Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Odpowiedź radnego Łukasza Wabnica…

„W związku z odpowiedzią na mój list otwarty do Ministra Skarbu Państwa opublikowanym przez Zarząd RFG SA. w dniu 18.08.2016 w „Gazecie Częstochowskiej” wzywającą mnie do sprostowania informacji, zamieszczonych w tygodniku „” w dniu 17 sierpnia 2016 roku; prostuję i uszczegóławiam zawarte w tym liście informacje i twierdzenia.”

„Odnosząc się do zarzutu podnoszonego przez Zarząd RFG SA. dotyczącego wypłaty należności Hucie Częstochowa za wybudowane bloki mieszkalne prostuję, iż błędnie zinterpretowałem informacje, które uzyskałem od Zarządu SM Jura dotyczące wysokości dokonywanych wpłat. W rzeczywistości bowiem wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie wydział V Gospodarczy w sprawie z powództwa Regionalnego Funduszu Gospodarczego w Częstochowie, przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Jura w Częstochowie, toczącej się od listopada 2010 roku do kwietnia 2011 roku  zasądził od SM Jura na rzecz RFG SA kwotę 630 785,69 zł. SM Jura sukcesywnie spłacała  zobowiązania do RFG SA i na dzień 04.08.2016 spłaciła łącznie 835 457,94 zł. Niestety, wobec powyższego błędnie przyjąłem, że należność została spłacona w całości. Tymczasem z informacji uzyskanych przeze mnie od Zarządu SM Jura wynika, że RFG SA zaliczał w pierwszej kolejności wpłaty SM Jura, na poczet odsetek, a nie na należność główną, co doprowadziło do sytuacji,  w której SM Jura posiada w dalszym ciągu dług względem RFG  SA stanowiący ok. 65 % należności głównej. 

Dlatego wyrażam ubolewanie, jeżeli zarząd RFG SA poczuł się urażony moim twierdzeniem, że spółdzielnia zapłaciła całą należność na rzecz Huty Częstochowa. Zgodnie z obowiązującym prawem zarząd RFG SA mógłby wprawdzie zaliczyć dokonane wpłaty  na należność główną, ale obawiam się, że byłoby to sprzeczne z interesem RFG SA. Mam nadzieję, że zarządowi spółdzielni uda się jednak wynegocjować korzystniejsze warunki spłaty i zasady zaliczania spłat, z uwzględniłem  interesu mieszkańców.

Moją intencją nie było naruszenie dóbr osobistych RFG SA. i wprowadzenie Ministra Skarbu Państwa oraz opinii publicznej w błąd, tylko naświetlenie problemu i zainteresowanie Ministra Skarbu Państwa sporem toczącym się od wielu lat. Zwracam jednak uwagę, że  istota sprawy pomiędzy SM Jura i RFG SA nie odnosi się jedynie do kwestii zobowiązań SM Jura do RFG SA z tytułu należności związanych z wybudowaniem bloków mieszalnych, ale przede wszystkim jest związana z faktem, iż grunty na których posadowione są bloki mieszkalne nie zostały  przekazane SM Jura. 

Mimo wszystko uważam, że grunty te powinny zostać przekazane nieodpłatnie na rzecz SM Jura, o co będę zabiegał i walczył. Nie można bowiem pominąć okoliczności, że SM Jura to nie tylko zarząd, ale ogół spółdzielców i właścicieli lokali,  którzy wszak zapłacili za swoje mieszkania. Dlatego niezrozumiałe jest dla mnie stanowisko RFG SA. wyrażone w odpowiedzi w „Gazecie Częstochowskiej”, wykluczające, cytuję: ”nieodpłatne przekazanie terenu SM Jura, której zarząd wykazywał się  w ostatnich latach brakiem kompetencji i niegospodarnością”. Nie wiem, czy zarząd SM Jura wykazywał się istotnie niegospodarnością, gdyż taki zarzut powinien zostać poparty odpowiednimi dowodami, a o ile wiem, zarząd spółdzielni uzyskał za poprzedni rok absolutorium, jak również nie zostały postawione do dnia dzisiejszego zarządowi jakiekolwiek zarzuty przez prokuratora, ale oczywistym dla mnie jest, że nieodpłatne przekazanie nie byłoby  w interesie spółki RFG SA (co z resztą zostało powiedziane w piśmie RFG SA w „Gazecie Częstochowskiej”), lecz leży w interesie mieszkańców osiedla przy ul. Palmowej, którzy podkreślam raz jeszcze, za swoje mieszkania zapłacili. 

