Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Oświadczenia majątkowe naczelników magistratu / część 2

W poprzednim numerze Tygodnika opublikowaliśmy oświadczenia majątkowe 7 spośród 15 naczelników wydziałów urzędu miasta Częstochowy. Do publicznej wiadomości stan swojego prywatnego majątku podają wyłącznie ci naczelnicy, którzy wydają decyzje administracyjne w imieniu prezydenta miasta, w Częstochowie w imieniu Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD).W bieżącym numerze publikujemy oświadczenia majątkowe pozostałych 8 naczelników.

Naczelnicy wydziałów magistratu nie tylko zawiadują pracami swoich jednostek i zarządzają urzędnikami, ale wydają decyzje administracyjne w imieniu prezydenta miasta, bo takie upoważnienia od Krzysztofa Matyjaszczyka otrzymali. Zasadą jest, iż naczelnik bierze odpowiedzialność za pracę całego wydziału i to on, osobiście, podpisuje się pod wszystkimi decyzjami ważnymi dla mieszkańców Częstochowy. Ogólnoprzyjęte zasady nie obowiązują w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, mimo że wydział ten podejmuje decyzje w imieniu prezydenta. Jednak naczelnik Piotr Gerasch nie otrzymał od Matyjaszczyka stosownego upoważnienia – posiada je natomiast zastępczyni naczelnika Gerascha, Renata Ligocka i to ona wydaje decyzje administracyjne związane z pracą Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. 
Ktoś zapyta: jaki ma związek wydawanie decyzji administracyjnych przez naczelnika z jego oświadczeniem majątkowym? Otóż taki, że każdy naczelnik, który wydaje decyzje w imieniu prezydenta musi co roku podawać do publicznej wiadomości – poprzez oświadczenie – stan swojego majątku. Pan Gerasch – jako jedyny – nie ujawnia.

Analizując oświadczenia majątkowe naczelników magistratu, można o urzędnikach wiele się dowiedzieć. Najwięcej oszczędności zgromadziła – i słusznie – skarbnik miasta, Ewa Wójcik 110.000 złotych. Około 84.000 złotych ma do dyspozycji naczelnik Grażyna Stramska-Świerczyńska (Wydział Zdrowia), a kierownik Mirosław Anioł (Biuro Inżyniera Ruchu) niewiele ponad 63.000 złotych.
Żadnych oszczędności nie posiadają: naczelnik Jolanta Włodarkiewicz-Piątek (Wydział Spraw Obywatelskich), zastępca naczelnika + p.o. naczelnika Małgorzata Biernat (Wydział Kontroli + Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) oraz naczelnik Sławomir Stolarski (Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej).

Niektórzy z naczelników lokują środki pieniężne w nieruchomościach. Właścicielem najcenniejszych jest naczelnik Rafał Kusal (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), którego zgromadzone nieruchomości warte są 695.000 złotych, niewiele mniej ma naczelnik Sławomir Stolarski (Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej) – 650.000 złotych, prawie tyle samo ma kierownik Agnieszka Marciniak (Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych) – 645.000 złotych. 
Naczelnik Jolanta Włodarkiewicz-Piątek (Wydział Spraw Obywatelskich) nie jest natomiast właścicielką żadnych nieruchomości.
A tak swoją drogą, wyceny niektórych nieruchomości wykonane przez naczelników pozostawiają wiele do życzenia, bo są mocno zaniżone.

Z oświadczeń majątkowych naczelników urzędu miasta Częstochowy wynika również to, że nie boją się – zapewne z powodu zarobków – zadłużać na potęgę. Prym w tej kategorii wiedzie naczelnik Rafał Kusal (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), który jest winien bankowi ponad 400.000 złotych. Naczelnik Aleksander Wierny (Wydział Kultury, Promocji i Sportu) jest zadłużony na kwotę 240.000 złotych i naczelnik Sławomir Stolarski (Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej) na 200.000 złotych. 
Żadnych zobowiązań nie posiadają natomiast: naczelnik Jolanta Pytlak (Wydział Księgowości), Ewa Wójcik (skarbnik miasta), naczelnik Jacek Kudła (Wydział Geodezji i Kartografii), naczelnik  Rafał Piotrowski (Wydział Edukacji) i kierownik Mirosław Anioł (Biuro Inżyniera Ruchu).

