Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Miedźno

WFOŚiGW w KatowiachWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznacza środki na wspomaganie działalności:
1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
2) realizacja zadań państwowego monitoringu środowiska;
3) funkcjonowanie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badania stanu środowiska, a także funkcjonowanie systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

4) realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

5) realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie

6) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;

7) realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;

8) realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód;

9) profilaktyka zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

10) wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

11) wspieranie ekologicznych form transportu;

12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Działanie proekologiczne sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2008-2014

Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Kołaczkowicach Dużych, Kołaczkowicach Małych oraz w Miedźnie w ulicach: Częstochowskiej, Łąkowej, Filipowicza i Sosnowej

Całkowita wartość projektu: 6.508.704,53 zł 
Wnioskowane dofinansowanie z WFOŚiGW: 5.063.448,83 zł 
Okres realizacji: lata 2009- 2012.

Inwestycja obejmowała wykonanie 10.718 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:
* kolektor grawitacyjny – 8.383 mb (rury PVC O 200/5,9 mm, typ ciężki S);

* kolektor grawitacyjny – 1.515 mb ( rury PVC O 160 mm, typ ciężki S);

* kolektor tłoczny – 597 mb (PE O 90/8,2 mm,SDR 11);

* kolektor tłoczny – 223 (PE O 110/10 , PE);

* przyłącza – 193 szt. ( rury PVC O 160 mm, typ ciężki S);

* 3 przepompownie ścieków oznaczonych jako P1, P2, P4.

Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Miedźno w ulicach: Wyzwolenia, Dębowa, Polna, E. Orzeszkowej, W. Jagiełły

Całkowita wartość projektu: 3.427.039,16 zł
Wnioskowane dofinansowanie z WFOŚiGW: 613.724,50 zł
Okres realizacji: lata 2011- 2012.

Inwestycja obejmowała wykonanie 5.054,49 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:
* kolektor grawitacyjny – 3.966,86 mb (rury PVC O 200/5,9 mm, typ ciężki S);

* kolektor grawitacyjny- 573,63 ( rury PVC O 160 mm, typ ciężki S);

* kolektor tłoczny –514 mb (PE fi 90/8,2 mm,SDR 11);

* przyłącza – 98 szt. (rury PVC fi 160 mm, typ ciężki S);

* przepompownie ścieków oznaczoną jako P3;

* przyłącze energetyczne do przepompowni.

Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Miedźno w ulicach: Częstochowskiej (CZ. Północna) i M. Konopnickiej

Całkowita wartość projektu: 2.024.959,29 zł
Wnioskowane dofinansowanie z WFOŚiGW: 373.022,11 zł
Okres realizacji: lata 2012- 2014.

Inwestycja obejmowała wykonanie 3.636 mb kanalizacji sanitarnej, w tym:
* kolektor grawitacyjny – 2.759 mb (rury PVC O 200/5,9 mm, typ ciężki S);

* kolektor grawitacyjny – 260,83 mb (rury PVC O 160 mm, typ ciężki S);

* kolektor tłoczny – 617 mb (PE fi 90/8,2 mm,SDR 11);

* przyłącza – 49 szt;

* przepompowni ścieków;

* przyłącza energetycznego do przepompowni.                                                

Bezpośrednim celem inwestycji była poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w miejscowościach objętych projektami, zapewniające możliwości obsługi mieszkańców i instytucji w zakresie odbioru ścieków. Dodatkowo projekty wpłynęły na osiągnięcie celów ogólnych, z których najważniejszym i najistotniejszym była poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Miedźno oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu. 

Zrealizowanie przez Gminę Miedźno inwestycji, polegające na wybudowaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej w znaczny sposób ograniczyło przedostawanie się zanieczyszczeń do wód, co w dalszej perspektywie wpłynęło na poprawę ich stanu. Konieczność pilnej realizacji przedmiotowej inwestycji wynikała także z faktu, iż przez teren gminy przepływają dwie rzeki Biała Oksza i Liswarta oraz zbiornik górno-jurajskich wód podziemnych GZWP 326, jak również znajdujące się na terenie gminy ujęcie wody Łobodno, które zaopatruje w wodę miasto Częstochowę i Kłobuck oraz okoliczne miejscowości.  

W wyniku realizacji projektu zostały rozwiązane następujące problemy:
* zmniejszono zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z infiltracji ścieków do gleb i wód podziemnych oraz niekontrolowanych zrzutów na pola i do wód powierzchniowych, co ma szczególne znaczenie w związku z lokalizacją w rejonie projektu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326, podlegającego najwyższej ochronie oraz ujęcia wody Łobodno;

* podniesiono racjonalizacje funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Ostrowach nad Okszą w wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wynikającego z tego zwiększenia ilości doprowadzonych ścieków na oczyszczalnię;

* zlikwidowany został problem obniżonego standardu życia mieszkańców, którzy obecnie mają możliwości oddawania ścieków do oczyszczalni.

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content