Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Obecna sytuacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie i pomysły na poprawę jego kondycji finansowej.Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy później trafiają pod dyskusję lokalnych polityków i miejskich radnych. Ci ostatni głosując, decydują o realizowaniu nowych projektów, wprowadzaniu zmian i kształtowaniu częstochowskiej rzeczywistości. Od tego roku „” przyjrzy się pracy radnych i lokalnych polityków w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy rodzime ugrupowania polityczne do prezentowania swoich argumentów. Dlaczego radni poszczególnych ugrupowań zagłosowali w taki, a nie inny sposób, co myślą nasi przedstawiciele władzy o sprawach budzących kontrowersje wśród mieszkańców? Chcemy poznać opinie polityków, co zapewne pozwoli nam lepiej zrozumieć sens podejmowanych przez nich decyzji. W każdym numerze „” przedstawiciele lokalnych ugrupowań politycznych będą prezentowali opinie swoich partii.

Obecna sytuacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie i pomysły na poprawę jego kondycji finansowej.Najważniejsze dla miasta sprawy wcześniej czy później trafiają pod dyskusję lokalnych polityków i miejskich radnych. Ci ostatni głosując, decydują o realizowaniu nowych projektów, wprowadzaniu zmian i kształtowaniu częstochowskiej rzeczywistości. Od tego roku „” przyjrzy się pracy radnych i lokalnych polityków w nieco inny sposób. Zaprosiliśmy rodzime ugrupowania polityczne do prezentowania swoich argumentów. Dlaczego radni poszczególnych ugrupowań zagłosowali w taki, a nie inny sposób, co myślą nasi przedstawiciele władzy o sprawach budzących kontrowersje wśród mieszkańców? Chcemy poznać opinie polityków, co zapewne pozwoli nam lepiej zrozumieć sens podejmowanych przez nich decyzji. W każdym numerze „” przedstawiciele lokalnych ugrupowań politycznych będą prezentowali opinie swoich partii.

Niechaj wygra siła argumentów!
Czekamy także na propozycje pytań/spraw ze strony Czytelników.

Obecna sytuacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie i pomysły na poprawę jego kondycji finansowej.

Z imieniu koalicji SLD-PO opinię przedstawia radny Jacek Krawczyk z Platformy Obywatelskiej:
„Szpital miejski jest obecnie w trudnej sytuacji finansowej i jest to efekt wieloletnich zaniedbań. Zadłużenie szpitala narasta rok rocznie od 2001 roku i obecnie wynosi około 58 milionów zł. Miasto, będąc odpowiedzialnym za stan szpitala w trudnych momentach wspierało go finansowo bezpośrednio, jak i poręczało spłaty kolejnych kredytów. Na początku obecnej kadencji samorządu szpital wykazał stratę w wysokości około 4,5 miliona zł za 2014 rok, co jest sporym obciążeniem. Straty finansowe powstają przede wszystkim ze zbyt niskiego kontraktu z NFZ, który nie płaci szpitalowi za nadwykonania. W przypadku uregulowania powyższej kwestii, nasz szpital nie generowałby strat, a nawet wykazywałby zyski.
Podstawą poprawy kondycji finansowej szpitala jest przede wszystkim zwiększenie kontraktu NFZ za świadczone usługi medyczne oraz zapłata za nadwykonania. Szpital powinien opracować program naprawczy i z pomocą miasta go realizować. Oczywiście, nie może to ograniczać planu remontów, które miasto powinno dalej wspierać, podnosząc standard obsługi i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Po ustabilizowaniu sytuacji finansowej szpitala, tj. zwiększeniu kontraktu i zapłacie za nadwykonania miasto powinno włączyć się aktywnie w redukcję zadłużenia, zabezpieczając odpowiednie środki finansowe w budżecie i wieloletnim planie finansowym. Warto podkreślić, że nie ma w kraju publicznego szpitala, który jest niezadłużony, tak jak nie ma mechanizmu, który zmuszałaby finansujący szpitale NFZ do właściwej wyceny świadczeń medycznych”.