Wbrew bowiem twierdzeniom, zawartym w odpowiedzi RFG SA.  zamieszczonej w „Gazecie Częstochowskiej” jakobym działał „pod publiczkę”, mnie jako radnego miasta Częstochowy, obchodzi los mieszkańców naszego miasta  i zawsze będę interweniował w sprawach, w których dostrzegam krzywdę ludzką. Nie stoję po stronie ani Zarządu SM Jura, ani po stronie RFG SA,  lecz zawsze będę stał po stronie mieszkańców Częstochowy.

Prostuję również informacje zawartą w mojej zbyt ogólnikowej opinii, w której użyłem skrótu myślowego dotyczącego możliwości zarządza SM Jura, a tylko zarząd SM Jura po wcześniejszej uchwale walnego zgromadzenia mógłby czynsz podwyższyć. Moim zdaniem logiczne jednak jest, iż jeśli RFG SA nie przekaże gruntów nieodpłatnie w taki sposób, aby SM Jura stała się ich właścicielem, a żądała będzie zapłaty za ten grunt, to SM Jura nie będzie miała innego wyjścia jak tylko podnieść czynsz, bo z czegoś będzie musiała za grunt zapłacić. Okoliczność ta  może odbić się negatywnie na  finansach  SM Jura, co więcej, równocześnie możliwy jest do przewidzenia scenariusz,  w którym w sytuacji gdy RFG SA ogłosiłaby przetarg na odpłatne zbycie gruntu, nie jest powiedziane, że przetarg wygra spółdzielnia i wówczas hipotetyczny, nowy właściciel gruntu będzie dyktował ceny za korzystanie przez SM JURA z gruntu. 

Użyte przeze mnie określenie „obecnie dochodzą mnie słuchy, iż stanowisko obecnego zarządu RFG SA uległo zmianie”, w żadnym wypadku nie jest świadomym szkodzeniem spółce RFG SA. i niszczeniem jej dobrego wizerunku. Moja opinia podyktowana jest w istocie informacjami uzyskanymi od mieszkańców SM Jura, iż zostały zajęte im przez komornika zobowiązania, jakie poszczególni mieszkańcy mają w stosunku do SM Jura. Innymi słowy, pieniądze, które powinny zostać wpłacone na konto SM Jura, wskutek skierowania przez zarząd RFG SA wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, uiszczone miały być na konto komornika. Wobec czego SM Jura mogła zostać pozbawiona płynności finansowej, zwłaszcza że komornik zajął również świadczenia należne od mieszkańców, które spółdzielnia w istocie przekazuje dalej np. opłata za wodę, opłata za centralne ogrzewanie. Ponieważ spółdzielnia nie otrzymała tych opłat od mieszkańców, nie mogła zapłacić np. za dostarczanie ciepła, wobec czego dług spółdzielni wobec dostawców mediów rośnie i są naliczane odsetki.    

Żaden z wcześniejszych zarządów RFG SA. nie podejmował takich drastycznych kroków względem SM Jura, a przez to spółdzielców i właścicieli mieszkań. 

Oczywiście, rozminął bym się z prawdą, gdybym nie zauważył, że po zamieszczeniu przeze mnie listu otwartego, zajęcie tych zobowiązań zostało przez komornika uchylone. Nie wiem, czy takie czynności komornika są efektem mojego listu, ale jeżeli moje działanie choć w części przyczyniło się do tego, to warto było zwrócić na forum publicznym uwagę na ten problem. 

