Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Pracownicy Poczty pozbawieni ochrony przed wirusem – apel związkowca o pomoc!

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa przesłał do mediów błagalny komunikat z prośbą o nagłośnienie dramatycznej sytuacji pracowników Poczty Polskiej, w tym listonoszy, w związku z koronawirusem.„Domagamy się podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Poczty Polskiej i ich klientom! Sytuacja jest coraz groźniejsza, a tak rząd, jak i władze spółki lekceważą zagrożenie!”

„W imieniu pracowników Poczty Polskiej S.A. zwracamy się o wsparcie, pomoc, nagłośnienie problemów w codziennym funkcjonowaniu blisko 80-tysięcznej załogi w okresie panującej pandemii COVID-19. W mediach mówi się o bezpieczeństwie pracowników służby zdrowa, strażaków, policji itd.. ale nie wspomina się o problemach pracowników Poczty Polskiej S.A. którzy są w bezpośredni sposób narażeni na zakażenie koronawirusem i mogą być źródłem przenoszenia tej choroby wśród społeczeństwa. Podawane przez władze Poczty Polskiej S.A. informacje, zgodnie z którymi firma wdrożyła szereg niezbędnych regulacji, że wyposażyła pracowników w środki ochrony osobistej, niestety nie do końca są prawdą. Ograniczenie kontaktu z klientami jest czysto teoretyczne. Znaczna część pracowników nie otrzymała żadnych środków ochrony osobistej. Żele do dezynfekcji rąk dla pracowników są limitowane. 100 ml płynu na tydzień pracy! Służby sanitarne nie przekazują informacji, którzy obywatele objęci są kwarantanną. Najbardziej narażeni pracownicy w Poczcie Polskiej S.A., którymi są listonosze, każdego dnia mają kontakt z setkami klientów, w tym tymi objętymi kwarantanną. Są w znacznym stopniu narażeni na zakażenie i przenoszenie wirusa na obsługiwanych przez nich klientów, a także na swoich bliskich. Instytucje publiczne, które przed wybuchem pandemii, samodzielnie zajmowały się doręczaniem różnej korespondencji, obecnie wszystko nadają przez Pocztę Polską. To powoduje, że listonosze mają zwiększony bezpośredni kontakt z potencjalnie chorymi klientami. Listonoszy w skali całego kraju jest około 30 tysięcy.  Apelowaliśmy już do władz Poczty Polskiej S.A., by na czas trwania pandemii wstrzymać przyjmowanie od klientów przesyłek poleconych ze zwrotnym poświadczeniem odbioru, a które to w większości listonosze awizują, a następnie klienci zmuszani są udawać się po odbiór na urzędy pocztowe. Proponowaliśmy, by na czas trwania pandemii była możliwość nadawania przez klientów przesyłek poleconych, ale bez potwierdzenia odbioru i podjęcie przez Zarząd PP S.A. decyzji, aby listonosz mógł taką przesyłkę wrzucić do skrzynki oddawczej adresata. To spowodowałoby, że kontakt listonoszy z klientami byłby ograniczony. Proponowaliśmy, by emerytury, renty, wszelkie świadczenia pieniężne były przeliczane i pakowane w bezpieczne koperty, które następnie listonosze doręczaliby odbiorcom. To również w znaczny sposób ograniczyłoby kontakt listonosza z klientem.

Wszyscy dookoła apelują o pozostawanie w domach, ograniczanie kontaktów do minimum. Jedyną firmą, która do tego się nie stosuje, jest Poczta Polska S.A.

Stąd raz jeszcze apelujemy o zainteresowanie się problemami pracowników Poczty Polskiej S.A., którzy jak służba zdrowia, ratownicy medyczni, sprzedawcy w sklepach, są w najwyższej grupie zagrożenia zakażenia COVID-19. Bez Państwa wsparcia i pomocy nie uda się nam przekonać władz Poczty Polskiej S.A. o wdrożenie realnych działań zabezpieczających pracowników i tysięcy obywateli.

Piotr Moniuszko, biuro prasowe Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa”.

Do naszej Redakcji związkowcy przesłali również pismo do zarządu Poczty Polskiej z apelem o pojęcie pilnych działań:

„W związku z dramatyczną sytuacją większości pracowników spółki, żądamy od Zarządu PP S.A. wprowadzenia realnych działań poprawiających bezpieczeństwo nie tylko pracowników, ale i obsługiwanych klientów.

Naszym zdaniem, natychmiast powinny być podjęte decyzje o wstrzymaniu na czas nieokreślony przyjmowania przesyłek ze zwrotnym poświadczeniem odbioru. Służba doręczeń winna mieć możliwość pozostawiania listów poleconych w skrzynkach oddawczych klientów tak, by ograniczyć do minimum kontakt z klientem. Nie powinny być przyjmowane żadne przesyłki za pobraniem również na czas trwania epidemii.

Wszelkiego rodzaju świadczenia pieniężne wypłacane klientom, renty, emerytury, przekazy, winny być komisyjnie przeliczane i pakowane w bezpieczne koperty w urzędach pocztowych i tak dopiero listonosze powinni je dostarczać do klientów. Każde ograniczenie kontaktu naszych pracowników z klientami znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich.

Raz jeszcze żądamy od Zarządu Poczty Polskiej S.A. natychmiastowego podjęcia realnych, nie pozorowanych działań, wskutek których ograniczy się do minimum narażanie naszych pracowników na ewentualne zakażenie i rozprzestrzenianie dalsze wirusa.”

Udostępnij:

1 Komentarz

  • obiektywny

    Skoro instytucje państwowe zawiesiły działalność lub pracują na pół gwizdka,to dlaczego zmusza się listonoszy do chodzenia po domach aby doręczyć pismo,skoro sprawa i tak w najbliższych tygodniach nie będzie załatwiona.
    Listonosz to też człowiek.

  • obiektywny

    Skoro instytucje państwowe zawiesiły działalność lub pracują na pół gwizdka,to dlaczego zmusza się listonoszy do chodzenia po domach aby doręczyć pismo,skoro sprawa i tak w najbliższych tygodniach nie będzie załatwiona.
    Listonosz to też człowiek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content