Bezpośredni wpływ zarówno na stan posiadania, jak i zadłużenia, mają oczywiście zarobki. Według informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych, w roku 2020 najwięcej pieniędzy uzyskała naczelnik Grażyna Stramska-Świerczyńska (Wydział Zdrowia) – ponad 15.400 złotych w przeliczeniu na jeden miesiąc. Niezgorsze wynagrodzenie miał też naczelnik Jacek Kudła (Wydział Geodezji i Kartografii) – 14.000 złotych w miesiącu i Ewa Wójcik (skarbnik miasta) – ponad 13.700 złotych miesięcznie. 
Najmniej spośród kadry kierowniczej zarobił kierownik Mirosław Anioł (Biuro Inżyniera Ruchu) – 7.968 złotych co miesiąc, kierownik Agnieszka Marciniak (Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych) – 8.344 złote oraz naczelnik Sławomir Stolarski (Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej) – ponad 9.000 złotych miesięcznie. 

Przedstawiamy oświadczenia majątkowe pozostałych 8 (z 15) naczelników urzędu miasta Częstochowy, którzy posiadają upoważnienia prezydenta Matyjaszczyka do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych:

Małgorzata Biernat / zastępca naczelnika + p.o. naczelnika
Wydział Kontroli
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Oszczędności:
brak
Nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 85 mkw. o wartości 500.000 zł
Dochody: Urząd Miasta Częstochowy – 139.325,90 zł
Dochód łączny: 139.325,90 zł (miesięcznie – 11.610,40 zł)
Mienie ruchome:
Lexus GS 250 / z 2012 roku (współwłasność)
Kredyt: kredyt hipoteczny w Euro Banku w kwocie 223.775,05 zł, do spłaty 188.810,74 zł.

Jolanta Pytlak / naczelnik
Wydział Księgowości
Oszczędności:
48.800 zł
Nieruchomości:
* mieszkanie o powierzchni 51,4 mkw., wartość 145.000 zł;
* mieszkanie o powierzchni 30 mkw., wartość 85.000 zł;
* działka ROD o wymiarach 310 mkw., warta 7.000 zł
Dochody:
* Urząd Miasta Częstochowy – 147.058,86 zł;
* działalność wykonywana osobiście – 800 zł;
* inne źródła – 441,20 zł
Dochód łączny: 148.300,06 zł (miesięcznie – 12.358,34 zł)
Mienie ruchome:
Volkswagen Touran / z 2012 roku
Kredyt: brak.

Sławomir Stolarski / naczelnik
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Oszczędności:
brak
Nieruchomości:
* dom o powierzchni 212,5 mkw. na działce o wymiarach 860 mkw., wartość 400.000 zł (współwłasność);
* mieszkanie o wymiarach 52,4 mkw., wartość 200.000 zł (współwłasność);
* działka rolna o powierzchni 854 mkw., warta 51.000 zł (współwłasność)
Dochody: 
* Urząd Miasta Częstochowy – 104.310,79 zł;
* umowy zlecenia – 3.878 zł
Dochód łączny: 108.188,79 zł (miesięcznie – 9.015,73 zł)
Mienie ruchome:

* Ford EcoSport / z 2019 roku (współwłasność);
* Ford Ka+ / z 2017 roku (współwłasność)
Kredyt:
* kredyt – PKO Bank Polski na kwotę 150.000 zł, do spłaty 63.636,52 zł;
* kredyt – PKO Bank Polski na kwotę 140.000 zł, do spłaty 136.732,31 zł.

