Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Oświadczenia majątkowe prezydentów za 2021 rok

Znamy oświadczenia majątkowe za rok 2021 prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD) oraz jego wszystkich czterech zastępców: Jarosława Marszałka, Piotra Grzybowskiego, Ryszarda Stefaniaka oraz Bartłomieja Sabata.

Samorządowcy podobnie jak parlamentarzyści mieli czas do końca kwietnia na złożenie oświadczeń majątkowych za zeszły rok. Obowiązek corocznego publikowania oświadczeń majątkowych nakłada na prezydenta Częstochowy i jego najbliższych współpracowników Ustawa o samorządzie gminnym. Urzędnicy informują w oświadczeniach, ile zarobili w poprzednim roku, jakimi dysponują oszczędnościami, jakie mają nieruchomości, w tym domy, mieszkania, działki oraz samochody i cenne przedmioty, a także na jaką kwotę są zadłużeni.
Przyjrzeliśmy się oświadczeniom za 2021 roku prezydenta Częstochowy i jego zastępców, przy czym niektóre dochody czerpane w związku ze sprawowaniem różnych funkcji mogą zaskakiwać.

Okazuje się, że w zeszłym roku najwięcej zarobił nie „główny”, a wiceprezydent Jarosław Marszałek, bo aż ponad 367 tysięcy złotych (miesięcznie niespełna 31 tysięcy). Dość blado na tle pozostałej czwórki prezydentów wypada Ryszard Stefaniak, bo zaledwie 151 tysięcy złotych rocznie (ponad 12 tysięcy miesięcznie).
Najoszczędniejszy jest prezydent Matyjaszczyk, bowiem odłożył na czarną godzinę ponad 800 tysięcy złotych. O połowę mniej w „skarpecie” ma wiceprezydent Marszałek – 379 tysięcy złotych i Sabat – 362 tysiące.
Matyjaszczyk, Grzybowski, Marszałek i Sabat stanowisko w magistracie traktują, jako jedno z wielu źródeł dochodu. Panowie nie gardzą członkostwem w zarządach i radach nadzorczych miejskich spółek w Będzinie, Zawierciu, Siemianowicach Śląskich, a nawet w Częstochowie. Dla przykładu, wiceprezydent Marszałek za pracę w urzędzie miasta Częstochowy otrzymał w roku 2021 ponad 190 tysięcy złotych, a z pozostałych źródeł – ponad 170 tysięcy. Jedynym, który nie „dorabia na boku” jest wiceprezydent Stefaniak, bo jego roczny dochód składa się praktycznie wyłącznie z gołej pensji w urzędzie miasta Częstochowy.
Z kolei najdroższy samochód posiada zastępca prezydenta Bartłomiej Sabat – BMW X4 z 2020 roku – wart około 250 tysięcy złotych.
Matyjaszczyk co prawda sporo pieniędzy odłożył, ale też jest jedynym wśród prezydentów, który jest zadłużony. Dla przeciętnego zjadacza chleba byłaby to kwota ogromna, ale dla Matyjaszczyka ponad 400 tysięcy złotych zapewne nie stanowi problemu.

***

Publikujemy oświadczenia majątkowe pięciu prezydentów miasta Częstochowy za rok 2021

KRZYSZTOF MATYJASZCZYK – prezydent miasta Częstochowy
Oszczędności:

* 785 tys. zł;
* 12,5 tys. euro
Papiery wartościowe: Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych OFE i PPK na kwotę 114,9 tys. zł
Udziały i akcje: brak 
Nieruchomości:

* dom 254,6 mkw na działce 640 mkw o wartości 620 tys. zł (współwłasność);
* mieszkanie 56,8 mkw o wartości 300 tys. zł;
* inna nieruchomość: 504 mkw – brak oszacowania wartości działki (prawo użytkowania na podstawie ustawy o ROD)
Dochody:
* członek Rady Nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie – 53.698,61 zł;
* członek Rady Nadzorczej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu – 53.667,49 zł;
* prezydent miasta Częstochowy – 181.984,58 zł;
* nagroda spisowa – 6.000 zł;
* program 500+ – 12.000 zł;
* program dobry start dla ucznia – 600 zł
Dochód łączny: 307.950,68 zł (miesięcznie – 25.662,56 zł)
Mienie ruchome:
Beta RR 125 4T Enduro / 2020 rok
Kredyt:
* kredyt hipotetyczny na zakup mieszkania ING Bank Śląski – do spłaty 240.053,72 zł;
* kredyt hipotetyczny na zakup domu Santander Bank Polska – do spłaty 198.629,66 zł
Pełnione funkcje:
* prezydent miasta Częstochowy;
* członek Rady Nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie (od 20.11.2019 r.);
* członek Rady Nadzorczej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu (od 07.08.2019 r.)