Opinię Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje dwóch radnych. Pierwszy – radny Artur Gawroński:
„Obecna sytuacja Miejskiego Szpitala Zespolonego jest bardzo zła ze względu na politykę rządów Platformy Obywatelskiej, która nieustannymi nowelizacjami ustaw, rozporządzeń i zarządzeń prezesów NFZ nie potrafi zrozumieć, że przy rosnących kosztach należy dostosować kontrakty do realnych stawek za procedury. Trudną sytuacją należy też obarczyć kolejne władze miasta, które w kolejnych latach doprowadziły do zadłużania szpitali na kwotę ponad 50 milionów zł, także w bankach komercyjnych na wysokie oprocentowanie. Problemu złej sytuacji szpitali nie rozwiązuje polityka obecnej władzy miasta, która zajmuje się „gaszeniem pożaru” i nie potrafi przedstawić długofalowej, przemyślanej strategi. Prawo i Sprawiedliwość w skali kraju widzi potrzebę utworzenia Regionalnych Kas Chorych, która obejmie wszystkie szpitale bez względu na organ założycielski, zapewniając wyższe finansowanie ochrony zdrowia, co przełoży się na wzrost efektywności leczenia oraz dostępności do świadczeń medycznych.
Spośród najważniejszych kwestii w programie „Dobra Przyszłość Częstochowy” wskazaliśmy receptę na ratowanie szpitala miejskiego przed całkowitą degradacją i przedstawiliśmy kierunki stworzenia optymalnych warunków dla pacjentów, przebywających w placówkach zdrowia. Klub Radych Prawa i Sprawiedliwość w Częstochowie widzi potrzebę stworzenia kilkuletniego programu dofinansowania szpitala z budżetu miasta Częstochowy w celu jego oddłużenia (przez pożyczki ze strony miasta i ich umarzanie), zwolnienie z podatku od nieruchomości, wykonanie niezbędnych remontów dostosowujących pomieszczenia do obecnie obowiązujących standardów, a także osprzętowienia w nowoczesny sprzęt medyczny. Obecnie jest pilna potrzeba przeprowadzenia analizy rynku medycznego w zakresie zapotrzebowania na usługi medyczne w Częstochowie, a następnie podjęcie działania w kierunku rozszerzenia oferty szpitala na te usługi i ich zakontraktowania. Niskie zarobki personelu medycznego, słabe pozyskiwanie środków finansowych z funduszów zewnętrznych wskazuje na przygotowanie do przekształcenia Szpitali w spółkę tym bardziej, że Rada Miasta Częstochowy przy udziale trzech klubów, dokonując wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Szpitali Miejskich pozbawiło największy klub w Radzie Miasta Prawa i Sprawiedliwości swojego w niej przedstawiciela. 

Drugi – radny Artur Sokołowski:
„1) W styczniu odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Miasta Częstochowy poświęcone problemom Zespołu Szpitali Miejskich. Z informacji przedstawionych przez dyrektora szpitala, p. Wojciecha Koniecznego wynika, że wynik finansowy za rok 2014 jest gorszy od oczekiwanego (4 miliony zł straty operacyjnej). W związku z tym w ostatnich dniach grudnia, ZSM wystąpił do władz miasta z prośbą o dodatkową pożyczkę w kwocie 450 tys. zł, na co Rada Miasta wyraziła zgodę. Obecne zadłużenie szpitala to kwota rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, z czego około 10 milionów zł to tzw. zobowiązania wymagalne. Nie jest możliwe oddłużenie Zespołu Szpitali Miejskich w łatwy i szybki sposób, gdyż kwota kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wciąż nie pokrywa kosztów tzw. “nadwykonań”. Jest to jedna z przyczyn, w związku z którymi dług szpitala w ostatnich latach rośnie.
2) Oddłużenie szpitala jest możliwe przede wszystkim na drodze systemowej – poprzez zmianę modelu działania publicznej służby zdrowia w naszym kraju i reformę systemu kontraktowania usług przez NFZ. Odpowiedzialność za obecną sytuację w wielu polskich szpitalach ponosi koalicja PO-PSL. Prawo i Sprawiedliwość widzi możliwość reformy systemowej w polskiej służbie zdrowia i po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych będzie taką reformę wdrażać. W przypadku Zespołu Szpitali Miejskich w Częstochowie doraźną odpowiedzialność za sytuację finansową w tej jednostce ponosi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Do niego należy przygotowanie i wdrożenie działań restrukturyzacyjnych, które powinny poprawić bieżącą kondycję ekonomiczną szpitala. Poza tym zwracamy uwagę na fakt, że podczas ostatniej sesji Rady Miasta wszystkie ugrupowania prócz PiS podzieliły między siebie 6 miejsc w Radzie Społecznej szpitala. Jest to wyraźny sygnał, że pełną odpowiedzialność za obecną sytuację zamierza wziąć na siebie koalicja SLD-PO-Mieszkańcy Częstochowy, rządząca obecnie miastem”.