Grażyna Stramska-Świerczyńska / naczelnik
Wydział Zdrowia
Oszczędności:

* 81.126,86 zł – polisy za odszkodowanie po zdarzeniu drogowym;
* 3.000 na rachunku bankowym – spadek po mężu (współwłasność z córką)
Nieruchomości:
* mieszkanie o powierzchni 56,7 mkw. (umowa najmu TBS-ZGM);
* domek letniskowy o funkcji mieszkalnej wielkości 57 mkw. na działce 1.200 mkw. o wartości 80.000 zł (współwłasność z córką)
Dochody:
* Urząd Miasta Częstochowy – 102.394,97 zł;
* renta rodzinna – 44.499,70 zł;
* umorzenie części zadłużenia ING Bank Śląski – 1.556,80 zł;
* umorzenie zadłużenia Intrum Justitia  – 33.576 zł;
* inne (zakład pracy) – 1.367 zł;
* spadek po mężu (po połowie z córką) – 1.856 zł
Dochód łączny: 185.250,47 zł (miesięcznie – 15.437,54 zł)
Mienie ruchome:
brak
Kredyt:
* pożyczka gotówkowa w Profi Credit, do spłaty 30.215,68 zł;
* kredyt konsumpcyjny mBank, pozostało 11.921,80 zł.

Elżbieta Wdowiak / naczelnik
Wydział Podatków i Opłat
Oszczędności:

* 60.000 zł (współwłasność);
* 8 euro (współwłasność)
Nieruchomości:
* dom o powierzchni 147 mkw., wartość 450.000 zł (współwłasność);
* działka, na której znajduje się dom o wartości 100.000 zł (współwłasność);
* działka rolna 1,21 ha, warta 25.000 zł
Dochody:
* Urząd Miasta Częstochowy – 136.796,29 zł;
* zasiłek chorobowy – 4.357,93 zł
Dochód łączny: 141.154,22 zł (miesięcznie – 11.762,85 zł)
Mienie ruchome:

* Ford Focus / z 2009 roku;
* Audi A6 / z 2005 roku (współwłasność)
Kredyt: pożyczka gotówkowa w Banku Handlowym w wysokości 88.000 zł, do spłaty 55.000 zł.

Aleksander Wierny / naczelnik
Wydział Kultury, Promocji i Sportu
Oszczędności:
2.000 zł (współwłasność)
Nieruchomości:
* mieszkanie o wymiarach 47,92 mkw., warte 179.000 zł (współwłasność);
* zabudowana nieruchomość gruntowa 1.100 mkw. o wartości 75.000 zł (współwłasność)
Dochody:
* Urząd Miasta Częstochowy – 136.630,62 zł;
* Program 500+ – 6.000 zł
Dochód łączny: 142.630,62 zł (miesięcznie – 11.885,89 zł)
Mienie ruchome:
Peugeot 207 / z 2009 roku (współwłasność)
Kredyt:
* kredyt hipoteczny w kwocie 92.549,14 CHF, do spłaty 55.728,81 CHF;
* kredyt gotówkowy w wysokości 20.000 zł, pozostało 19.064,87 zł.

Jolanta Włodarkiewicz-Piątek / naczelnik
Wydział Spraw Obywatelskich
Oszczędności:
brak
Nieruchomości: brak
Dochody: Urząd Miasta Częstochowy – 108.871,37 zł
Dochód łączny: 108.871,37 zł (miesięcznie – 9.072,61 zł)
Mienie ruchome:
brak
Kredyt:
* kredyt konsumpcyjny w Skok na kwotę 58.000 zł, pozostało 475 zł;
* kredyt konsumpcyjny w Getin Bank w wysokości 90.000 zł, do spłaty 28.839 zł.

Ewa Wójcik / skarbnik miasta
Oszczędności:
110.000 zł (współwłasność)
Nieruchomości:
* dom 145 mkw. o wartości 300.000 zł (współwłasność);
* działka, na której znajduje się dom 3.400 mkw. warta 100.000 zł (współwłasność)
Dochody:
* Urząd Miasta Częstochowy – 163.633,37 zł;
* działalność wykonywana osobiście – Urząd Miasta Częstochowy – 1.000 zł
Dochód łączny: 164.633,37 zł (miesięcznie – 13.719,45 zł)
Mienie ruchome:
Peugeot 301 / z 2018 roku (współwłasność)
Kredyt: brak.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content