Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Parlament przyjmuje ogólnounijne karty osoby z niepełnosprawnością i parkingowe

Posłowie przyjęli przepisy o unijnej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnością, które oferują:
* równy dostęp do rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, takich jak priorytetowy dostęp i dostęp do zarezerwowanych miejsc parkingowych,
* europejska karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana i przedłużana bezpłatnie,
* osoby tymczasowo przenoszące się do innego kraju UE w celu podjęcia studiów również zostaną objęte nowymi przepisami.

Nowe przepisy, przyjęte 613 głosami za, 7 przeciw, przy 11 wstrzymujących się, zostały już uzgodnione przez Parlament i Radę.
Obie karty zapewnią ich posiadaczom, a także osobom im towarzyszącym i zwierzętom towarzyszącym, dostęp do większości udogodnień, co posiadaczom kart krajowych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do krótkich pobytów, z wyjątkiem posiadaczy kart osób z niepełnosprawnością, które przenoszą się do innego państwa członkowskiego w ramach programu mobilności, takiego jak Erasmus+.

Europejska Karta osoby z niepełnosprawnością

Europejska Karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana w formacie fizycznym oraz, gdy będzie już dostępna, w formacie cyfrowym, a jej wydawanie i przedłużanie będzie bezpłatne. W zależności od kraju, koszty mogą być naliczane za utratę i uszkodzenie karty.

Europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnością

Europejska karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych będzie wydawana w formie fizycznej. Kraje UE są zachęcane do wydawania kart w formacie cyfrowym i mogą pobierać opłatę za koszty administracyjne związane z wydaniem i odnowieniem karty.

Dostęp do informacji

Dyrektywa wymaga od krajów UE i Komisji zwiększenia świadomości obywateli na temat kart, w tym poprzez utworzenie centralnej europejskiej strony internetowej. Ta strona internetowa będzie połączona z krajowymi stronami internetowymi, zawierającymi informacje na temat uzyskiwania, używania i odnawiania kart oraz informacje na temat preferencyjnych warunków.

Obywatele państw trzecich w UE

Posłowie poparli również wstępne porozumienie między Parlamentem a Radą w sprawie rozszerzenia unijnych kart parkingowych i kart osoby z niepełnosprawnością na obywateli państw trzecich, legalnie przebywających w UE 607 głosami za, 8 głosami przeciw, przy 17 wstrzymujących się.
Wniosek rozszerza obie karty na obywateli państw trzecich legalnie przebywających w państwach członkowskich, w tym osoby ubiegające się o azyl i bezpaństwowców oraz ich osobistych asystentów, niezależnie od ich obywatelstwa.

Kolejne kroki

Uzgodniony tekst będzie teraz musiał zostać formalnie przyjęty również przez Radę, przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejściem w życie.
Przyjmując te propozycje, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji, równości i jakości życia oraz rynków pracy, sprzyjających włączeniu społecznemu, wyrażone w propozycjach 29 i 14 konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

red.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content