Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Podatniku sprawdź! Na co poseł wydaje Twoje pieniądze

Cała prawda o biurach poselskichZasadniczo posłowie nie mają powodów do narzekań. Prócz kilkunastu tysięcy uposażenia i diety, czyli własnych „pensji”, dostają osobno pieniądze na prowadzenie biur poselskich. Kancelaria Sejmu przekazuje posłowi pieniądze z góry do piątego dnia każdego miesiąca. Z wydanych pieniędzy na biura parlamentarzyści muszą się rozliczyć, przedstawiając rachunki lub faktury VAT. Niewydane środki trafiają z powrotem do sejmowej kasy.Po zakończonym roku posłowie muszą przekazać sprawozdania z wydatkowania pieniędzy na biura za rok miniony. Dokumenty te są publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej Sejmu po ich zatwierdzeniu przez Prezydium Sejmu oraz Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich.Tegoroczne sprawozdania (za 2016) zostały rozszerzone o dwa ostatnie miesiące roku 2015, czyli od momentu, gdy rozpoczęła się nowa kadencja Sejmu. I tu nieco pogubiła się posłanka Lidia Burzyńska (PiS), bo z jej sprawozdania wynika, że pieniądze dostała jakby wcześniej. Sejm w ciągu jednego roku na biura posłów ziemi częstochowskiej wydał ponad 1 milion złotych. Cała kadencja to prawie 5 milionów, a mówimy tylko o 7 posłach z naszego terenu. Aż strach pomyśleć, ile kosztują biura wszystkich posłów (460), zasiadających w Sejmie.

 

Poznajmy sposoby na wydanie pieniędzy podatników w 2016 roku 7 posłów ziemi częstochowskiej
Dane podpisali sami posłowie i dostępne są one na stronie internetowej Sejmu RP.

Przeprowadziliśmy drobną analizę sprawozdań naszych posłów

Najbardziej hojnym pracodawcą jest posłanka Halina Rozpondek (PO). To ona najwięcej wydała na pensje (w ramach etatów), zatrudnianego przez siebie personelu.
Niektórzy posłowie dla oszczędności zatrudniają współpracowników, na tak zwane umowy śmieciowe. Spośród 7 posłów ziemi częstochowskiej, Tomasza Jaskółę (Kukiz’15) można okrzyknąć „królem umów zlecenie i dzieło”, bo wydał na nie krocie.
Obie posłanki Platformy – Izabela Leszczyna i Halina Rozpondek, w towarzystwie posła Prawa i Sprawiedliwości Szymona Giżyńskiego deklarują w sprawozdaniach, że zatrudniają – co prawda – pracowników na umowy o pracę, jednak nie opłacają badań lekarskich siły roboczej, zatrudnionej w biurach poselskich.
Poseł Szymon Giżyński w 2016 roku nie szczędził grosza na ekspertyzy, opinie i tłumaczenia. Dzieli i rządzi w tej kategorii, wśród wszystkich naszych posłów.
Ten sam poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Giżyński prócz tego, że sporo „tłumaczy”, to jeszcze jest bardzo rozmowny. W 2016 roku przegadał przez telefon kilka tysięcy złotych.
Na inną formę komunikacji postawił poseł Tomasz Jaskóła. W ciągu jednego tylko roku wydał niemałą sumkę na korespondencje i ogłoszenia.
Listę obieżyświatów otwiera poseł Andrzej Gawron (PiS). Z publicznych pieniędzy zwracane są mu przejazdy samochodem własnym lub innym.
Natomiast ulubionym środkiem transportu posła Szymona Giżyńskiego są taksówki. Nikt nie wydał na nie tyle, co on. Warto przypomnieć, że każdy parlamentarzysta może także za darmo jeździć po kraju pociągami w pierwszej klasie, autobusami PKS, a także latać samolotami PLL LOT.
Najdroższym biurem zarządza poseł Tomasz Jaskóła. Niektórzy posłowie, mimo iż mają kilka placówek w różnych miejscowościach naszego regionu, płacą za najem lokali znacznie mniej niż przedstawiciel kukizowców.
O tytuł „konserwatora” roku 2016 rywalizują posłowie Andrzej Gawron i Tomasz Jaskóła. Obaj są parlamentarzystami dopiero od ponad roku. Co poseł Gawron konserwuje i naprawia, skoro tyle co zakupił nowe wyposażenie biura? Poseł Jaskóła natomiast co amortyzuje, jeśli nic do biura nie kupił?
Najbardziej oczytanym i schludnym posłem jest Szymon Giżyński. Małą fortunę wydał w ubiegłym roku na prasę (niezręcznie pytać na którą), książki i czasopisma oraz… środki czystości. 
Wyposażenie biura to ważniejszy punkt sprawozdania. Na ten cel najwięcej spośród posłów wydała posłanka Lidia Burzyńska (PiS), ale to nawet nie dziwi. Pani Burzyńska dostała się do parlamentu po raz pierwszy (podobnie jak 4 innych posłów ziemi częstochowskiej), więc biuro urządzała od zera. Jednak inne kwoty podała w sprawozdaniu, a inne w wykazie. Zagadkę, w tym punkcie, stanowią wydatki posła Tomasza Jaskóły, który – jako nowy poseł – nie wykazał żadnego wyposażenia biurowego.
Gigantyczną kwotę wydała w 2016 roku posłanka Izabela Leszczyna na wyjazdy pracowników biura. Aż ciśnie się na usta pytanie: gdzie oni tak jeżdżą?
Posłanka Halina Rozpondek i poseł Tomasz Jaskóła deklarują w sprawozdaniach, że zatrudniają pracowników etatowych – posłanka 2 osoby, poseł 3. Jednak parlamentarzyści nie wypłacają swojej kadrze świadczeń urlopowych. Czyżby personel wywczasów nie miał?
Administracja, w tym księgowość biura poselskiego to ważna rzecz. Poseł Szymon Giżyński nie szczędzi w tej kategorii środków publicznych.
W sprawozdaniach jest również rubryka „inne wydatki związane z prowadzeniem biura”. To tutaj można znaleźć prawdziwe perły wśród poselskich kosztów, a niektóre kwoty wydatków po prostu powalają. Kilkanaście tysięcy złotych, najwięcej spośród wszystkich posłów, wydał poseł Konrad Głębocki (PiS), m.in. na kwiaty i artykuły spożywcze. Niejeden częstochowianin za tyle kasy musi żyć przez cały rok. 

