Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Piotr Kurpios: Prezydent jest jeden

Pytania – z pewnością ważne dla wszystkich mieszkańców Częstochowy – nie doczekały się odpowiedzi w poprzednim numerze. Nowa rzecznik prasowy Beata Cichoń odpowiedzi przesłała – mimo zapewnień – zdecydowanie za późno.Niezależnie od intencji…, gotowy wywiad już mamy i każdy mieszkaniec Częstochowy w szczegółach zapoznać się może z zamierzeniami pełniącego funkcję prezydenta miasta Piotra Kurpiosa.

– Co zmieniło się w Częstochowie na lepsze – Pana zdaniem – odkąd urząd prezydent miasta opuścił Tadeusz Wrona?
– Zmiany obejmują różne dziedziny funkcjonowania gminy. Mamy inne podejście do inwestorów i są już tego pierwsze efekty. Wreszcie skutecznie współpracujemy ze spółką Operator, która posiada największe, uzbrojone tereny inwestycyjne w mieście. Już zapowiadają się nowe inwestycje,  działalność gospodarczą mogą tu rozpocząć przedsiębiorcy z rozmaitych branż. Z myślą o nich wprowadziliśmy zmiany w strukturze Urzędu Miasta. Dzięki nowemu Regulaminowi organizacyjnemu w jednym budynku przy ul. Śląskiej łatwiej załatwić przedsiębiorcom wiele spraw, m.in. uzyskać warunki zabudowy (dotychczas odbywało się to w budynku przy ul. Katedralnej, w miejscu trudno dostępnym, np. dla niepełnosprawnych) i zagospodarowania terenu, czy pozwolenie na budowę. Wszystkie formalności związane z przygotowaniem budowy, nie tylko budynków mieszkalnych, będą rozpatrywane w jednym miejscu.
Zamiast funkcjonującej tylko formalnie Rady Gospodarczej mamy nowe Forum Gospodarcze, otwarte na członków z różnych sektorów gospodarki, także studentów. Będzie ono nie tylko opiniować projekty ale także m.in. uczestniczyć w tworzeniu dziedzinowych strategii rozwoju Częstochowy. Forum jest ciałem konsultacyjno-doradczym o zasięgu ponadregionalnym. Zmieniła się Rada Nadzorcza Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Zacieśniliśmy współpracę z radami dzielnic. W wielu obszarach prowadzimy konsultacje społeczne, dzięki czemu mieszkańcy mogą mieć większy wpływ na sprawy miasta.       
– Minęły 2 miesiące od objęcia przez Pana stanowiska prezydenta miasta Częstochowy. Czy dziś może Pan powiedzieć: “ogarnąłem większość zadań należących do mnie”?
– Jako pełniący funkcję Prezydenta Częstochowy muszę mieć dobre rozeznanie we wszystkich dziedzinach funkcjonowania gminy, w których podejmuję decyzje. Doświadczenia w pracy na rzecz Częstochowy, jakie zdobyłem będąc radnym i masa codziennych urzędowych obowiązków prezydenta, które muszę teraz rzetelnie wypełniać, ugruntowały moją wiedzę o stanie miasta.
– Jakie zmiany – oprócz personalnych – wprowadził Pan w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz podległych instytucjach?
– Jak wspomniałem, zmieniła się struktura organizacyjna magistratu i Urząd działa sprawniej. Połączenie wydziałów skutkuje m.in. tym, że jedno zadanie realizowane dotąd w dwóch jednostkach wykonuje jeden zespół. To upraszcza procedury, skraca czas załatwiania spraw i pozwala uniknąć niepotrzebnych niejasności kompetencyjnych.
Myślę, że lepiej niż dotychczas komunikujemy się z jednostkami podległymi, co znacznie ułatwia współpracę na rzecz mieszkańców w wielu dziedzinach.
– “Na dzień dobry” przeprowadził Pan korekty personalne. Jednak przez opinię publiczną są one traktowane, jako zabieg wyłącznie kosmetyczny. Proszę o komentarz.
– Zmiany personalne są konsekwencją modyfikacji struktury Urzędu Miasta. Ta z kolei została przemyślana tak, by usprawnić pracę magistratu i obsługę interesantów.
– Z którym spośród naczelników lub prezesów podległych miastu instytucji współpracuje się Panu najlepiej i dlaczego?
–  Tego nie da się określić. Każdy z szefów wydziałów, czy jednostek podległych zajmuje się odmienną dziedziną, ma inny zakres obowiązków, ale też inną osobowość, różne doświadczenia w pracy zawodowej. Nie jest też tak, że sprawy np. związane z kulturą zawsze są przyjemne, a z budżetem, czy zdrowiem skomplikowane. Jeśli w jakiejś dziedzinie odnosimy sukcesy, oczywiście milej nam się współpracuje. Kiedy jednak pojawia się trudny problem, spieramy się, konfrontujemy nasze opinie i różne rozwiązania. To jest nam potrzebne, bo pozwala spojrzeć na sprawy z różnej perspektywy. Dla mnie najważniejsze są kompetencje i umiejętności moich współpracowników.
