Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

RFG wnosi o opublikowanie

Kilka dni temu Tygodnik opublikował List Otwarty radnego Łukasza Wabnica do ministra Skarbu Państwa Dawida Jackiewicza.http://www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=2932&addComment=noSpółka Skarbu Państwa Regionalny Fundusz Gospodarczy, z siedzibą w Częstochowie, nie zgadza się z treściami zawartymi w liście.

“W związku z treścią materiału prasowego z dnia 17.08.2016r., zatytułowanego jako “Interwencja radnego Łukasza Wabnica do Ministra Skarbu Państwa” informujemy, że nieprawdą jest, aby Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jura” z/s w Częstochowie zapłaciła na rzecz Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. z/s w Częstochowie (dawniej Huty Częstochowa S.A.) wszystkie należności związane z nakładami związanymi z wybudowaniem osiedla przy ul. Palmowej.
W rzeczywistości na SM JURA od połowy lat 90-tych nadal ciąży dług, stwierdzony następnie prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z 2011r., który do chwili obecnej nie został uregulowany w całości.
Niezgodne z prawdą jest również stwierdzenie, jakoby Regionalny Fundusz Gospodarczy, mógł podnieść czynsz jego mieszkańcom.
W rzeczywistości Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z/s w Częstochowie nie ma żadnego wpływu na wysokość stawek czynszu płaconego przez mieszkańców i nigdy z tego tytułu nie uzyskiwał i nie uzyskuje przychodów. Co więcej, mieszkańcy osiedla uzyskują korzyści z faktu, iż grunt nie został do chwili obecnej nabyty przez Spółdzielnię, albowiem nie są oni zobowiązani do płacenia z tego tytułu podatku od nieruchomości ani opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
Umowa zawarta pomiędzy Hutą Częstochowa S.A., a Spółdzielnią JURA na wybudowanie osiedla, nie przewidywała nieodpłatnego przeniesienia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntów. Brak jest zatem podstawy prawnej w oparciu o którą przeniesienie w/w praw mogłoby nastąpić w drodze innej, niż umowa sprzedaży.
Nieprawdziwym stwierdzeniem jest rówież wskazanie, jakoby mieszkańcy osiedla z dnia na dzień mogli zostać pozbawieni dachu nad głową. Jedynymi sytuacjami w których Spółdzielca może utracić prawo do lokalu, są sytuacje których dopuszcza się on rażących naruszeń Statutu Spółdzielni lub określonych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ewentualnie zalega z płatnościami z tytułu czynszu i innych opłat w wymiarze uzasadniającym skierowanie egzekucji do prawa do lokalu.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content