Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Różne twarze prezydenta

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Stare powiedzenie idealnie pasuje do prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD). Jako poseł ziemi częstochowskiej w 2010 roku z zapałem występował do ówczesnych władz Częstochowy w obronie jednego z mieszkańców miasta. Dziś gdy to on jest u władzy – w tej samej sprawie zdanie zmienił.Trudno powiedzieć, czy to schizofrenia, manipulacja czy też zwyczajna praktyczność. Tak czy inaczej Tadeusz Marecki czuje się przez posła/prezydenta oszukany.

– U posła Krzysztofa Matyjaszczyka byłem kilka razy. Moja sprawa jest dość skomplikowana, więc nierzadko na spotkaniach towarzyszył nam prawnik zatrudniony w biurze posła. Matyjaszczyk, jako parlamentarzysta wielokrotnie interweniował w mojej sprawie u poprzednich władz miasta. Uważał, że wyrządzono mi krzywdę i słał pisma do Piotra Kurpiosa pełniącego wtedy funkcję prezydenta Częstochowy. Dziś ten sam człowiek – Krzysztof Matyjaszczyk zmienił zdanie tylko dlatego, że został prezydentem. Dla mnie to niepojęte – opowiada pan Tadeusz.

Sprawa pana Mareckiego rzeczywiście nie należy do łatwych. 

– W 2005 roku wystąpiłem do urzędu miasta Częstochowy z wnioskiem o przyznanie mi dodatku mieszkaniowego z powodu trudnej sytuacji finansowej. Dodać należy, że wraz z żoną mieszkam w zasobach ZGM TBS. Uznałem, że dodatek mi się należy, bo spełniam wszystkie kryteria i z chwilą złożenia wniosku pomniejszyłem opłaty czynszowe o około 200 złotych miesięcznie, czyli dokładnie o tyle, ile zniżki mi przysługiwało. Dość szybko okazało się, że urząd miasta dodatku jednak mi nie przyznał, a ponieważ wciąż płaciłem mniej, na mieszkaniu urosło zadłużenie – mówi pan Marecki.

Zdesperowany lokator udał się po sprawiedliwość do sądu, który przyznał mu rację. I tu po raz pierwszy pojawia się postać posła Krzysztofa Matyjaszczyka. W jego piśmie z 2010 roku do ówczesnego prezydenta Częstochowy Piotra Kurpiosa czytamy: „Proszę o informację z jakiego powodu nie są realizowane wyroki sądowe będące przedmiotem interwencji, dotyczące dodatków mieszkaniowych.” 

– Jako poseł pan Matyjaszczyk zawsze był dla mnie bardzo uprzejmy… wówczas. Dziś, jako prezydenta oceniam, że to nie ten sam człowiek. Zamiast mi pomóc to dostałem pismo o eksmisję z mieszkania z powodu zadłużenia. Do samej śmierci będę stał na stanowisku, iż dodatek mieszkaniowy mi się należał, jak psu micha. Uważam, że zadłużenie powstało nie z mojej winy, ale ponieważ bałem się, iż wyrzucą nas z mieszkania spłaciłem całość, około 8 tysięcy złotych. Zresztą to był warunek przywrócenia mi prawa do lokalu. Liczyłem, że ten człowiek – prezydent Krzysztof Matyjaszczyk – mi pomoże, tym bardziej że znał sprawę jako poseł i wówczas był bardzo zaangażowany. Do kogo nam dzisiaj pójść, do którego posła? Jaką mam gwarancję, że kolejny polityk nie zmieni zdania…? – żali się Tadeusz Marecki.

Krzysztof Matyjaszczyk jako poseł ubolewał nad nierespektowaniem przez swoich poprzedników wyroków sądowych. Jako prezydent przeszedł metamorfozę i dziś ani słowem nie wspomina o prawomocnych wyrokach, a tym bardziej nie ma mowy, aby te wyroki wykonał. 
Niestety pan Marecki powinien był przewidzieć, że politycy często zmieniają zdanie, a jeszcze częściej – myślą jedno, mówią drugie, a robią zupełnie co innego.