Podkreślam, że zawsze będę zatroskany losem mieszkańców Częstochowy, do czego zobowiązuje mnie mandat radnego naszego miasta, jeżeli publikacja listu otwartego uraziła dobre imię RFG SA, to nie było to moją świadomą intencją. 

Łukasz Wabnic 
Radny miasta Częstochowa” .

Udostępnij:

7 komentarzy

 • zielonynataniel@gmail.com

  Panie Łukaszu – wreszcie ktoś wyjaśnił o co tak naprawdę w tym chodzi ! Dobrze ze Pan pamięta o ludziach bo inni tylko o pieniądzach

 • zielonynataniel@gmail.com

  Panie Łukaszu – wreszcie ktoś wyjaśnił o co tak naprawdę w tym chodzi ! Dobrze ze Pan pamięta o ludziach bo inni tylko o pieniądzach

 • Polako

  Generalnie lepiej dla Świata bybyło gdyby ten facet się nie wypowiadał….gdy milczy to nic…a jak już coś powie…to drugie nic….

 • Polako

  Generalnie lepiej dla Świata bybyło gdyby ten facet się nie wypowiadał….gdy milczy to nic…a jak już coś powie…to drugie nic….

 • XYZ

  Polako widać że jesteś alfa i omega,
  czyżby ból dupę ściskał że ci stołek zabrano.Ogarnij się chłopie bo bredzisz.

 • XYZ

  Polako widać że jesteś alfa i omega,
  czyżby ból dupę ściskał że ci stołek zabrano.Ogarnij się chłopie bo bredzisz.

 • Anonim

  Panie Łukaszu, dziękujemy za pomoc i proszę przyglądać się całej sprawie, bo coś dziwnego się tutaj dzieje. Czy chodzi o dobro tej spółdzielni i jej członków, czy o coś zupełnie innego. Dotychczasowe wydarzenia dają wiele do myślenia.

 • Anonim

  Panie Łukaszu, dziękujemy za pomoc i proszę przyglądać się całej sprawie, bo coś dziwnego się tutaj dzieje. Czy chodzi o dobro tej spółdzielni i jej członków, czy o coś zupełnie innego. Dotychczasowe wydarzenia dają wiele do myślenia.

 • ogarnięty

  Czemu mam wrażenie, ze ten tekst pisały dwie osoby? Złe zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową to w Polsce żadna nowość. A potem się tylko szuka powodów niegospodarności zarządcy. A ludzie jak Pan Wabnic łapią temat nie analizując go do końca. Panie Łukaszu niestety po obu tekstach właśnie tak to wygląda. Nie mam na celu obrażenia Pana, ale po analizie tak to wygląda. Nie przygotował się PAn do lekcji.

 • ogarnięty

  Czemu mam wrażenie, ze ten tekst pisały dwie osoby? Złe zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową to w Polsce żadna nowość. A potem się tylko szuka powodów niegospodarności zarządcy. A ludzie jak Pan Wabnic łapią temat nie analizując go do końca. Panie Łukaszu niestety po obu tekstach właśnie tak to wygląda. Nie mam na celu obrażenia Pana, ale po analizie tak to wygląda. Nie przygotował się PAn do lekcji.

 • niunia4900@vp.pl

  Jak widzę to Pan nie myślał o ludziach tylko o zadymie! By Pana nazwisko się gdzieś pojawiło!Najpierw się sprawdza donos a potem się robi aferę!!!Pan zrobił na odwrót,powinien Pan teraz to wszystko odkręcić!!!

 • niunia4900@vp.pl

  Jak widzę to Pan nie myślał o ludziach tylko o zadymie! By Pana nazwisko się gdzieś pojawiło!Najpierw się sprawdza donos a potem się robi aferę!!!Pan zrobił na odwrót,powinien Pan teraz to wszystko odkręcić!!!

 • Anonim

  Członki z SLD już tak mają

 • Anonim

  Członki z SLD już tak mają

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content