– Czy w najbliższym czasie przeprowadzi Pan inne zmiany kadrowe?
– W związku z restrukturyzacją Urzędu przygotowujemy przede wszystkim konkursy na szefów nowych, scalonych wydziałów. Musimy jeszcze zamknąć kwestie zatrudnienia naczelników wydziałów, które przestały istnieć. Trwa nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, który od kwietnia będzie funkcjonował jako Miejski Zarządu Dróg i Transportu. Na pewno pojawi się nowy sekretarz miasta.
– Co – w Pana planie działania – zajmuje miejsce priorytetowe?
– Moim priorytetem w zarządzaniu miastem na pewno jest rozwój gospodarczy, skupiony m.in. na terenach pohutniczych, którymi zarządza Spółka Operator. Niwelujemy przeszkody w przygotowaniu terenów pod inwestycje i usprawniamy wydawanie decyzji administracyjnych, by przyciągnąć przedsiębiorców.
Bardzo istotna jest przebudowa Alei, czy inwestycje, takie jak: węzły drogowe: Drogi Krajowej nr 1 z Aleją Jana Pawła II oraz z ul. Makuszyńskiego. Musimy mieć plan komunikacji tranzytowej, który nie utrudni życia mieszkańcom.
W dziedzinie edukacji Miastu potrzeba na przykład niepublicznych przedszkoli, niezbędne są programy dożywiania i prozdrowotne w szkołach.
Trzeba popracować nad dostosowaniem profilu absolwentów do potrzeb lokalnego rynku pracy, czy wsparciem seniorów.
Oferta kulturalna Częstochowy wymaga uzupełnienia o imprezy masowe, czy inne przedsięwzięcia, w których  będą chcieli uczestniczyć mieszkańcy.
Ważna jest dla mnie także współpraca z organizacjami pozarządowymi, które wspierają mieszkańców w tak wielu ważnych sprawach.
– Koncentrując się na obecnej kadencji, przed objęciem funkcji prezydenta miasta był Pan radnym miasta, więc doskonale zna Pan to środowiska. Nie mniej jednak Pana punkt widzenia (siedzenia) z oczywistych względów uległ zmianie. Jak dziś – jako prezydent – ocenia Pan współpracę z Radą Miasta?
– Nie zarządzam Miastem sam. Zgodnie z obowiązującym podziałem władzy Rada podejmuje suwerenne decyzje, ja je wykonuję. Zależy mi na jak najlepszej współpracy i konstruktywnej koalicji. Nasze opinie mogą być odmienne, nie mam większych zastrzeżeń do obecnej współpracy z Radą.
– Pomijając aspekt finansowy – lepiej być radnym czy prezydentem miasta?
– Pełnienie obowiązków prezydenta jest znacznie trudniejsze. Nie wystarczy gruntowna wiedza we wszystkich sprawach miasta. Trzeba być także dobrym strategiem i menedżerem, znać przepisy  niemal ze wszystkich dziedzin. Ważne są zdolności interpersonalne i znajomość choćby podstaw human resources, bo przecież trzeba kierować dużym zespołem pracowników. Nie bez znaczenia jest też wiedza z zakresu public relations, bo przecież cokolwiek robi prezydent, reprezentuje miasto i musi się troszczyć o jego dobry wizerunek. Radni są na wygodniejszej pozycji, bo podejmują decyzje kolegialnie. Prezydent jest jeden.
– Proszę ocenić budżet Częstochowy na 2010 rok, biorąc pod uwagę fakt, iż uznawany on jest za budżet byłego prezydenta Tadeusza Wrony. Proszę o komentarz.
– Czasu na zmiany w projekcie budżetowym nie miałem wiele. Najważniejsze modyfikacje sprawiają, że sytuacja finansowa miasta nie jest dramatyczna, budżet został urealniony.
– Niektórzy mieszkańcy – nieżyczliwie do Pana ustosunkowani – wygłaszają opinie, że jakoby nie Pan podejmuje najistotniejsze decyzje dotyczące miasta. Jaką rolę odgrywa więc Platforma Obywatelska i jej członkowie w rządzeniu Częstochową, a jaka jest Pana?
– Bardzo zależy mi na tym, żeby moje decyzje były konsultowane, ze wszystkimi, którzy dobrze życzą miastu i mają wiedzę w danej dziedzinie. Bez względu na podziały polityczne. Ostateczne decyzje podejmuję ja i ja za nie w pełni odpowiadam.