[nazwisko bohatera materiału zostało zmienione]

Udostępnij:

4 komentarzy

 • Economik

  Dodatek mieszkaniowy dla lokatorów i właścicieli lokali.ZGM TBS i spółdzielczych i właścicieli należy się tym którzy ne przekraczają 45,5 mkw.na osobę maja niskie dochody które nie przekraczają tabeli,która jest co roku na dzień pierwszego marca każdego roku podana kryterium dochodowe i nie są to pieniądze z budżetu miasta tylko ministerstwa gospodarki które na ten cel przeznacza środki,a gmina jest tylko pośrednikiem w wypłacie pan Matyjaszczyk nie miał takiego prawa aby nie przyznać panu dodatku mieszkaniowego,szkoda,że pan nie napisał skargi na Matyjaszczyka o odmowie dodatku mieszkaniowego do właściwego ministra ,a należało by się zastanowić i sprawdzić,czy ten pana dodatek nie był już przyznany komu innemu,a pan padł ofiara Matyjaszczyka? jednak jest faktem,że gmina częstochowska działa po za prawem,hm ?dlatego,że kraj nierządem stał przez 8 lat?

 • Economik

  Dodatek mieszkaniowy dla lokatorów i właścicieli lokali.ZGM TBS i spółdzielczych i właścicieli należy się tym którzy ne przekraczają 45,5 mkw.na osobę maja niskie dochody które nie przekraczają tabeli,która jest co roku na dzień pierwszego marca każdego roku podana kryterium dochodowe i nie są to pieniądze z budżetu miasta tylko ministerstwa gospodarki które na ten cel przeznacza środki,a gmina jest tylko pośrednikiem w wypłacie pan Matyjaszczyk nie miał takiego prawa aby nie przyznać panu dodatku mieszkaniowego,szkoda,że pan nie napisał skargi na Matyjaszczyka o odmowie dodatku mieszkaniowego do właściwego ministra ,a należało by się zastanowić i sprawdzić,czy ten pana dodatek nie był już przyznany komu innemu,a pan padł ofiara Matyjaszczyka? jednak jest faktem,że gmina częstochowska działa po za prawem,hm ?dlatego,że kraj nierządem stał przez 8 lat?

 • Naczelnik Mrówka

  Tak zdemoralizowanej, aroganckiej i prostackiej władzy jeszcze w Częstochowie nie było.

 • Naczelnik Mrówka

  Tak zdemoralizowanej, aroganckiej i prostackiej władzy jeszcze w Częstochowie nie było.

 • biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl

  24 kwietnia Biuro Prasowe UM przekazało poniższą informację redakcji tyg. 7 Dni, z której jednak ta najwyrażniej nie skorzystała (“rzetelności” i “obiektywizmu” redakcji nie będziemy komentować)…

  Przekazujemy informację z Biura Gosp. Lokalowej i Usług Komunalnych:
  Obowiązujące przepisy prawa w tym uchwała nr 338.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dają możliwość ponownego zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z osobami, którym wypowiedziano umowę najmu lokalu oraz wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego pod warunkiem uregulowania przez te osoby wszelkich zobowiązań wobec wynajmującego (§ 9 ww. uchwały).
  Cała procedura przywrócenia tytułu prawnego zawarta jest w ww. akcie prawa miejscowego. Tryb postępowania w sprawach dotyczących wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy określa § 11 przytoczonej powyżej uchwały Rady Miasta. Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu następuje na wniosek strony.
  W związku z faktem, iż Pan (…) nie zgłosił się do tut. urzędu celem sfinalizowania sprawy, zarządca budynku pismem z dnia 3.03.2017 r. poinformował UM o uregulowaniu przez ww. zaległości z tytułu opłat czynszowych. Wobec powyższego urząd pismem nr sprawy BGLK-I .7140.4.48.2017 z dnia 10.03.2017 r., wszczął postępowanie w sprawie uregulowania tytułu prawnego do lokalu (…).
  Jednakże do dnia dzisiejszego Pan (…) Hartliński nie zgłosił się do UM z wnioskiem osobiście bądź za pośrednictwem poczty o ponowne spisanie umowy najmu lokalu.
  Jednocześnie informuję, iż ponowne zawarcie umowy najmu lokalu może nastąpić, jeżeli spełniane są kryteria określone w § 9 cytowanej uchwały.
  Nadmieniam, iż odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego wynikała z faktu posiadania przez Pana (…) nieruchomości w centrum Częstochowy (dzięki działaniu systemu KOL – Kataster On-line istnieje możliwość weryfikacji stanu posiadania wnioskodawców).
  Z informacji z Biura Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych wynika, że decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego były podtrzymywane, raz – ze względów proceduralnych – sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia.
  W razie potrzeby dalszych wyjaśnień – w celu obiektywnego i zgodnego ze stanem faktycznym przedstawienia przez redakcję sprawy – możemy umówić / ułatwić bezpośredni kontakt z osobami merytorycznie zajmującymi się problematyką lokali mieszkalnych oraz dodatków mieszkaniowych.