JAROSŁAW MARSZAŁEK – I zastępca prezydenta miasta Częstochowy
Oszczędności:
379 tys. zł
Papiery wartościowe:
* 17,33 szt. IKE WAGA – wartość 4.877 zł;
* 151 szt. IKE DEPOZYTY – wartość 5.540 zł;
* 150,374 szt. NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania – wartość 29.741 zł;
* 947,7 szt. polisa INVEST AVIVA – wartość 50.228 zł
Udziały i akcje:
* 300 szt. PZU – wartość 10.605 zł;
* 25 szt. GPW – wartość 1.035 zł;
* 44 szt. Bioton – wartość 187 zł
Nieruchomości:
* dom 226 mkw na działce 450 mkw o wartości 550 tys. zł; 
* mieszkanie 37,6 mkw o wartości 150 tys. zł;
* działka 886 mkw o wartości 194.700 zł; 
* udział 30/180 działki 580 mkw o wartości 22.800 zł
Dochody:
* członek zarządu: Związek Komunalny Gmin ds. Kanalizacji i Wodociągów w Częstochowie; 
członek Rady Nadzorczej: Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie; 
członek Rady Nadzorczej: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich; 
członek Rady Nadzorczej: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 93.386,57 zł (łączne uposażenie);
* członek Rady Nadzorczej w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu – 53.667,49 zł;
* I z-ca prezydenta miasta Częstochowy – 197.662,44 zł;
* wynajem nieruchomości – 21.600 zł;
* inne – 1.350 zł
Dochód łączny: 367.666,50 zł (miesięcznie – 30.638,88 zł)
Mienie ruchome:
BMW / 2011 rok o wartości 65 tys. zł
Kredyt: brak
Pełnione funkcje:
* I z-ca prezydenta miasta Częstochowy;
* członek zarządu Związku Komunalnym Gmin ds. Kanalizacji i Wodociągów w Częstochowie (od 18.01.2011 r.);
* członek Rady Nadzorczej w Oczyszczalni Ścieków WARTA S.A. w Częstochowie (od 20.01.2011 r.);
* członek Rady Nadzorczej w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich (od 05.2020 r. do 10.2021 r.);
* członek Rady Nadzorczej w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (od 11.2021 r.)

PIOTR GRZYBOWSKI – II zastępca prezydenta miasta Częstochowy
Oszczędności:

* 150 tys. zł (współwłasność);
* 200 euro (współwłasność);
* 600 USD (współwłasność)
Papiery wartościowe: akcje Sp. S.A. na kwotę 20.354,50 zł (współwłasność)
Udziały i akcje:
akcje: 
AMBRA – 120;
ASSECOPOL – 20;
ASSECOSPP – 10;
DEVELIA – 100;
MLSYSTEM – 10;
PEKAO – 10;
PKO BP – 100;
PZU – 150;
RYVUU – 25;
TS GAMES – 4
Nieruchomości: mieszkanie 74 mkw o wartości 260 tys. zł
Dochody:
* dochód z akcji: AMBRA; ASSECOPOL; ASSECOSPP; DEVELIA; MLSYSTEM; PEKAO; PKO BP; PZU; RYVUU; TS GAMES – 3.907,89 zł;
* członek Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. – 78.705,94 zł;
* II z-ca prezydenta miasta Częstochowy – 154.466,90 zł;
* działalność wykonywana osobiście – 5.583 zł
Dochód łączny: 242.663,73 zł (miesięcznie – 20.221,98 zł)
Mienie ruchome:
Citroen C4 Picasso / 2016 rok (współwłasność)
Kredyt: brak
Pełnione funkcje:
* II z-ca prezydenta miasta Częstochowy;
* członek Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. (od 2020 r.)

