Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Olsztyn – ekologiczna gmina

WFOŚiGW w KatowiachInwestycje ekologiczne na terenie Gminy Olsztyn są naprawdę imponujące. Oczywiście większość z nich nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie wsparcie i pomoc finansowa ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Remiza OSP w Biskupicach

W październiku 2008 r. zakończył się trwający od grudnia 2008 roku remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach. W wyniku prac budynek zyskał: nową estetyczną elewację, docieplenie, nową stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną i centralnego ogrzewania zasilaną z kotłowni gazowej oraz pojazd dla osób niepełnosprawnych i chodnik z kostki brukowej. Ponadto odnowiono wnętrze budynku – salę główną, toalety, pomieszczenie kuchenne oraz pomieszczenia pomocnicze. 
Inwestycja kosztowała 414 tys. zł. z czego 182.362 zł to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Olsztynie

W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne i wykonano stropodachy, wymieniono stolarkę okienną, zbudowano kotłownię gazową oraz wewnętrzną instalację gazową i centralnego ogrzewania.
Termomodernizacji budynku towarzyszyła również wymiana pokrycia dachowego, adaptacja poddasza, remont wewnętrznych klatek schodowych i wiele innych prac renowacyjnych. Dzięki zagospodarowaniu poddasza przedszkola, zyskano dodatkowe pomieszczenia tj. pracownie plastyczne dla grup młodszych i starszych, bibliotekę przedszkolną z literaturą dla dzieci i czytelnią, bibliotekę z literaturą pedagogiczną, gabinet logopedyczny, gabinet terapeutyczny, pracownię nauki języka angielskiego, salę relaksacyjno – telewizyjną, garderobę z kostiumami do występów artystycznych, łazienki – dla małych użytkowników. Przy okazji prowadzonych prac wyremontowano również dwie sale zajęć na innym poziomie oraz kuchnię przedszkolną.
Całkowity koszt zadania to blisko milion złotych, z czego 63 proc. pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 5.3 Czyste powietrze – dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach Gmina Olsztyn 

Gmina Olsztyn zakończyła w 2009 r. budowę kanalizacji sanitarnej w Kusiętach. 
Sporą część środków tj. 5,2 mln zł Gmina pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko. Pozostałą kwotę sfinansowano z środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z środków własnych.
Całkowita wartość realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach Gmina Olsztyn” to 7,12 mln zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń

Do sieci kanalizacyjnej o długości 3.255 mb, podłączonych zostało 68 posesji zabudowanych. Umożliwione jest też podłączenie kolejnych 88 posesji niezabudowanych. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,3 mln zł.
Odrzykoń zyskał kanalizację sanitarną z niezbędną infrastrukturą oraz przepompownią ścieków. Odtworzone zostały nawierzchnie drogowe części dróg.
Inwestycja została dofinansowana kwotą ponad 1,9 mln zł, którą Gmina pozyskała uczestnicząc w konkursie Urzędu Marszałkowskiego ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Pozostałe koszty zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń” Gmina sfinansuje z środków własnych i pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kanalizacja w Przymiłowicach

Do biegnącej wzdłuż drogi DK 46 sieci kanalizacyjnej o długości 4.040 mb, podłączonych zostało 71 posesji zabudowanych oraz 33 posesje niezabudowane.
Całkowita wartość realizacji zadania to 4,2 mln. Prawie połowę środków tj. 2 mln. zł Gmina pozyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. Pozostałą kwotę sfinansowano z środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z środków własnych.

Arboretum przy gimnazjum w Olsztynie

W listopadzie 2015 r. zakończono urządzanie szkolnego ogrodu botanicznego przy Gimnazjum im. K. Karlińskiego w Olsztynie. Do urządzenia ogrodu wybrano 457 roślin, które wraz ze starymi drzewami tworzą harmonijną całość, umożliwiającą prowadzenie zajęć oraz obserwacji na świeżym powietrzu.
Projekt realizowany był w ramach zadania pn. „Zakładanie mini ogrodów botanicznych, mini arboretów, w szczególności przy szkołach i przedszkolach”. 
Całkowity koszt zadania to 25 tys. zł. Blisko 20 tys. zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozostałą kwotę dołożyła Gmina Olsztyn.

Wyznaczenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Trasa jurajskich krajobrazów”

Trasa jurajskich krajobrazów pozwala na podziwianie największych atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Olsztyna, tj. Góry Zamkowej z ruinami średniowiecznej warowni, malowniczych skał Gór Lipówki i Biakło, unikatowego rezerwatu przyrody Sokole Góry czy okolicy kamieniołomu Kielnki. Siedmiokilometrowy szlak należy do średnio trudnych, jego przejście zajmuje zazwyczaj nieco ponad półtorej godziny. Trasę można przejść zwykłym marszem, jednak dla zachowania witalności i szczupłej sylwetki preferuje się spacer z kijkami, czyli uprawianie nordic walking. 
Realizacja projektu zakładała wyznaczenie ścieżki wraz z oznaczeniem trasy dydaktyczno – przyrodniczej i była możliwa dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który sfinansował prawie 50 % kosztów projektu (12.420 zł). Drugie tyle wyłożyła Gmina Olsztyn.

Oznakowanie ścieżki geologicznej „Kamieniołom Kielniki” 

Ścieżka jest trasą o łącznej długości 5,3 km, którą przejść można w 2,5 godziny. Na szlaku ustawiono sześć tablic informacyjnych dużego formatu z opisami i podstawowymi wiadomościami o budowie geologicznej regionu, genezy okolicznych skał wapiennych oraz zjawisk krasowych. Trasa prowadzi wśród malowniczych wzgórz zwieńczonych skałkami wapiennymi: Góry Cegielni, Ostrej Góry i Statkowej. Na najwyższym wzgórzu – Górze Zamkowej – wznoszą się ruiny zamku piastowskiego z XIV w.
Oznakowanie ścieżki geologicznej wraz z publikacją folderu informacyjnego (jako projekt łączny) zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 9.981,97 zł. Kolejne środki (2.500 zł) pochodziły z Gminy.

Forum Gospodarcze „Osiągnięcia geologii źródłem rozwoju turystycznego i gospodarczego gmin województwa śląskiego”

W 2011 ponad 60 osób uczestniczyło w zorganizowanym przez Gminę Olsztyn Forum Gospodarczym, poświęconym wykorzystaniu wód geotermalnych w rozwoju turystyki regionu. 
Forum odbywało się pod hasłem „Osiągnięcia geologii źródłem rozwoju turystycznego i gospodarczego gmin województwa śląskiego”. Wraz z przedstawicielami regionalnych, krajowych i zagranicznych instytucji zaangażowanych w rozwój turystyczny i gospodarczy naszego regionu w Forum uczestniczyli potencjalni inwestorzy zainteresowani współpracą z Gminą Olsztyn w ramach projektu Termy Olsztyn. 
Impulsem do zorganizowania Forum był m. in.: wykonany na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego „Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych w wybranych obszarach Województwa Śląskiego” – przypisujący Gminie Olsztyn czołową pozycję spośród sześciu gmin województwa o największym potencjale geotermalnym. 
Przypomnijmy. W latach 2008-2009 Gmina Olsztyn wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym zrealizowała projekty: Ścieżka geologiczna „Kamieniołom Kielniki”, I Piknik Geologiczny, Letnia Szkoła Geologii. 3 listopada 2009 w Graz w obecności Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego oraz premiera Styrii Franza Vovesa [region Austrii] – wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski podpisał list intencyjny z Centrum Internacjonalizacji Styrii w sprawie współpracy w zakresie realizacji Termy Olsztyn na bazie wód geotermalnych. Podczas Forum zaprezentowano, drogę jaką gmina przeszła w ciągu ostatnich 30 lat: z małej nic nie znaczącej miejscowości, w której mieszkało 2 tys. osób, stała się „kombinatem”, który daje pracę ok. 6 tys. osób. W związku z atrakcjami wodnymi, które się pojawiły liczba noclegów wzrosła w najbliższej okolicy o kilka tysięcy procent. Profesor Riewe – autor m.in. projektu Muzeum Śląskiego oraz wielu prestiżowych realizacji w Austrii, był zachwycony potencjałem Olsztyna i możliwościami, jakie są tu do wykorzystania.
Forum Gospodarcze „Osiągnięcia geologii źródłem rozwoju turystycznego i gospodarczego gmin województwa śląskiego” odbyło się dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/loga/uklad_pionowy.jpg

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

“Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content