  Pozdrawiamy
  Biuro Prasowe UM

 • biuroprasowe@czestochowa.um.gov.pl

  24 kwietnia Biuro Prasowe UM przekazało poniższą informację redakcji tyg. 7 Dni, z której jednak ta najwyrażniej nie skorzystała (“rzetelności” i “obiektywizmu” redakcji nie będziemy komentować)…

  Przekazujemy informację z Biura Gosp. Lokalowej i Usług Komunalnych:
  Obowiązujące przepisy prawa w tym uchwała nr 338.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dają możliwość ponownego zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z osobami, którym wypowiedziano umowę najmu lokalu oraz wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego pod warunkiem uregulowania przez te osoby wszelkich zobowiązań wobec wynajmującego (§ 9 ww. uchwały).
  Cała procedura przywrócenia tytułu prawnego zawarta jest w ww. akcie prawa miejscowego. Tryb postępowania w sprawach dotyczących wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy określa § 11 przytoczonej powyżej uchwały Rady Miasta. Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu następuje na wniosek strony.
  W związku z faktem, iż Pan (…) nie zgłosił się do tut. urzędu celem sfinalizowania sprawy, zarządca budynku pismem z dnia 3.03.2017 r. poinformował UM o uregulowaniu przez ww. zaległości z tytułu opłat czynszowych. Wobec powyższego urząd pismem nr sprawy BGLK-I .7140.4.48.2017 z dnia 10.03.2017 r., wszczął postępowanie w sprawie uregulowania tytułu prawnego do lokalu (…).
  Jednakże do dnia dzisiejszego Pan (…) Hartliński nie zgłosił się do UM z wnioskiem osobiście bądź za pośrednictwem poczty o ponowne spisanie umowy najmu lokalu.
  Jednocześnie informuję, iż ponowne zawarcie umowy najmu lokalu może nastąpić, jeżeli spełniane są kryteria określone w § 9 cytowanej uchwały.
  Nadmieniam, iż odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego wynikała z faktu posiadania przez Pana (…) nieruchomości w centrum Częstochowy (dzięki działaniu systemu KOL – Kataster On-line istnieje możliwość weryfikacji stanu posiadania wnioskodawców).
  Z informacji z Biura Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych wynika, że decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego były podtrzymywane, raz – ze względów proceduralnych – sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia.
  W razie potrzeby dalszych wyjaśnień – w celu obiektywnego i zgodnego ze stanem faktycznym przedstawienia przez redakcję sprawy – możemy umówić / ułatwić bezpośredni kontakt z osobami merytorycznie zajmującymi się problematyką lokali mieszkalnych oraz dodatków mieszkaniowych.

  Pozdrawiamy
  Biuro Prasowe UM

 • lans

  Spłacone zadłużenie i eksmisja,jak się ma 8 tysięcy zadłużenia do 50 tysięcy i wyroku eksmisji,który do dzisiaj nie został wykonany, a dług nie spłacony? Widać że łaska “panów ”
  z magistratu i tbsu oparta jest na znajomościach i koneksjach rodzinnych.

 • lans

  Spłacone zadłużenie i eksmisja,jak się ma 8 tysięcy zadłużenia do 50 tysięcy i wyroku eksmisji,który do dzisiaj nie został wykonany, a dług nie spłacony? Widać że łaska “panów ”
  z magistratu i tbsu oparta jest na znajomościach i koneksjach rodzinnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content