Rubryki z podkreślonymi kwotami wskazują rekordzistę wydatków.
Link do tabeli wydatków na biura częstochowskich parlametarzystów:
http://www.7dni.com.pl/Na_co_posel_wydaje_Twoje_pieniadze_TABELA.pdf

Lp

Rodzaj wydatków

Lidia
Burzyńska
PiS

(2015
31.12.2016)

Andrzej
Gawron
PiS

(10.2015
31.12.2016)

Szymon
Giżyński
PiS

(12.11.2015
31.12.2016)

Konrad
Głębocki
PiS

(01.12.2015
31.12.2016)

Tomasz
Jaskóła
Kukiz`15

(12.11.2015
31.12.2016)

Izabela
Leszczyna
PO

(12.11.2015
31.12.2016)

Halina
Rozpondek
PO

(12.11.2015
31.12.2016)

1

Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego na umowy
o pracę wraz
z dochodami

79.553,13
2 pracow.
1 asystent społ.bez wynagrodz.

41.278,98
1 pracownik

 

63.274,25
2 pracow.
1 asystent społ.bez wynagrodz.

64.667,64
2 pracow.
1 asystent społ.bez wynagrodz.

35.586,06
3 pracow.
6 asyst. społ.bez wynagrodz.

74.477,55
1 pracownik
1 asystent społ.bez wynagrodz.

84.491,43
2 pracow.

2

Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników
(z pkt. 1)

220,00

143,05

0

350,00

110,00

0

0

3

Wynagrodzenia pracowników na podstawie umów zleceń i o dzieło

0

12.024,11

4.500,00

200,00

50.274,44

2.746,92

21.515,33

4

Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń

0

0

6.475,95

3.535,00

4.900,00

0

0

5

Koszty usług telekomunikacyjnych związanych
z mandatem poselskim

2.938,63

1.044,84

7.185,00

982,93

4.621,61

6.076,57

5.081,44

6

Koszty usług telekomunikacyjnych w „Domu Poselskim” oraz w kwaterach prywatnych

0

2,75

0,99

0

0

0

0

7

Koszty korespondencji
i ogłoszeń

4.532,25

3.074,35

2.707,66

7.855,70

9.153,66

2.926,96

3.414,89

8

Koszty wynajmowania
sal na spotkania
z wyborcami

3.813,00

2.700,00

4.857,20

1.920,00

5.002,98

2.501,00

0

9

Koszty przejazdów posła w związku
z mandatem poselskim samochodem własnym lub innym

29.154,38

34.610,47

29.879,85

21.146,58

19.710,65

22.355,13

0

10

Koszty przejazdów posła w związku
z mandatem poselskim taksówkami

0

0

3.930,00

966,16

0

0

1.551,96

11

Koszty najmu lokalu biura poselskiego,
w tym: czynsz
i wszystkie media

19.849,06
5 biur

15.236,88
2 biura

18.894,36
3 biura

17.928,97
1 biuro

29.023,14
1 biuro

28.447,58
3 biura

27.888,68
3 biura

12

Koszty eksploatacji, konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego

330,00

8.856,00

0

385,01

2.052,00

0

1.021,73

13

Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura posła

5.586,81

3.444,00

0

597,70

407,19

2.556,56

84,89

14

Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.