– Czy zwiększenie punktów sprzedaży alkoholu może sugerować, że w najbliższym czasie zlikwiduje Pan prohibicję przy ulicy Dekabrystów?
– Decyzję o zwiększeniu limitu punktów sprzedaży alkoholu podjęła Rada Miasta, w głosowaniu nad projektem lewicy. Jeśli chodzi o prohibicję w okolicy miasteczka akademickiego ciągle obowiązuje Uchwała NR 147/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 czerwca 2003 roku. Ewentualne zmiany muszą być poprzedzone szerokimi konsultacjami.
– Tygodnik 7 dni przeprowadził ankietę wśród mieszkańców Częstochowy. Co najmniej kilkadziesiąt tematów niepokoi częstochowian, proszę o krótkie komentarze pod każdym z niżej podanych:
Klub Sportowy Raków
– To klub sportowy z tradycjami, ważny dla całego miasta, nie tylko dla dzielnicy Raków. Możemy wspierać stowarzyszenie udzielając dotacji na jego wniosek, w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.
Huta Częstochowa
– Huta to prywatny przedsiębiorca, miasto nie ma wpływu na jej funkcjonowanie. Mam nadzieję, że kłopoty finansowe firmy są przejściowe, wynikają przecież z ogólnoświatowego kryzysu, który mija.  
Stan częstochowskich dróg
– Stan dróg w Częstochowie nie jest zadowalający, bo mamy rozległy układ komunikacyjny. Jedną z pierwszych podjętych przeze mnie decyzji kadrowych była zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. Trwa nabór na to stanowisko. Potrzebujemy człowieka, który nie tylko przedstawi nam konkretną wizję rozwiązań komunikacyjnych w mieście, ale będzie potrafił ją sukcesywnie i skutecznie realizować.
Stadion żużlowy Włókniarz
– Częstochowa posiada stadion, który spełnia wymogi niezbędne do organizacji zawodów żużlowych. Mamy zaprojektowaną rozbudowę tego obiektu. Zastanawiamy się, jak najskuteczniej dokończyć tę inwestycję, szukamy nowych źródeł jej finansowania.
Przebudowa Al. NMP: I i II
– Nie ulega wątpliwości, że remont jest konieczny. Najważniejsze jest to, byśmy nie stracili unijnej dotacji. Jesteśmy w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim, za pośrednictwem którego otrzymaliśmy dotacje. Współpracujemy w tej sprawie z Miejskim Zarządem Dróg i mieszkańcami, liczę że szybko znajdziemy rozwiązanie zgodne z procedurami i satysfakcjonujące częstochowian.   
Mistrzostwa siatkówki – hala sportowa
– Częstochowa kojarzona jest z sukcesami naszych siatkarzy, przed nami realna szansa na organizację Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie w 2014 roku. Zabiegamy o to, by mieć obiekt, który spełni wszystkie normy FIVB i FIBA, wymogi niezbędne do realizacji transmisji telewizyjnych oraz organizacji imprez masowych. Chcemy, by hala służyła nie tylko sportowcom i kibicom. Będziemy tu mogli organizować imprezy komercyjne różnego typu: targi, koncerty, wystawy. Wykonawca inwestycji, realizowanej w systemie „Projektuj i buduj” to konsorcjum firm, którego liderem jest UNIBEP z Bielska Podlaskiego.  
– Na ile przerwa w pracy zawodowej (lekarza) będzie przeszkodą dla Pana przy ewentualnym powrocie do zawodu chirurga?
– Zawód chirurga ortopedy wykonywałem wiele lat. Do zawieszenia praktyki lekarskiej zostałem zobligowany przez Wojewodę Śląskiego. Pełniąc funkcję Prezydenta Miasta ciągle jestem na bieżąco z problemami służby zdrowia, które niż z perspektywy zarządzającego miastem wyglądają nieco inaczej niż zza stołu operacyjnego. Nie ukrywam jednak, że poprzedniej pracy na co dzień mi brakuje.
– Czy zamierza Pan w najblizszych wyborach samorządowych ubiegać się o funkcję prezydenta miasta czy może raczej radnego?
– Teraz priorytetem jest dla mnie sprawne i skuteczne zarządzanie Miastem, za które odpowiadam jako pełniący funkcję Prezydenta Częstochowy. Udało mi się zrealizować część zamierzeń w tym zakresie, ale wiele moich działań ma charakter długofalowy. Na ich efekty trzeba poczekać. Jeszcze za wcześnie, by podejmować ostateczne decyzje o kandydowaniu w wyborach samorządowych.
– Dziękuję.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • ola777@wp.pl

    on nie jest moim prezydentem, nie zostal wybrany w wyborach wiec nie powinien tez tak sie nazywac

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content