Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Problematyczna przeprowadzka Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

O kontrowersjach związanych z przeniesieniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z al. Niepodległości na peryferie Częstochowy pisaliśmy w poprzednim numerze . Już dziś wiadomo, że Biuro Obsługi Interesanta od 7 sierpnia rozpoczęło działalność w nowej lokalizacji – przy al. Pokoju 44 w budynku Centrum Medycznego ,,Amicus” (okolice huty, obok dawnego szpitala hutniczego). Zespół czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 (na I piętrze budynku, na lewo od windy). Obsługa odbywa się na podstawie numerów pobranych z elektronicznego systemu kolejkowego. Ponieważ otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony magistratu na nasze pytania – dzielimy się nimi z Czytelnikami.

Redakcja 7 dni zadała urzędowi miasta kilka ważkich pytań: 

* Kto i kiedy podjął decyzję o przeniesieniu Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności?

* Dlaczego wybrano miejsce – na siedzibę Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – na peryferiach miasta i co było powodem, że wybrano akurat przychodnię Amicus?

* O jakiej mówimy powierzchni wynajmu do prac Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i w
jakiej będą koszty najmu lokalu?

* Dlaczego urząd miasta nie zdecydował się na nową lokalizację we własnych zasobach lokalowych, których jest sporo na terenie Częstochowy?

* Dla potrzeb nowej siedziby Zespołu, przeprowadzono remont pomieszczeń oraz dostosowano zewnętrzne elementy architektury (poza budynkiem, m.in. parkingu) dla osób niepełnoprawnych. 
Jakie poniesiono koszt poszczególnych robót i kto za to zapłacił?

* Jakie linie autobusowe i tramwajowe dojeżdża do nowej siedziby Zespołu i czy są to pojazdy niskopodłogowe?

Oto „odpowiedzi”:

„Konieczność znalezienia nowej siedziby dla Powiatowego Zespołu spowodowana była odmową przedłużenia umowy najmu części powierzchni w budynku przy alei Niepodległości 20/22.  Nowy podmiot, który od 1 stycznia 2023 r. stał się najemcą nie wyraził zgody na przedłużenie umowy wskazując jednocześnie ostateczny termin opuszczenia pomieszczeń do 31.03.2023 roku. Z uwagi na fakt, że w budynku przy alei Niepodległości nie było możliwości wynajęcia dodatkowych pomieszczeń, zaistniała wymuszona konieczność  przeniesienia Zespołu do innego lokalu. Od momentu pojawienia się tej informacji rozpoczęto intensywne działania w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków do funkcjonowania Zespołu. Rozpoczęto rozmowy z nowym najemcą o rozważeniu możliwości przedłużenia dotychczasowej umowy. Z uwagi na konsekwentne stanowisko najemcy w tej sprawie rozpoczęto poszukiwania nowego lokalu, zarówno w zasobach gminy jak i w zasobach podmiotów zewnętrznych. Pragnę zauważyć, że warunki lokalowe dla Powiatowego Zespołu muszą odpowiadać określonym standardom spełniającym wymogi dla pomieszczeń do obsługi osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. pomieszczenia i budynek dostosowany do potrzeb takich osób, odrębne gabinety dla lekarzy orzeczników i zespołów orzekających. Ponadto w pomieszczeniach Zespołu musi być zabezpieczona powierzchnia do przechowywania archiwum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie (od 2019 roku) przepisami tj. przez okres 50 lat. Przepis ten spowodował konieczność pozyskania lokalu o dużej powierzchni (co najmniej 500 m²). Dlatego też wiele lokali nie odpowiadało tym standardom posiadając zbyt małą powierzchnię na potrzeby Zespołu. Przy wyborze nowego lokalu kierowano się przede wszystkim potrzebą zapewnienia odpowiednich warunków do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Spośród wielu lokali najodpowiedniejszym okazał się ten w siedzibie NZOZ Centrum Medycznego „AMICUS” przy al. Pokoju 44, w budynku odpowiadającym standardom i wymogom, jakie należy zapewnić osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto stworzono odpowiednie warunki pracy dla pracowników Zespołu i składów orzekających.  Budynek z zewnątrz jak i w wewnątrz spełnia stosowne wymogi. Dodatkowym plusem tej lokalizacji  była możliwość przeniesienia w trybie pilnym archiwum Zespołu z pomieszczeń, dla których termin wypowiedzenia upływał 31.03.2023 r.
Nowa siedziba Powiatowego Zespołu w budynku NZOZ Centrum Medycznego „AMICUS” przy al. Pokoju 44 o powierzchni ponad 500 m² zarówno pod względem usytuowania jak i dostępności pomieszczeń spełnia warunki organizacyjne określone w § 24 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r.  poz. 857). 
(…) W przypadku utrzymywania się tendencji wzrostowej spraw wpływających do Powiatowego Zespołu nowa siedziba zapewnia również możliwość zwiększania powierzchni składowania akt. Tej możliwości niestety nie stwarzał lokal przy alei Niepodległości 20/22.
Zaznaczamy, że decyzja o wyborze nowej siedziby Powiatowego Zespołu poprzedzona była analizą jej uwarunkowań pod kątem:
* skomunikowania z innymi częściami miasta – interesanci zamieszkujący różne rejony miasta mogą dojechać bezpośrednimi autobusami komunikacji miejskiej; dojeżdżające do nowej siedziby autobusy linii 13, 19, 28 jeżdżą z częstotliwości dwóch lub trzech w ciągu godziny. Z informacji uzyskanej w MPK wynika, że są to autobusy niskopodłogowe (tramwaj na linii nr 1 to czasowo tramwaj starszego, ponieważ linia czeka na modernizację; obecnie odcinek do Kucelina nie jest przystosowany do ruchu nowych tramwajów). Dojście z przystanku autobusowego lub tramwajowego chodnikiem trwa 3 minuty. Tymczasem z większości dzielnic do dotychczasowej siedziby Zespołu przy Alei Niepodległości trzeba było dojechać autobusem do Śródmieścia i przesiąść się do tramwaju. Należy pamiętać, że siedziba w centrum miasta nie zawsze oznacza szybkie dotarcie do niej, często przejazd lub znalezienie miejsca na parkingu zajmuje znacznie więcej czasu niż do miejsc usytuowanych na uboczu;
* dostępności i braku barier architektonicznych – wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi. Lokal umożliwia maksymalnie samodzielne i swobodne korzystanie przez wszystkich użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania. Przestronność ciągów komunikacyjnych pozwala na swobodę poruszania się w lokalu osób z niepełnosprawnością ruchową, zwłaszcza osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla których powierzchnia potrzebna do wykonania skrętu w czasie jazdy o 90º wynosi 150×180 cm, a obrotu o 180º – 200×200 cm,
* braku barier architektonicznych w budynku Centrum Medycznego AMICUS, jak i przed budynkiem, który posiada dwie windy wewnątrz budynku i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami;
* przystosowania pomieszczeń do potrzeb Powiatowego Zespołu zarówno pod względem ich liczby, powierzchni jak i zastosowania w nich koniecznych rozwiązań organizacyjnych i technicznych;
(…)
* gwarancji podpisania długoterminowej umowy najmu pozwalającej uniknąć problemów lokalowych zaistniałych w styczniu br.

Najem lokalu nastąpi na podstawie umowy najmu zawartej z NZOZ Centrum Medycznego  „AMICUS”. Wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu pokrywane będą z dotacji Wojewody jako zadanie zlecone. Przystosowanie lokalu dla potrzeb Powiatowego Zespołu dokonane zostało przez Centrum AMICUS i na jego koszt.
Jeżeli chodzi o stan dróg i parkingów wewnętrznych poprawa ich stanu jest w gestii zarządzającego obiektem, w przypadku miejskich dróg publicznych wnioski będą – w razie potrzeby – kierowane do Miejskiego Zarządu Dróg.”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content