Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Oświadczenia majątkowe radnych za 2021 rok – część 1

Tradycyjnie, jak co roku publikujemy oświadczenia majątkowe radnych miasta Częstochowy. I chociaż tradycją nazwać podobno niczego nie można i nie można jej uchwałą specjalną zarządzić, ani ustanowić – to częstochowskim radnym udało się na stałe przyjąć zwyczaj lakonicznych i nieprecyzyjnych odpowiedzi w oświadczeniach majątkowych. Poziom niechlujstwa wypełnianych własnoręcznie przez radnych rubryk jest zatrważający, a to przecież narzędzie kontroli społecznej. A co jest powodem niestaranności? Wypełniający nie potrafią pisać czytelnie z racji wieku lub dlatego, że nie rozumieją, co mają wpisywać. Są też tacy, którzy bazgrząc jak kura pazurem liczą, że w ten sposób zatają część informacji o swoim stanie majątkowym.

Osoba składająca oświadczenie majątkowe jest zobowiązana do zgodnego z prawdą, starannego i 
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk wzoru formularza – czytamy w zaleceniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wymagania CBA od lat nie są respektowane przez częstochowskich radnych, bo i same organy ścigania w jednym z raportów przyznają, że „Obowiązujący stan prawny wskazuje na wiele problemów natury prawnej, interpretacyjnej, a nawet technicznej. Do katalogu wadliwych elementów systemu oświadczeń majątkowych można zaliczyć m.in.: mnogość przepisów rozproszonych w kilkudziesięciu ustawach, 16 różnych wzorów formularzy, nieścisłe zapisy ustaw i rozporządzeń oraz ich niespójność, brak instrukcji do wypełniania oświadczeń, brak możliwości składania ich drogą elektroniczną, brak sankcji za niezłożenie oświadczenia na odejście ze stanowiska oraz wiele innych”. A przypomnijmy, że nie tylko radni mają obowiązek opowiedzenia się ze swojego majątku. Oświadczenia majątkowe muszą składać: parlamentarzyści; sędziowie; prokuratorzy; żołnierze; policjanci; funkcjonariusze – ABW, AW, CBA, SKW, SWW, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej; pracownicy urzędów skarbowych; komornicy sądowi. Na szczeblu gminnym oświadczenie składa: radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownik jednostki organizacyjnej oraz osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną. Podobnie sprawa wygląda na szczeblu miasta, powiatu, województwa. Oświadczenia składają też osoby wydające decyzje w imieniu wójta, prezydenta, starosty i marszałka. 
Skoro narzędzie w postaci oświadczeń majątkowych, którego zadaniem jest przeciwdziałać korupcji jest niedoskonałe, to i składający mają do wypełnianych przez siebie oświadczeń lekki stosunek – co widać w oświadczeniach majątkowych składanych przez częstochowskich radnych.

Wstydzą się gdzie pracują…

Nasz katalog wad rozpoczyna nagminny brak informacji ze strony radnych o ich miejscu zatrudnienia. Przyczyn zatajenia jest co najmniej kilka, bo m.in. praca w zamian za partyjną lojalność aż w oczy elektorat kole, a może konfitura wcale specjalną nie jest, więc i chwalić się nie ma czym. 

* Pierwszy na naszej liście jest radny Łukasz Banaś (Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska), który z przyjemnością przytula ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie, ale najwyraźniej wolałby, aby mieszkańcy nie wiedzieli, że tak sowite wynagrodzenie otrzymuje jako dyrektor od windykacji w częstochowskim ZGM-ie. Zresztą radny Banaś fakt piastowania dyrektorskiego stanowiska w miejskiej spółce pominął także w rubryce „pełnione funkcje”.

* Kolejny radny Tomasz Blukacz (Sojusz Lewicy Demokratycznej) nie przyznaje się publicznie do pracy w spółce Skarbu Państwa TAURON Dystrybucja, z której pobiera zasobne należności ze stosunku pracy. Radny Blukacz ma przed mieszkańcami więcej tajemnic. W oświadczeniu czytamy o sekretnej działalności wykonywanej osobiście.

* Radna Barbara Gieroń (Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska, nigdy do wylewnych – zwłaszcza na niewygodne politycznie tematy – nie należała (o czym pisaliśmy w 2012 roku). Przepytywana 10 lat temu przez 7 dni radna nie chwaliła się pracą w miejskiej spółce ZGM TBS, więc przyzwyczaiła nas i w oświadczeniu majątkowym za 2021 rok również miejsce zatrudnienia nie będzie. Pani Gieroń już w ZGM nie pracuje. Teraz wynagrodzenie pobiera z innej miejskiej spółki CzPK.