W sprawie problemów Miejskiego Szpitala Zespolonego swoją opinię prezentuje także reprezentant czwartej siły politycznej w Radzie Miasta – Marcin Maranda:
„Sytuacja szpitala miejskiego jest bardzo trudna. Do niebezpiecznego poziomu dochodzi zadłużenie placówki. Rośnie niezadowolenie pracowników średniego i niskiego szczebla-szczególnie pielęgniarek i salowych, którzy od lat nie mieli znaczących podwyżek, a wykonują odpowiedzialną i męczącą pracę. Ciężka sytuacja częstochowskiego szpitala to efekt ułomnego systemu ochrony zdrowia w kraju i nieprzemyślanej polityki NFZ. Szpital ma nadwykonania za które fundusz nie płaci wystarczająco. Z roku na rok kontrakt z Funduszem jest coraz mniejszy. Można odnieść wrażenie, że ktoś celowo chce pogrążyć szpital w kłopotach. Sytuacja naszego szpitala jest identyczna jak sytuacja większości tego typu placówek w całym kraju. Dzisiaj w Polsce mamy taką sytuację prawną, że miasto nie może wspierać bieżącej działalności szpitala. Wyjątkiem są oczywiście nakłady inwestycyjne i zlecanie szpitalowi programów zdrowotnych, czego jestem gorącym zwolennikiem. Najważniejsze jest dobro pacjenta. Mimo niekorzystnego rachunku ekonomicznego nie może zabraknąć pieniędzy na kolejne inwestycje, które poprawią jakość leczenia. W tym przypadku miasto nie może popełnić grzechu zaniechania. Nie wyobrażam sobie także sytuacji, by Częstochowa nie miała swojego szpitala lub straciła nad nim kontrolę, zdając się na łaskę szpitala wojewódzkiego lub nieprzewidziane działania prywatnych inwestorów”.

Ruch Wolności również zabrał głos w sprawie kłopotów finansowych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie – Marek Domagała:
„Próbując analizować (w domyśle krytycznie) jakiekolwiek zjawisko, warto poszukać przyczyny. Nie tej bezpośredniej, ale tej podstawowej. A podstawową przyczyną złej kondycji polskiej służby zdrowia nie jest na pewno jej zbyt niskie finansowanie, a fatalne wykorzystanie dziesiątek miliardów, jakie na nią płacimy. Dla przykładu spójrzmy na ostatni raport NIK-u. Sprzęt medyczny kupiony za setki milionów stoi niewykorzystany. Jak więc poprawić wykorzystanie naszych dziesiątek miliardów złotych co roku płaconych na „bezpłatną” służbę zdrowia…?
Aby skutecznie wskazać źródło problemów w szpitalach, kopalniach, szkołach, energetyce itd. spójrzmy, co je łączy. Otóż łączą je dwa przymiotniki: państwowe i polskie. Tam gdzie nasze nieudolne państwo (miasto) wkłada swoje łapy jest źle, czyli jednocześnie drogo, ze stratami i złej jakości, ale za to ogromną, sowicie wynagradzaną acz nieudolną nomenklaturą w zarządach, ale i związkach zawodowych.
Jak to zmienić? Propagując hasło: dobre bo polskie i PRYWATNE. Jednocześnie polskie i prywatne, bo już niekoniecznie dobre bo włoskie czy niemiecki i prywatne (czytaj we władaniu wielkich korporacji). To współczesna definicja i patriotyzmu i szansy na zmianę Polski. 
90 % możliwych zmian w służbie zdrowia to decyzje (a raczej ich brak) na szczeblu krajowym. Czy coś można zmienić w szpitalach miejskich na lokalnym szczeblu? Oczywiście! Podam przykład. Kilka lat temu ktoś z rodziny miał kontakt z oddziałem kardiochirurgii na Mickiewicza. Szary odrapany hol szpitala miejskiego, drzwi na prawo i… wchodzisz w inny (czytaj lepszy) świat! Ładnie, czysto, nowocześnie, miła obsługa, kompetencja, najwyższa jakość usługi medycznej, 2 dni i do domu. Wiecie dlaczego? Bo wprowadzono namiastkę normalności: polskie i częściowo zarządzane przez prywatnego właściciela. Komu to przeszkadza, żeby gdzie indziej było tak samo? Odpowiedź w tekście powyżej. Tym, którzy na obecnej sytuacji zarabiają najwięcej, jednocześnie wmawiając nam, że tak musi być na zawsze tylko należy włożyć do systemu kolejne miliardy. Na zdrowie”.

Udostępnij:

2 komentarzy

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Trudno słuchać już tych gęgaczy Krawczyków, Marand i Gawrońskich… zero konkretów. Ile na przykład stanowią owe „nadwykonania” w sumie zobowiązań szpitala? Jaki odsetek przychodów z kontraktu z NFZ wydawano i wydaje się na płace, zwłaszcza lekarzy? Co z patologiami – ile płaci się za dyżury, co z procederem skierowań z prywatnych gabinetów lekarzy na wszelkie badania do publicznego szpitala, co z pracą lekarzy w prywatnych „medach” i wykorzystywaniem szpitala jak swojego folwarku…? Kto zacznie profesjonalnie zarządzać szpitalem, kto wypleni mafijne struktury szpitalne, kto postawi tamę okradaniu państwa czyli nas podatników?