6.373,27

6.454,88

16.123,00

5.442,71

8.444,10

7.055,49

5.783,47

15

Zakup środków trwałych
o charakterze wyposażenia
wraz
z wykazem zakupionych składników majątkowych

7.793,18
lub
6.510,70
inna kwota
w sprawozdaniu
inna
w wykazie

wykaz:
m.in. krzesła, laptop, meble, tablica, firanki
(nowa posłanka)

5.100,46

wykaz:
m.in. telewizor Philips, garderoba,
zegar ścienny,
odkurzacz
(nowy poseł)

2.000,00

wykaz:
regał – 2 sztuki
(poseł od
2001 roku)

7.101,67

wykaz:
m.in. termos nierdzewny, flaga z godłem,
podstawa dwuram., maszt., krzyż, ikona-obraz, rolety
(nowy poseł)

0

wykaz:
brak
(nowy poseł)

415,74

wykaz:
fotel – 2 sztuki
(posłanka od
2007 roku)

0

wykaz:
brak
(posłanka od
2005 roku)

16

Koszty podróży służbowych pracowników biura
(z pkt. 1)

6.701,42

4.461,93

6.769,98

693,69

225,80

13.395,45

10.653,66

17

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

0

0

0

0

0

0

0

18

Świadczenia urlopowe dla pracowników biura
(z pkt. 1)

2.187,86

1.093,93

1.093,00

896,93

0

1.093,93

0

19

Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego

489,37

1.950,00

2.372,50

1.646,06

993,28

1.643,77

1.011,45

20

Inne wydatki związane z biurem poselskim (ogółem)

4.412,64

wydatki:
kwiaty,
art. spożywcze,
usługi gastronom.,
parking

7.519,93

wydatki:
kwiaty,
art. spożywcze,
usługi gastronom.,
przewóz mebli,
videosejm

1.985,90

wydatki:
kwiaty,
domena,
videosejm

12.566,20

wydatki:
kwiaty,
art. spożywcze,
parking,
videosejm

3.362,63

wydatki:
kwiaty,
art. spożywcze,
usługi gastronom.,
parking

8.871,30

wydatki:
kwiaty, archiwizacja wystąpień,
transport,
usługi cateringowe, nagłośnienie,
parking

5.699,92

wydatki:
art. spożywcze,
obsługa strony
www

RAZEM

173.935,00

miesięcznie: ok. 12.424 zł

148.996,56

miesięcznie: ok. 10.643 zł

172.049,64

miesięcznie: ok.12.289 zł

148.882,95

miesięcznie: ok.10.635 zł

173.867,54

miesięcznie: ok.12.419 zł

174.563,95

miesięcznie: ok. 12.469 zł

168.198,85

miesięcznie: ok. 12.014 zł

Udostępnij:

10 komentarzy

 • acotopo@o2.pl

  Kukizy rzeczywiście oszczędzają

 • acotopo@o2.pl

  Kukizy rzeczywiście oszczędzają

 • tom.jaskola@gmail.com

  Tak. 85 tysięcy poszło na pensje. I bardzo dobrze. Czy to źle, że mieliśmy stażystów i płaciliśmy? Ja się cieszę, bo pracujemy jako biuro bardzo ciężko. Pozdrawiam socjalistów wierzących i nie słabo płacącym pracownikom.

 • tom.jaskola@gmail.com

  Tak. 85 tysięcy poszło na pensje. I bardzo dobrze. Czy to źle, że mieliśmy stażystów i płaciliśmy? Ja się cieszę, bo pracujemy jako biuro bardzo ciężko. Pozdrawiam socjalistów wierzących i nie słabo płacącym pracownikom.

 • Mkotas@72

  “…każdy parlamentarzysta może także za darmo jeździć po kraju pociągami w pierwszej klasie, autobusami PKS, a także latać samolotami PLL LOT.” Szok i tyle na taksówki i paliwo wydają “nasi” posłowie? Lenie i pasożyty – tyle w temacie!

