Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

POWIEW PRZYRODY: Fundusz dba o atmosferę

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach jako jedna z niewielu instytucji w województwie śląskim w sposób szczególny traktuje temat ochrony atmosfery. 

Zadania Funduszu opierają się przede wszystkim na zmniejszaniu emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji” oraz zastosowaniu odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii:

– wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku, w tym układów technologicznych oraz systemów użytkowania energii,

– budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie,

– budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,

– wdrażanie obszarowych programów ograniczania emisji pyłowo-gazowych,

– termomodernizacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego,

– zastosowanie instalacji do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw,

– wdrażanie programów zwiększających efektywność energetyczną z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii.

Fundusz wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa. Robi to poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć, które zapewniają wykorzystanie środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim pozytywnego stanu środowiska naturalnego.

Jednym z celów środowiskowych wyznaczonych w województwie śląskim oraz realizowanych przez Fundusz jest podniesienie jakości powietrza. Wyjaśniając kwestię prostym językiem należy wymienić kilka fundamentalnych zadań, które polegają na: zmniejszaniu niskiej emisji z procesów spalania paliw, ograniczaniu emisji ze źródeł przemysłowych i komunalnych w zastosowaniu odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz ograniczaniu strat energetycznych obiektów budowlanych. Wszelkie działania mające wpływ na atmosferę są jednym z głównych priorytetów dofinansowania inwestycji przez Fundusz. 

Zakres programów już funkcjonujących oraz wdrażanych obejmuje między innymi modernizację kotłowni z zastosowaniem niskoemisyjnych kotłów węglowych, a w ostatnim czasie kotłów gazowych. Niemałą część stanowią także kotły olejowe, na biomasę, pompy ciepła oraz tradycyjna forma, czyli podłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej. 

Niemałą część programów wspieranych przez Fundusz opiera się na możliwości instalacji systemów solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w okresie poza sezonem grzewczym. Wyraźnie można zauważyć, także w subregionie częstochowskim ogromne zainteresowanie mieszkańców montażem instalacji solarnych. W ramach nowego systemu powstają programy obejmujące swoim zakresem wyłącznie zabudowę kolektorów słonecznych współpracujących z istniejącymi nowoczesnymi źródłami ciepła. W niektórych przypadkach poszerzono programy o możliwość wykonania termoizolacji przegród budowlanych wymiany stolarki okiennej oraz modernizacji c.o. 

Na terenie całego województwa śląskiego do chwili obecnej 66 gmin zrealizowało lub jest w trakcie realizacji programów ograniczania niskiej emisji obejmujących budynki jednorodzinne. Wśród tych gmin w 49 przewidziano zastosowanie odnawialnych źródeł energii – głównie instalacji solarnych.

Wojewódzki Fundusz docenia wagę problemów związanych z likwidacją niskiej emisji. Dotąd Fundusz udzielił dofinansowania na realizację programów w kwocie ponad 150 milionów złotych co stanowi grubo ponad 50 proc. kosztów wszystkich przedsięwzięć. 

Poza niewątpliwymi zaletami działalności Funduszu na rzecz atmosfery, zarówno w skali makro (odczuwalne zanieczyszczenie skali powietrza), jak i mikro (zwiększenie obsługi jak i poprawa komfortu cieplnego użytkowników zmodernizowanych systemów grzewczych), wartością dodaną jest wzrastająca w społeczeństwie świadomość ekologiczna. 

Palenie śmieci jest groźne

Większość domów jednorodzinnych  na terenie subregionu częstochowskiego jest ogrzewanych przez samych właścicieli. Prawdą jest także, iż znacząca część obiektów posiada stare instalacje grzewcze. Nierzadko lokatorzy wykorzystują śmieci domowe do ogrzewania swojego budynku. To z kolei łączy się z emisją często trujących pyłów i gazów. Coś o czym większość mieszkańców zapomina to fakt, że owe szkodliwe substancje są wdychane nie tylko przez ludzi i zwierzęta ale dodatkowo  osiadają na pobliskich roślinach i glebie przez co „wracają” do nas na przykład w warzywach spożywanych z przydomowego ogródka.

Zgodnie z przepisami każdy właściciel posesji ma obowiązek udokumentowania, w jaki sposób pozbywa się odpadów. Ma to oczywiście na celu ograniczenie wypalania śmieci w domowych piecach. Niestety jak dotąd to tylko teoria. Na terenie subregionu częstochowskiego w jednej tylko gminie co piąty mieszkaniec – właściciel domu – spala swoje śmieci we własnym zakresie, w tym na ogrzewanie domu. Szczególnie trudna sytuacja występuje w gminie Rędziny. Prócz niszczenia „zwykłych” śmieci, mieszkańcy notorycznie używają starych opon i plastikowych butelek. 

Spalanie śmieci w piecu jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Jednym ze sposobów odstraszających mieszkańców od niestety powszechnego procederu są wysokie kary, w tym także finansowe.

Miejmy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kampaniom informacyjno-edukacyjnym zmieni się nastawienie ludności subregionu częstochowskiego do kwestii spalania śmieci w domowych piecach, a przez to poprawi się stan środowiska naturalnego w tym atmosfery. 

EKO – JUNIOR
*Palenie śmieci w domowym piecu powoduje wiele chorób. Zwiększa liczbę chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie pokarmowe. Szkodliwe substancje w powietrzu powodują też choroby nowotworowe.

*Za spalanie odpadów w domowych kotłach grożą surowe kary. Złapany na przestępstwie mieszkaniec może dostać mandat w wysokości nawet 5 tysięcy złotych grzywny, i do tego 30 dni aresztu. 

*Gdy pali się śmieci w domowym piecu to w przewodach kominowych zostaje dużo sadzy. Ona może być przyczyną zapalenia się przewodu kominowego i pożaru całego domu.

*Gdy z domowych kominów wychodzi czarny lub szary dym, i do tego bardzo śmierdzący, to znaczy, że ktoś śmieciami pali w piecu. Ten nieprzyjemny i groźny obłok może przenosić się na duże odległości, bo rozwiewa go wiatr. Niestety zatruwa nie tylko atmosferę, ale również wodę i glebę.

Zwróćcie uwagę dorosłym, by nie palili śmieci w domowych piecach!!!

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content