Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych – wspierające

Sejm pod koniec maja przyjął ustawę o świadczeniu wspierającym. Wszystkie poprawki opozycji zostały odrzucone. Przypomnijmy, że jest to odpowiedź ze strony władz na wznowiony przed kilkoma miesiącami protest w Sejmie osób z niepełnosprawnościami.

Podczas prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nad ustawą, na salę sejmową nie zostali wpuszczeni przedstawiciele strony społecznej. Osoby z niepełnosprawnościami musiały się łączyć z komisją zdalnie, z korytarza sejmowego. Nic dziwnego, że niektórzy tego typu zachowanie odczuli, jako rodzaj pogardy i braku dialogu ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Z założenia prace nad ustawą powinny być prowadzone w ścisłej współpracy z osobami, których sprawa dotyczy. Osoby strony społecznej, biorące udział w pracach nad ustawą, mające przepustki mogły w swojej sprawie zabierać głos jedynie zdalnie, ponieważ przewodnicząca Urszula Rusecka, nie wpuściła osób ze strony społecznej, tłumacząc się, że „chciała mieć porządek na sali”. Sytuacja ta odbiła się szerokim echem w środowisku osób z niepełnosprawnościami.  

Intencją ustawy jest pomoc osobom, które jej najbardziej wymagają, ze względu na ich indywidualną sytuację. Do systemu prawnego wprowadzono nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wspierające. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia, mającego na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, które mają największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie wspierające – w odróżnieniu od świadczeń opiekuńczych, przeznaczonych dla opiekuna osoby wymagającej opieki – ma być świadczeniem kierowanym bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. 
Uprawnionymi będą osoby legitymujące się odpowiednim orzeczeniem, potwierdzającym niepełnosprawność oraz decyzją ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia.
Świadczenie wspierające będzie przyznawane osobie z niepełnosprawnością dopiero od 18 roku życia. Od 16 roku życia będzie można wnioskować o określenie potrzeby wsparcia, na podstawie którego będzie przyznawane świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające będzie, wedle przyjętej przez Sejm ustawy, przysługiwać miesięcznie w wysokości:
* 220 proc. renty socjalnej u osób, których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów;

* 180 proc. renty socjalnej, gdy jest ona na poziomie od 90 do 94 punktów;

* 120 proc. renty socjalnej – na poziomie od 85 do 89 punktów;

* 80 proc. renty socjalnej – na poziomie od 80 do 84 punktów;

* 60 proc. renty socjalnej – na poziomie od 75 do 79 punktów;

* 40 proc. renty socjalnej – na poziomie od 70 do 74 punktów.

Wątpliwość od razu budzi poziomy punktów, a tym samym wsparcia finansowego, które będzie przysługiwało tylko powyżej 70 punktów. Należy poczekać na opracowanie systemu oceny świadczenia wspierającego. Co prawda z założenia, prawo do złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia jest niezależne od stopnia niepełnosprawności, jednak wszystko zależeć będzie od kryteriów oceny. 

Jak wskazuje ustawa, rodziny będą mogły dokonać wyboru, czy pozostać w starym systemie (świadczenie pielęgnacyjne bez możliwości dorabiania), czy wybrać nowy system (świadczenie pielęgnacyjne przyznawane do 18 roku życia osoby z niepełnosprawnością bez ograniczeń zarabiania i świadczenie wspierające dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością). Dokonać wyboru będzie można również po poddaniu się przez osobę z niepełnosprawnością ocenie skali potrzeby wsparcia, tak by rodzina mogła wybrać, który system będzie dla niej lepszy. 

Co ważne, osoba z niepełnosprawnością, która zdecyduje się pobierać świadczenie wspierające, będzie mogła je łączyć z rentą, zasiłkiem pielęgnacyjnym i świadczeniem uzupełniającym, ale też z dochodami z pracy. Świadczenie to będzie przypisane do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna. 

I kolejna, ważna informacja. Osoby, które po raz pierwszy będą ubiegać się o świadczenie po 01. stycznia 2024 roku, mają otrzymywać świadczenia tylko według nowych zasad.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content