* Tajemnicą powiało z oświadczenia radnej Małgorzaty Iżyńskiej (Sojusz Lewicy Demokratycznej), która nie ujawnia w swoim oświadczeniu majątkowych, skąd otrzymuje sute wynagrodzenie z umowy o pracę. Nie wiadomo też, gdzie praktykuje na umowę zlecenie. Miejsce pracy, do którego radna nie przyznaje się to miejska spółka – Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.

* Nie tylko radni zrzeszeni wokół obozu władzy w Częstochowie (koalicja SLD-PO) niechętnie piszą w oświadczeniach majątkowych o swoich karierach zawodowych. Radna Katarzyna Jastrzębska (Prawo i Sprawiedliwość) przyznaje się co prawda do dochodu ze stosunku pracy, ale jednocześnie milczy o tym, skąd uposażenie pobiera. A przecież to żadna ujma być nauczycielem w szkole podstawowej.

* Największą tajemnicą okazał się radny Dariusz Kapinos (Sojusz Lewicy Demokratycznej). W oświadczeniu majątkowym wskazuje wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście, ale nie wiadomo skąd radny otrzymuje pieniądze. Radny Kapinos tak bardzo wstydzi się miejsca pracy, że nawet środowisko, z którego się wywodzi jest zaskoczone „stosunkiem pracy” radnego. Wspominają niegdysiejszy sklep wędkarski, działalność radnego w licznych stowarzyszeniach i fundacjach, a nawet lokalnej prasie.

* I na koniec radny Łukasz Kot (Sojusz Lewicy Demokratycznej), któremu tradycyjnie nie mieszczą się w oświadczeniu majątkowym jego zasoby majątkowe w postaci nieruchomości. Jemu jedynemu się nie mieszczą, bo na przykład radny Ryszard Szczuka wpisuje w oświadczenie wszystko, choć jest majętniejszy. Kot co roku dodaje do oświadczenia osobny załącznik. 
Równie zagadkowe – co sens załącznika – są miejsca pracy radnego Kota. W oświadczeniu majątkowym ujawnia dwie umowy o pracę. Teraz na pewno radny pracuje w miejskiej jednostce jako naczelnik Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

Znamienny dla przedstawianych w pierwszej części naszego cyklu oświadczeń majątkowych jest fakt, że wszyscy prezentowani radni pracują w instytucjach publicznych – krajowych lub miejskich. Żaden z radnych nie utrzymuje się z pracy na rzecz podmiotu prywatnego czy własnej działalności gospodarczej. Nasuwa się pytanie: czy gdyby nie zależności partyjne i polityczne układy, dany radny – na przykład Kot, ale i pozostali radni – prace w miejskich spółkach i państwowych instytucjach w ogóle by otrzymali?

Rada nadzorcza mile widziana

Prócz stałego źródła dochodu – pewnego póki „swoi” rządzą – dwóch spośród dziewięciu prezentowanych przez nas radnych „dorabia” w radach nadzorczych miejskich spółek.

* Tomasz Blukacz (Sojusz Lewicy Demokratycznej) pełni funkcję członka rady nadzorczej w Zakładzie Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Mysłowice.
* Łukasz Kot (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – członek rady nadzorczej w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.

I znowu mamy zagwozdkę – żaden z panów nie zasiada w radzie nadzorczej częstochowskich spółek, a w podmiotach ze śląska. Ciekawe dlaczego…?

Polityka równa się pieniądze

Dziś wielu mieszkańcom Częstochowy coraz trudniej związać koniec z końcem. Wszystko drożeje w zastraszającym tempie, niewspółmiernie do wynagrodzeń. Na dziewięciu prezentowanych przez nas radnych aż ośmiu zarabia powyżej 10 tysięcy złotych miesięcznie.

Radni Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej

Łukasz Banaś / miesięcznie – 14.953,47 zł
Barbara Gieroń / miesięcznie – 13.396,11 zł

Radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Łukasz Kot / miesięcznie – 16.974,57 zł
Tomasz Blukacz / miesięcznie – 15.436,15 zł
Małgorzata Iżyńska / miesięcznie – 15.006,15 zł
Dariusz Kapinos / miesięcznie – 13.245,07 zł

Radni Prawa i Sprawiedliwości

Konrad Jarzyński / miesięcznie – 18.005,60 zł
Piotr Kaliszewski / miesięcznie – 11.445,72 zł

Można żyć…

***

Publikujemy oświadczenia majątkowe dziewięciu radnych miasta Częstochowy za rok 2021 – część 1