 • Mkotas@72

  “…każdy parlamentarzysta może także za darmo jeździć po kraju pociągami w pierwszej klasie, autobusami PKS, a także latać samolotami PLL LOT.” Szok i tyle na taksówki i paliwo wydają “nasi” posłowie? Lenie i pasożyty – tyle w temacie!

 • annapala@tlen.pl

  A czy pan poseł Jaskóła nie ma siedziby biura we własnym lokalu? Sobie płaci? Proszę to sprawdzić!

 • annapala@tlen.pl

  A czy pan poseł Jaskóła nie ma siedziby biura we własnym lokalu? Sobie płaci? Proszę to sprawdzić!

 • wyborca

  Kolejna kasta ludzi o “złotych zębach” żyjących jak w bajce na koszt podatnika.

 • wyborca

  Kolejna kasta ludzi o “złotych zębach” żyjących jak w bajce na koszt podatnika.

 • ewcia88@poczta.onet.eu

  Brawo Jaskóła!Brawo Kukiz!
  Umowa śmieciowa – publicystyczne określenie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, szczególnie w celu ominięcia przepisów PRAWA PRACY!

 • ewcia88@poczta.onet.eu

  Brawo Jaskóła!Brawo Kukiz!
  Umowa śmieciowa – publicystyczne określenie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, szczególnie w celu ominięcia przepisów PRAWA PRACY!

 • Krzysztof M ale nie ten

  W przypadku umowy cywilno-prawnej stronami są zleceniodawca i zleceniobiorca. Pojęcie umowy śmieciowej funkcjonuje od dawna. Pan poaeł niczego nie odkrył. Zbędne emocje.

 • Krzysztof M ale nie ten

  W przypadku umowy cywilno-prawnej stronami są zleceniodawca i zleceniobiorca. Pojęcie umowy śmieciowej funkcjonuje od dawna. Pan poaeł niczego nie odkrył. Zbędne emocje.

 • Jackoski91@gmail.com

  A co z tym wyposażeniem biur poselskich? Jakie konsekwencje poniesie posłanka Burzyńska i poseł Jaskóła za podanie nieprawdziwych informacji w sprawozdaniu?Czy oni mają w ogóle jakieś faktury na te zakupy i usługi?Kto to kontroluje? Matrix jakiś, ci ludzie nami rządzą!

 • Jackoski91@gmail.com

  A co z tym wyposażeniem biur poselskich? Jakie konsekwencje poniesie posłanka Burzyńska i poseł Jaskóła za podanie nieprawdziwych informacji w sprawozdaniu?Czy oni mają w ogóle jakieś faktury na te zakupy i usługi?Kto to kontroluje? Matrix jakiś, ci ludzie nami rządzą!

 • wyborca PiS

  Poseł Giżyński na zakup materiałów biurowych,prasy,wydawnictw,środków bhp.wydał 16.123.00zł.Czyżby poseł Giżyński kupował cały nakład gazety,którą wydaje jego żona?

 • wyborca PiS

  Poseł Giżyński na zakup materiałów biurowych,prasy,wydawnictw,środków bhp.wydał 16.123.00zł.Czyżby poseł Giżyński kupował cały nakład gazety,którą wydaje jego żona?

 • zniesmaczony

  Poseł zarabia i to niemało,więc za przejazdy wszelką komunikacją powinien płacić z własnych poborów.
  Tak jak płaci zwykły Kowalski,który codziennie dojeżdża do pracy.Powinien być limit wydatków na biuro,zatrudnienie pracowników,zmniejszyć liczbę posłów,zlikwidować senat,wprowadzić obowiązkowe badania psychologiczne,skoro kierowcy muszą przejść takie badanie,to dlaczego nie poseł.Oglądając w tv obrady sejmu,mam wrażenie,że niektóre osoby nawet nie wiedzą poco się w tym sejmie znalazły.

 • zniesmaczony

  Poseł zarabia i to niemało,więc za przejazdy wszelką komunikacją powinien płacić z własnych poborów.
  Tak jak płaci zwykły Kowalski,który codziennie dojeżdża do pracy.Powinien być limit wydatków na biuro,zatrudnienie pracowników,zmniejszyć liczbę posłów,zlikwidować senat,wprowadzić obowiązkowe badania psychologiczne,skoro kierowcy muszą przejść takie badanie,to dlaczego nie poseł.Oglądając w tv obrady sejmu,mam wrażenie,że niektóre osoby nawet nie wiedzą poco się w tym sejmie znalazły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content