RYSZARD STEFANIAK – III zastępca prezydenta miasta Częstochowy
Oszczędności:
35 tys. zł
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości: mieszkanie 46,7 mkw o wartości 120 tys. zł
Dochody:
* III z-ca prezydenta miasta Częstochowy – 150.683,90 zł;
* Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 537,60 zł
Dochód łączny: 151.221,50 zł (miesięcznie – 12.601,79 zł)
Mienie ruchome:
Honda Civic / 2009 rok (współwłasność)
Kredyt: brak
Pełnione funkcje: III z-ca prezydenta miasta Częstochowy

BARTŁOMIEJ SABAT – IV zastępca prezydenta miasta Częstochowy
Oszczędności:
362 tys. zł
Papiery wartościowe: brak
Udziały i akcje: brak
Nieruchomości:
* dom 158 mkw na działce 1.003,8 mkw o wartości 375 tys. zł (współwłasność);
* mieszkanie 59 mkw [brak wartości] – umowa najmu;
* działka 3.009 mkw z połową domu w zabudowie bliźniaczej o wartości 200 tys. zł (współwłasność);
* działka 493 mkw z połową domu w zabudowie bliźniaczej o wartości 200 tys. zł (współwłasność);
* działka – droga 532 mkw o wartości 10.000 zł (współwłasność)
Dochody:
* członek Rady Nadzorczej w Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. – 39.276,24 zł;
* IV z-ca prezydenta miasta Częstochowy – 150.633,50 zł;
* wynajem mieszkania – 24.400 zł;
* program 500+ – 12.000 zł;
* program dobry start dla ucznia – 600 zł
Dochód łączny: 226.909,74 zł (miesięcznie – 18.909,15 zł)
Mienie ruchome:

* Nissan Qashqai / 2014 rok;
* BMW X4 / 2020 rok
Kredyt: brak
Pełnione funkcje:
* IV z-ca prezydenta miasta Częstochowy;
* członek Rady Nadzorczej w Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. (od 15.11.2019 r.)

Udostępnij:

5 komentarzy

 • Anonim

  Jarosław Marszałek zastępca prezydenta przeczytajcie sobie co on wyprawia – pracuje jako zastępca prezydenta i dodatkowo jeszcze ma 5 etatów jako członek zarządu. Odpowiedzcie sobie czy jest wstanie ogarniać to wszystko? Tak ogarnia wpływy co miesiąc na swoje konto

 • Anonim

  Jarosław Marszałek zastępca prezydenta przeczytajcie sobie co on wyprawia – pracuje jako zastępca prezydenta i dodatkowo jeszcze ma 5 etatów jako członek zarządu. Odpowiedzcie sobie czy jest wstanie ogarniać to wszystko? Tak ogarnia wpływy co miesiąc na swoje konto

 • Katarzyna

  Mnie bardziej zastanawia Stefaniak, zarabia najmniej, a ma najwięcej roboty. Czemu od tak się daje?

 • Katarzyna

  Mnie bardziej zastanawia Stefaniak, zarabia najmniej, a ma najwięcej roboty. Czemu od tak się daje?

 • Anonim

  Jak miasto spadnie poniżej 200 tys. mieszkańców, to Stefaniak straci stołek wiceprezydenta. Reszta wiceprezydentow jest partyjna, tylko on nie ma pleców. Są tacy, co mówią, że przypadnie mu rola dyrektora DPS albo MOPSu od nowej kadencji.

 • Anonim

  Jak miasto spadnie poniżej 200 tys. mieszkańców, to Stefaniak straci stołek wiceprezydenta. Reszta wiceprezydentow jest partyjna, tylko on nie ma pleców. Są tacy, co mówią, że przypadnie mu rola dyrektora DPS albo MOPSu od nowej kadencji.

 • ale co tam

  Strasznie dużo wydatków ma pan Ryszard. Cóż, żyje się raz.

 • ale co tam

  Strasznie dużo wydatków ma pan Ryszard. Cóż, żyje się raz.

 • seel@autograf.pl

  Ludzie, matyjaszczyk jak przestanie być byleprezydentem plotka glosi że pcha sie na prezesa Spóldzielni mieszkaniowej Hutnik.
  To dopiero bedzie nieszczęscie dla mieszkanców Rakowa. Napewno czynsz wzrośnie i inne swiadczenia

 • seel@autograf.pl

  Ludzie, matyjaszczyk jak przestanie być byleprezydentem plotka glosi że pcha sie na prezesa Spóldzielni mieszkaniowej Hutnik.
  To dopiero bedzie nieszczęscie dla mieszkanców Rakowa. Napewno czynsz wzrośnie i inne swiadczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content