 • frantic.freelancer@gmail.com

  Trudno słuchać już tych gęgaczy Krawczyków, Marand i Gawrońskich… zero konkretów. Ile na przykład stanowią owe „nadwykonania” w sumie zobowiązań szpitala? Jaki odsetek przychodów z kontraktu z NFZ wydawano i wydaje się na płace, zwłaszcza lekarzy? Co z patologiami – ile płaci się za dyżury, co z procederem skierowań z prywatnych gabinetów lekarzy na wszelkie badania do publicznego szpitala, co z pracą lekarzy w prywatnych „medach” i wykorzystywaniem szpitala jak swojego folwarku…? Kto zacznie profesjonalnie zarządzać szpitalem, kto wypleni mafijne struktury szpitalne, kto postawi tamę okradaniu państwa czyli nas podatników?

 • sasanka

  Stalowa Wola – szpital zadłużony na 28 mln zł (10 mln zł zobowiązania wymagalne), zarobki niektórych lekarzy wynoszą od 20 do ponad 50 tys. zł miesięcznie – i “zdziwiony” radny: “…Ryszard Andres, przewodniczący rady powiatu stalowowolskiego, członek komisji zdrowia—– szczerze powiem, że do niedawna nie miałem świadomości na temat tej sytuacji, choć także w poprzedniej kadencji byłem radnym i członkiem komisji zdrowia. Nie wiem, być może poprzedni zarząd, który sprawował kontrolę nad szpitalem, znał te realia. My jako radni dostawaliśmy tylko ogólnikowe informacje, np. że szpital ma stratę, ale że ona zniknie na koniec roku. Do zarobków lekarzy nie miałem dostępu. A teraz, kiedy wszyscy usłyszeliśmy od dyrektora, jak wysokie były kontrakty, jestem tymi informacjami zbulwersowany. To się w głowie nie mieści, by w zwykłym szpitalu powiatowym lekarze mogli zarabiać aż tak dużo. To karygodne zaniedbanie. Właśnie w “Gazecie Wyborczej” przeczytałem ostatnio, że średnia zarobków lekarzy w województwie wielkopolskim wynosi 16 tys. zł. Tym bardziej jestem więc zszokowany tym, że u nas, w Stalowej Woli, te zarobki mogły być aż tak wysokie. To patologiczna sytuacja, którą jak najszybciej trzeba uzdrowić. Nie będzie to łatwa sprawa, bo w tym wszystkim trzeba pamiętać o bezpieczeństwie pacjentów. Jednak dyrektor zapewnił, że sytuacja ta nie będzie miała dla nich negatywnych skutków”.————–
  http://wyborcza.pl/1,75478,17338456,Gigantyczne_pensje_lekarzy__Nawet_50_tys__zl__a_szpital.html

 • sasanka

  Stalowa Wola – szpital zadłużony na 28 mln zł (10 mln zł zobowiązania wymagalne), zarobki niektórych lekarzy wynoszą od 20 do ponad 50 tys. zł miesięcznie – i “zdziwiony” radny: “…Ryszard Andres, przewodniczący rady powiatu stalowowolskiego, członek komisji zdrowia—– szczerze powiem, że do niedawna nie miałem świadomości na temat tej sytuacji, choć także w poprzedniej kadencji byłem radnym i członkiem komisji zdrowia. Nie wiem, być może poprzedni zarząd, który sprawował kontrolę nad szpitalem, znał te realia. My jako radni dostawaliśmy tylko ogólnikowe informacje, np. że szpital ma stratę, ale że ona zniknie na koniec roku. Do zarobków lekarzy nie miałem dostępu. A teraz, kiedy wszyscy usłyszeliśmy od dyrektora, jak wysokie były kontrakty, jestem tymi informacjami zbulwersowany. To się w głowie nie mieści, by w zwykłym szpitalu powiatowym lekarze mogli zarabiać aż tak dużo. To karygodne zaniedbanie. Właśnie w “Gazecie Wyborczej” przeczytałem ostatnio, że średnia zarobków lekarzy w województwie wielkopolskim wynosi 16 tys. zł. Tym bardziej jestem więc zszokowany tym, że u nas, w Stalowej Woli, te zarobki mogły być aż tak wysokie. To patologiczna sytuacja, którą jak najszybciej trzeba uzdrowić. Nie będzie to łatwa sprawa, bo w tym wszystkim trzeba pamiętać o bezpieczeństwie pacjentów. Jednak dyrektor zapewnił, że sytuacja ta nie będzie miała dla nich negatywnych skutków”.————–
  http://wyborcza.pl/1,75478,17338456,Gigantyczne_pensje_lekarzy__Nawet_50_tys__zl__a_szpital.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content