Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

POWIEW PRZYRODY: Fundusz służy i pomaga

W 2012 roku dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach inwestycje mają ogromny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego w subregionie częstochowskim oraz w całym województwie śląskim.

Celem realizacji zadań z dziedziny Ochrona Powietrza było ograniczenie poziomu emisji, związków siarki, azotu, tlenku węgla i pyłu. Inwestycje obejmowały następujące grupy zadań:
*wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
*termomodernizacja obiektów, w tym wymiana źródła ciepła,
*modernizacja i rozbudowa sieci cieplnych,
*pozostałe zadania z ochrony atmosfery.

Skala wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i wynikające z niego efekty ekologiczne wskazują za zasadność kontynuacji współfinansowania obszarów problemowych dotyczących ochrony atmosfery. Wszystkie one były przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby środowiskowe formułowane w programach, planach i innych dokumentach strategicznych uwzględniających tematykę dotyczącą zanieczyszczenia powietrza.
Ponadto, mimo znaczących wydatków na poszczególne obszary problemowe związane z ochroną atmosfery o żadnym z nich nie można powiedzieć, że realizacja zadań została finalnie zakończona i że wyczerpała się zasadność ich finansowania.
Plany Funduszu na przyszłość
W 2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podobnie jak w latach ubiegłych będzie dofinansowywał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez preferencyjne dofinansowanie zadań służących poprawie stanu środowiska w województwie śląskim.
Zaliczać się do nich będą:
1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Zadania pozwalające na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz zadania realizowane na terenach objętych ochroną przyrody.
3. Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną polityką ekologiczną.

Realizując nieprzerwanie misję finansowego wspierania zadań służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju – Fundusz, gospodarując środkami publicznymi, zapewnia pomoc przedsięwzięciom służącym poprawie stanu środowiska.
Zaostrzające się normy tak w Unii Europejskiej jak i w naszym kraju, co do których odnieść się muszą także mieszkańcy województwa śląskiego, zmuszają samorządy i przedsiębiorców, a także osoby indywidualne do podejmowania działań w zakresie minimalizowania wpływu wszystkich i prowadzonych przez siebie przedsięwzięć na środowisko. Dotyczy to inwestycji, eksploatacji zasobów oraz działań w obszarze komunikacji, edukacji i promowania ekologii. Zwiększające się wymagania korzystania ze środowiska są związane ze wzrostem wydatków na jego ochronę. Bardzo istotną kwestią pozostaje fakt iż Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest jedynym podmiotem na terenie województwa śląskiego finansującym przedsięwzięcia prośrodowiskowe na tak dużą skalę. W związku z ogromną odpowiedzialnością Funduszu oraz wciąż podnoszonymi normami środowiskowymi, Fundusz wzbogaca się wciąż o nowych partnerów współpracujących wzajemnie, zaangażowanych w problematykę ochrony środowiska.

Ekojunior: Co to jest smog?
Smog to unosząca się nad miastem “chmura” zanieczyszczeń powietrza. Występuje najczęściej w dużych miastach, lub terenach gdzie jest dużo fabryk i innych zakładów przemysłowych.
Smog tworzy się z zanieczyszczeń takich jak: pyły i gazy pochodzące z zakładów przemysłowych, spaliny samochodowe czy też dym z domowych pieców gdzie palone są śmieci. Powstanie smogu jest zależne także od pogody – gdy nie ma wiatru tworzy się nad miastem toksyczna chmura gazów.
Miasto zaczyna się “dusić”, ludzie zaczynają odczuwać brak świeżego powietrza, mają trudności w oddychaniu, zaczynają chorować na choroby układu oddechowego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content