ŁUKASZ BANAŚ
(Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska)
Oszczędności:
11.000 zł
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: brak
Dochody:
* dieta radnego – 36.235,79 zł;
* umowa o pracę – 143.205,79 zł
Dochód łączny: 179.441,58‬ zł (miesięcznie – 14.953,47 zł)
Mienie ruchome:
Kia Sportage / 2009 rok
Kredyty: brak

TOMASZ BLUKACZ
(Sojusz Lewicy Demokratycznej)
Oszczędności:
10 tys. zł
Papiery wartościowe: Fundusze PPE – indywidualny wariant gromadzenia środków, kat. C 52.542,45 zł, w tym 40.635,19 zł PZU Akcji Krakowiak oraz 21.907,26 zł PZU Akcji Globalnych
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości:
* dom 145,08 mkw o wartości 800 tys. zł (współwłasność);
* mieszkanie 47 mkw o wartości 220 tys. zł (współwłasność);
* działka 0,0956 ha o wartości 150 tys. zł (współwłasność)
Dochody:
* należność ze stosunku pracy – 127.335,75 zł;
* Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Mysłowice (członek rady nadzorczej) – 2.392,27 zł;
* działalność wykonywana osobiście – 20.520 zł;
* pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich – 34.985,79 zł
Dochód łączny: 185.233,81 zł (miesięcznie – 15.436,15 zł)
Mienie ruchome:

* Ford Focus Titanium / 2011 rok (współwłasność);
* Ford Fiesta / 2014 rok (współwłasność)
Kredyty: kredyt na zakup domu na kwotę 414.100 zł w Santander Bank Polska S.A na okres 25 lat, do spłaty 356.331,66 zł
Pełnione funkcje: członek rady nadzorczej w Zakładzie Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. Mysłowice od 23.11.2018

BARBARA GIEROŃ
(Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska)
Oszczędności:
119.097,12 zł
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: dom 129 mkw o wartości 280 tys. zł (współwłasność), na działce 653 mkw o wartości 40 tys. zł (współwłasność)
Dochody:
* dieta radnej – 17.294,51 zł + 3.075,75 zł = 20.370,26 zł;
* umowa o pracę – 74.547,24 zł;
* chorobowe – 21.323,41 zł;
* z tytułu ubezpieczenia – 44.512,39 zł
Dochód łączny: 160.753,30 zł (miesięcznie – 13.396,11 zł)
Mienie ruchome:
Hyundai Tucson / 2006 rok
Kredyty: brak

MAŁGORZATA IŻYŃSKA
(Sojusz Lewicy Demokratycznej)
Oszczędności:

* 38.722,79 zł;
* Fundusz Korona – 67.122,31 zł;
* Fundusz Ostrożny – 25.501,31 zł;
* 1.966 USD – fundusz inwestycyjny;
* 6.131 USD;
* 11.222 euro
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości:
* dom 400 mkw o wartości 1 mln zł (½ współwłasności);
* działka 1.797 mkw o wartości 500 tys. zł (współwłasność)
Dochody:
* dieta radnej – 29.091,70 zł;
* umowa o pracę – 121.660,01 zł;
* umowa zlecenie – 28.454,40 zł;
* ZAiKS – 867,73 zł
Dochód łączny: 180.073,84 zł (miesięcznie – 15.006,15 zł)
Mienie ruchome:
Volvo C70 / 2008 rok, wartość 29 tys. zł
Kredyty: kredyt hipoteczny w Millenium Bank S.A. na okres 30 lat na rozbudowę domu na kwotę 52.331,03 CHF, do spłaty 27.450 CHF

KONRAD JARZYŃSKI
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności:
brak
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: dom 102 mkw o wartości 420 tys. zł (współwłasność)
Dochody:
* umowa o pracę (dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie) – 185.870,66 zł;
* dieta radnego – 30.196,50 zł
Dochód łączny: 216.067,16 zł (miesięcznie – 18.005,60 zł)
Mienie ruchome:
brak
Kredyty: kredyt mieszkaniowy na kwotę 376.200 zł
Pełnione funkcje: dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie

KATARZYNA JASTRZĘBSKA
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności:
25.500 zł
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: brak
Dochody:
* dochód ze stosunku pracy – 40.595,32 zł;
* dieta radnej – 28.183,38 zł
Dochód łączny: 68.778,70 zł (miesięcznie – 5.731,56 zł)
Mienie ruchome:
brak
Kredyty: brak

PIOTR KALISZEWSKI
(Prawo i Sprawiedliwość)
Oszczędności:

* 87 tys. zł;
* 200 USD;
* 50 euro
Papiery wartościowe: 230 akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na kwotę 8.020,10 zł
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: mieszkanie 48,06 mkw (umowa najmu)
Dochody:
* wynagrodzenie ze stosunku pracy (KRUS) – 109.165,21 zł;
* dieta radnego – 28.183,38 zł
Dochód łączny: 137.348,59 zł (miesięcznie – 11.445,72 zł)
Mienie ruchome:
Peugeot 207 / 2013 rok
Kredyty: kredyt konsumencki w PEKAO S.A. na kwotę 20.202 zł, do spłaty 5.928,56 zł

DARIUSZ KAPINOS
(Sojusz Lewicy Demokratycznej)
Oszczędności:

* 103.945 zł;
* 600 euro
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości:
* szeregówka 181,71 mkw o wartości 315 tys. zł na działce 350 mkw o wartości 70 tys. zł (współwłasność);
* boks garażowy o wartości 24 tys. zł (współwłasność)
Dochody:
* stosunek pracy – 63.475,70 zł;
* działalność wykonywana osobiście – 37.869,39 zł;
* dieta radnego – 36.235,79 zł;
* rozwiązanie polisy Fundusz Emerytalny PZU – 21.360 zł
Dochód łączny: 158.940,88 zł (miesięcznie – 13.245,07 zł)
Mienie ruchome:

* Mazda 6 2.0 / 2019 rok (współwłasność małżeńska);
* Mazda CX3 / 2020 rok (współwłasność małżeńska)
Kredyty:
* kredyt w Santander Consumer Bank na zakup samochodu Mazda 6 na kwotę 111.265,37 zł, do spłaty 89.720,44 zł;
* kredyt w Santander Consumer Bank na zakup samochodu Mazda CX3 na kwotę 82.466,63 zł, do spłaty 72.145,33 zł;
* kredyt hipoteczny w PKO BANK na kwotę 357.494,45 zł, do spłaty 262.357,59 zł

ŁUKASZ KOT
(Sojusz Lewicy Demokratycznej)
Oszczędności:

* 17.562,80 zł;
* 571,86 USD;
* 315,38 euro
Papiery wartościowe: Fundusz Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego – 4.149,44 zł
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości:
* mieszkanie 46,20 mkw o wartości 200 tys. zł (rozdzielność majątkowa);
* działka 2.270 mkw o wartości 40 tys. zł (majątek odrębny);
* mieszkanie 83,50 mkw o wartości 210 tys. zł;
* garaż 20,10 mkw wraz z pomieszczeniem gospodarczym 4,18 mkw o wartości 20 tys. zł;
* udział wynoszący 0,27 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, znajdującego się w Częstochowie oraz częściach wspólnych budynku, znajdującego się w Częstochowie i innych urządzeniach, które służą nie tylko do użytku właścicieli poszczególnych lokali tego budynku;
* garaż wraz z pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 29,38 mkw o wartości 21 tys. zł;
* udział wynoszący 0,34 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu, znajdującego się w Częstochowie oraz częściach wspólnych budynku, znajdującego się w Częstochowie i innych urządzeniach, które służą nie tylko do użytku właścicieli poszczególnych lokali tego budynku
Dochody:
* dieta radnego – 38.243,84 zł;
* najem nieruchomości – 25.200 zł;
* umowa o pracę – 2.700 zł;
* umowa o pracę – 135.180,80 zł;
* Szpital Miejski Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich – 2.370,25 zł
Dochód łączny: 203.694,89 zł (miesięcznie – 16.974,57 zł)
Mienie ruchome:

* Kia Optima / 2018 rok (rozdzielność małżeńska);
* Zestaw Żetonów ,,Historia Orła Białego’’ (rozdzielność małżeńska);
* Rower Trek Fuel Ex 9.8 27,5 Plus (rozdzielność małżeńska)
Kredyty:
* preferencyjny kredyt mieszkaniowy z dopłatami do oprocentowania w PKO na kwotę 152.905 zł, 
do spłaty 44.121,77 zł;
* kredyt samochodowy BNP Paribas, do spłaty 41.885,90 zł;
* kredyt gotówkowy BNP Paribas, do spłaty 16.642,10 zł
Pełnione funkcje: członek rady nadzorczej w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich od 05.11.2021

ciąg dalszy w kolejnym numerze

Udostępnij:

2 komentarz

  • Ula

    Być radnym to przepustka do innych prac za większe pieniądze . Radnym powinno się byc dla dobra swojego miasta a nie dla dobra własnego portfela.

  • Ula

    Być radnym to przepustka do innych prac za większe pieniądze . Radnym powinno się byc dla dobra swojego miasta a nie dla dobra własnego portfela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content