na częstochowski zielony szlak!

Piotr Strach, Stowarzyszenie Polska 2050 w Częstochowie.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content