Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Nowe zasady składania uchwał przez mieszkańców miasta

Rada miasta Częstochowy przyjęła uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz wymogów formalnych projektu uchwały składanej w ramach takiej inicjatywy. Teraz wniesienie projektu uchwały będzie możliwe po zawiązaniu minimum 7-osobowego komitetu i zebraniu co najmniej 300 podpisów.Mówiąc prostym językiem: każdy, kto uważa, że lokalne prawodawstwo jest niedoskonałe i chciałby je uzupełnić, będzie mógł to zrobić, składając własny projekt uchwały. Oczywiście – o czym już urzędnicy w komunikacie nie wspominają – taki projekt uchwały jest głosowany przez radnych miasta Częstochowy. I tu już może być różnie, zwłaszcza że układ sił politycznych w radzie miasta jest ugruntowany (SLD ma 12 radnych, PiS – 8, Wspólnie dla Częstochowy – 5, KO – 3). Jeśli więc projekt uchwały obywatelskiej nie będzie po myśli rządzących miastem, to i tak nie znajdzie się w lokalnym prawodawstwie.

Procedura obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej była wcześniej uregulowana w Statucie Miasta Częstochowy. Po jego zmianie przepisy te zostały formalnie uchylone, dlatego rada miasta postanowiła uregulować możliwość wnoszenia projektów uchwał przez grupy mieszkańców Częstochowy osobną uchwałą, która uwzględnia uwagi organu nadzoru sformułowane w ubiegłym roku.

Celem regulacji jest zapewnienie istotnego elementu partycypacji społecznej w samorządzie, bez stawiania wygórowanych progów i wymagań dla grup mieszkańców pragnących mieć udział w stanowieniu prawa lokalnego. 

Obywatelski projekt uchwały może dotyczyć wszystkich spraw, z wyjątkiem takich, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów do rozstrzygania lub wnoszenia projektu uchwały. W szczególności nie może dotyczyć projektu i zmian w budżecie miasta.

W celu przygotowania i złożenia obywatelskiego projektu uchwały grupa mieszkańców Częstochowy, w liczbie co najmniej 7 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, zawiązuje komitet inicjatywy uchwałodawczej. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały. Członkowie komitetu składają pisemne oświadczenia o utworzeniu komitetu, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz z własnoręcznym podpisem.

Procedurę złożenia obywatelskiego projektu uchwały komitet inicjatywy uchwałodawczej rozpoczyna przygotowując projekt uchwały oraz listę osób popierających ten projekt (potrzebne jest zebranie co najmniej 300 podpisów).

Obywatelski projekt uchwały zostaje skierowany do właściwych komisji Rady Miasta oraz do prezydenta miasta w celu weryfikacji formalno-prawnej i oceny w zakresie finansowych skutków proponowanych rozwiązań dla budżetu miasta. Brak wymaganej liczby podpisów oznacza pozostawienie obywatelskiego projektu bez dalszego rozpatrzenia.

Komitet inicjatywy uchwałodawczej może prowadzić promocję swojego projektu uchwały zgodnie z przepisami prawa, zbierając podpisy mieszkańców popierających projekt, organizując spotkania, udostępniając treść projektu oraz materiały promocyjne w środkach masowego przekazu, w tym na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, a także rozpowszechniając materiały promocyjne w formie ulotek, plakatów lub banerów. Promocja taka nie może być jednak finansowana ze środków publicznych Miasta Częstochowy, gminnych jednostek oraz spółek z udziałem kapitału miejskiego.

Uchwała przyjęta na ostatniej sesji rady miasta wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content