Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Radni chcą zmniejszyć opłatę śmieciową

Częstochowscy radni wystosowali do prezydenta miasta list otwarty, w którym domagają się o ponowne wyliczenie stawki opłat za śmieci. Kwestia ta wydaje się oczywista po tym, jak przetarg na odbiór i wywóz odpadów komunalnych wygrało koncorcjum firmy Wiesława Stracha i Zbigniewa Stracha. Zaproponowana przez nią cena usługi była znacznie niższa od tej, którą planowało miasto.  

Szanowny Panie Prezydencie,
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i transport odpadów z miasta prosimy o ponowną kalkulację stawek opłat ponoszonych przez mieszkańców miasta Częstochowy.
W chwili obecnej na podstawie uchwały Rady Miasta nr 616/XXXIII/2013 z dnia 6 marca 2013 r wynoszą one 10,50 zł za odpady segregowane od mieszkańca na miesiąc oraz 12,50 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach Pan Prezydent zapewniał nas, radnych a przede wszystkim mieszkańców, że jeśli tylko będzie taka możliwość stawki te zostaną obniżone.

Koszty nowego systemu, które podzielone są solidarnie na wszystkich mieszkańców składają się z trzech głównych elementów: kosztów odbioru i transportu, kosztów unieszkodliwiania oraz kosztów administrowania systemu. Jak wiemy największy koszt w analizach i założeniach stanowił koszt odbioru i transportu odpadów. Z informacji przekazywanych przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne na spotkaniu w dniu 13 lutego 2013 roku z Radnymi Miasta Częstochowy tylko za rok 2013 prognozowano, że wyniesie on 14 341 353 zł. W okresie dwuletnim, a na taki okres rozpisano przetarg planowano zgodnie z art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2010.113.759 z późn. zm.) CzPK jako Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 30 433 699,03 zł brutto. Z informacji przekazanych przez Zastępcę Prezydenta Mirosława Soboraka podczas ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy wynika, że kwoty które wynikły z przetargu na świadczenie usług odbioru i transportu odpadów są znacząco niższe niż prognozowane w założeniach. W przypadku najkorzystniejszej oferty jest ona prawie o połowę niższa niż planowana kwota, którą CzPK planowało przeznaczyć na tę część składową kosztów systemu.

W związku z powyższym wnosimy do Pana Prezydenta postulat o ponowną kalkulację stawki i znaczącą jej obniżkę w stosunku do mieszkańców którzy mają ponieść koszt funkcjonowania całości systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów. Sugerujemy, aby znacząco obniżyć stawkę za śmieci segregowane przy niewielkiej tylko korekcie stawki za śmieci niesegregowane. Obniżenie tej stawki, to nie tylko spełnienie publicznie składanych obietnic ale i uchronienie mieszkańców przed zawyżonymi kosztami.
 
Liczymy także na mobilizację wszystkich służb Pana Prezydenta tak, aby stosowny pakiet uchwał znalazł się w porządku najbliższej czerwcowej sesji Rady Miasta. Podobnie jak w naszym poprzednim liście otwartym w sprawie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie możemy się zgodzić, by z oszczędności poprzetargowych jedynym beneficjentem było CzPK  kosztem Częstochowian. Dodajemy tylko, że głównym założeniem ustawodawcy było aby system się samobilansował, a jeśli nie dokonamy korekt stawek dla mieszkańców będzie on wbrew prawu na siebie zarabiał.

Sz. P. Radnych prosimy o poparcie naszych starań.

Z poważaniem
Jerzy Zając
Marcin Biernat

Udostępnij:

2 komentarzy

 • marcel@op.pl

  Wydaje się oczywisty i uzasadniony postulat radnych PO. Ale u nas to co „oczywiste” bywa jest niemożliwe – jakby to teraz wyglądało, że to niby radni PO: Zając i Biernat spowodowali obniżkę „opłaty śmieciowej” i ulżyli doli biednego mieszkańca, zmuszając niejako prezia Matyjaszczyka do wypełnienia danego słowa. Pożyjemy to zobaczymy. Czas ucieka. Za rok o tej porze kampania wyborcza do samorządu miasta będzie się zapewne rozkręcać.

 • marcel@op.pl

  Wydaje się oczywisty i uzasadniony postulat radnych PO. Ale u nas to co „oczywiste” bywa jest niemożliwe – jakby to teraz wyglądało, że to niby radni PO: Zając i Biernat spowodowali obniżkę „opłaty śmieciowej” i ulżyli doli biednego mieszkańca, zmuszając niejako prezia Matyjaszczyka do wypełnienia danego słowa. Pożyjemy to zobaczymy. Czas ucieka. Za rok o tej porze kampania wyborcza do samorządu miasta będzie się zapewne rozkręcać.

 • bdobosz@vp.pl

  Popieram wniosek radnych jest to ostatni moment na korekte.Władza to też MIESZKAŃCY i to wybrani przez nas i dla NAS…

 • bdobosz@vp.pl

  Popieram wniosek radnych jest to ostatni moment na korekte.Władza to też MIESZKAŃCY i to wybrani przez nas i dla NAS…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content