Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Region coraz bardziej rodzinny

Na fali są ostatnio działania na rzecz rodzin wielodzietnych, media nagłaśniają lokalne inicjatywy oferowania rodzinom ulg w komunikacji, zniżek na bilety do instytucji kultury i im podobne. Województwo śląskie w zeszłym roku przeprowadziło nawet konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”, by porównać prorodzinne inicjatywy z różnych zakątków województwa. Z naszego regionu udział wzięły gminy Częstochowa i Konopiska. Niestety wciąż się musimy uczyć od mieszkańców południa województwa, bo to ich gminy zgarnęły większość nagród.

– W konkursie „Gmina przyjazna rodzinie” złożono 15 wniosków, które poddane zostały ocenie komisji konkursowej – mówi  Magdalena Mazur-Skrzyniarz z Działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. – Komisja postanowiła wyróżnić gminy podejmujące działania innowacyjne i jednocześnie przynoszące wymierne rezultaty. Ważne było, żeby te działania wynikały ze zdiagnozowanych potrzeb i by ich celem było wsparcie rodzin, kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny, oraz jej roli i znaczenia w lokalnej społeczności – wyjaśnia Magdalena Mazur-Skrzyniarz.

Gmina Konopiska zgłosiła projekt „Rodzice na medal”, będący odpowiedzią na obserwowane problemy opiekuńczo-wychowawcze rodziców oraz zwiększającą się liczbę interwencji związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Inicjatywa zakładała zorganizowanie warsztatów dla rodziców z psychologiem, terapeutą uzależnień, pedagogiem szkolnym, dietetykiem, seksuologiem i przedstawicielem ośrodka pomocy społecznej, oraz warsztatów dla samotnych rodziców z psychologiem oraz indywidualnych spotkań z mediatorem. Planowanym rezultatem inicjatywy była poprawa kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców oraz poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej.
– Rezultatem było ukończenie przez 16 rodziców organizowanych warsztatów, uczestnictwo co najmniej 20 rodzin w spotkaniach z mediatorem oraz opracowanie i rozprowadzenie broszur i plakatów informacyjnych. Projekt Gminy Konopiska zajął 5 miejsce w konkursie – mówi  Mazur-Skrzyniarz.

Inicjatywa zgłoszona przez Gminę Częstochowa miała nazwę „Pilotażowa część projektu systemowego Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”. Inicjatywa miała na celu utworzenie systemu współpracy pomiędzy MOPS, PUP, NGO i innymi podmiotami wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wypracowanie narzędzi pracy z rodziną wielodzietną oraz przygotowanie do usamodzielnienia rodzin.
– W ramach inicjatywy prowadzono pracę z rodziną poprzez realizację 4 modułów: prozatrudnieniowego, społeczno-integracyjnego, rodzinnego oraz związanego ze sportem i kulturą. W rezultacie nastąpiła poprawa 9 z 10 zgłoszonych rodzin, powstało również Centrum dla rodziny. Inicjatywa zgłoszona przez Gminę Częstochowa uzyskała 12 miejsce w konkursie – relacjonuje nasza rozmówczyni.

Chociaż w tym konkursie region częstochowski nie odniósł spektakularnych sukcesów, to zarząd województwa bardzo docenia prace na rzecz rodzin prowadzone na terenie północnego obszaru województwa
–  Dąbrowa Zielona, Mstów, Olsztyn, Janów, Lelów, Kamienica Polska, Konopiska, Starcza, Poraj, Żarki i Niegowa uczestniczyły w konkursie corocznie organizowanym przez Samorząd Województwa Śląskiego w ramach którego przyznawano im dotacje na tworzenie i wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, czyli świetlic oraz klubów – podkreśla  Magdalena Mazur-Skrzyniarz.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content