Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Region częstochowski BLIŻEJ NATURY: Niska emisja = duża korzyść

WFOŚiGW w KatowicachPrzed gminami bardzo ważne zadanie – muszą opracować i wdrożyć strategiczny plan gospodarki niskoemisyjnej. Jest to konieczne, by pozyskać fundusze unijne w perspektywie 2014-2020. Sprawdziliśmy na jakim etapie są gminy z naszego regionu, a ponadto co robią na rzecz efektywnej gospodarności energią i poprawy świadomości ekologicznej wśród swoich mieszkańców.

PGN dla gmin

Do 2020 roku Polska musi osiągnąć cele określone w unijnym Pakiecie Klimatyczno-Energetycznym: ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść o 20% efektywność energetyczną. Jednym z działań, które mają prowadzić do spełnienia unijnych wytycznych jest koncepcja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – to strategiczny dokument tworzony na poziomie gmin, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy (lub kilku gmin) w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, ma on przyczynić się do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Oprócz korzyści w skali makro, docelowo PGN ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Jest on konieczny, by pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020.

Na jakim etapie realizacji PGN są gminy z naszego regionu? – Pozyskaliśmy środki finansowe przeznaczone na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej. Na chwilę obecną mieszkańcy gminy wypełniają ankiety, które posłużą do wykonania tego planu – mówi Agata Tomalska z referatu ochrony środowiska w gminie Olsztyn. – Nasza gmina aktualnie jest w trakcie opracowywania takiego planu. Jest to dla nas strategiczny dokument, który będzie miał wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną – informuje Anna Mazanek z urzędu gminy Lelów.

Lelów inwestuje w system LED

Gmina Lelów, tak jak większość gmin powiatu częstochowskiego, systematycznie przeprowadza termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, ochotniczych straży pożarnych czy GOK. W tym roku w Lelowie zainwestowano także w modernizację oświetlenia ulicznego. – Wymieniliśmy oprawy rtęciowe i wyeksploatowane oprawy sodowe na oprawy typu LED wyposażone w inteligentne sterowniki mocy, które redukują dodatkowo zużycie energii elektrycznej. Po modernizacji łączna moc zainstalowana zmniejszyła se o 79,265 kW, a szacunkowe zużycie energii zmniejszy się o 427 172,72 kWh – mówi specjalistka ds. ochrony środowiska z gminy Lelów.

W Olsztynie także wymieniają oświetlenie na nowsze. – Na nowopowstałych terenach  zagospodarowanych przestrzennie stosujemy lampy solarne. Ponadto w celu poprawy gospodarności energią i jej oszczędności wchodzimy we współpracę z przedstawicielami firm propagujących stosowanie urządzeń energooszczędnych – dowiadujemy się od Agaty Tomalskiej z urzędu gminy Olsztyn.

Czy częstochowskie gminy są pro-eko?

Jak gminy z powiatu częstochowskiego starają się wpływać na świadomość ekologiczną swoich mieszkańców? – Organizowaliśmy choćby konferencję „Czy z wiatrakami da się żyć?”, która została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Podczas konferencji, która skierowana była do dorosłych, m.in. omówione zostały wady i zalety płynące z budowy elektrowni wiatrowych. A dla dzieci? Najmłodszym zaproponowaliśmy sześć przedstawień teatralnych z zakresu gospodarki odpadami. Tematem przewodnim była właściwa segregacja odpadów komunalnych powstających w naszych domach – informuje Anna Mazanek z Lelowa. – To oczywiście nie wszystko. Na naszej stronie internetowej lelow.pl regularnie pojawiają się informacje m.in. o szkodliwości wypalania traw, szkodliwości niewłaściwego stosowania nawozów sztucznych, oprysków czy zapylaczy na pszczoły. Z kolei w miejscowych szkołach regularnie prowadzona jest edukacja ekologiczna – dodaje Mazanek.

Wiele inicjatyw chroniących przyrodę można dostrzec także w Rędzinach. – Priorytetowa jest dla nas rozbudowa kanalizacji sanitarnej, cały czas rośnie liczba osób, które podłączają swoje domy do sieci kanalizacyjnej. Liczba szamb się zmniejsza, a to zawsze dobrze dla środowiska naturalnego. Aktualnie trwa akcja związana z usuwaniem azbestu, warto wspomnieć także o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy mogą oddawać problematyczne odpady, np. opony samochodowe, czy też zużyty sprzęt RTV – mówi Agnieszka Olszewska z urzędu gminy Rędziny. – Ponadto samorząd włącza się w cykliczne akcje typu „Dzień Ziemi” czy „Sprzątanie Świata”. Rozdajemy wszelkiego rodzaju ulotki zarówno dorosłym mieszkańcom (za pośrednictwem sołtysów), jak i dzieciom oraz młodzieży w szkole. Wywieszamy plakaty informujące nie tylko o terminie odbioru problematycznych odpadów (sprzęt RTV), ale także wskazujących, jak szkodliwe jest ich niewłaściwe utylizowanie. Cały czas edukujemy mieszkańców jak prawidłowo segregować odpady – dodaje specjalistka ds. rolnictwa, drogownictwa i oświaty w gminie Rędziny.

Na zakończenie warto dodać, że wiele inwestycji i zadań tutaj opisanych zostało dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. WFOŚiGW w Katowicach działa od 1993 roku na rzecz polityki ekologicznej województwa śląskiego. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe, a także zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • Anonim

    częstochowskie organizacje są bardzo eko za publiczne pieniądze z dofinansowań załatwianych z organizacji krajowych i wojewódzkich. Najwięcej u nas się wydaje na badania, analizy i wynalazki widma.

  • Anonim

    częstochowskie organizacje są bardzo eko za publiczne pieniądze z dofinansowań załatwianych z organizacji krajowych i wojewódzkich. Najwięcej u nas się wydaje na badania, analizy i wynalazki widma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content