Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Nowe struktury – Rady Lokatorów

Wspólnoty Mieszkaniowe będą się integrować z Radami LokatorówNasz Czytelnik zwrócił się do redakcji z prośbą o ustalenie, czym są tworzone właśnie przez ZGM TBS rady lokatorskie i o co w ogóle w tej sprawie chodzi?Ponieważ temat wydaje się dość tajemniczy i nieznany, z pytaniami zwróciliśmy się do częstochowskiego magistratu.* Skąd pomysł tworzenia rad lokatorskich?* Kto będzie decydował o członkostwie, jakie kryteria trzeba będzie spełnić, ilu członków liczyła będzie rada i czy będzie miała zarząd?* Co należało będzie do obowiązków rady i o czym będzie decydować?* Sceptycy twierdzą, że rada ma być konkurencją dla Wspólnot Mieszkaniowych, a zwłaszcza właścicieli lokali (prosimy o komentarz).

Odpowiada ZGM TBS za pośrednictwem biura prasowego urzędu miasta Częstochowy:
„W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że inicjatywa utworzenia rad lokatorów ma na celu zwiększenie aktywności lokatorów zasobu mieszkaniowego Gminy, zwiększenia poczucia solidarności lokatorów i ich integrację, a nadto przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jednocześnie inicjatywa ta prowadzić powinna do poprawy dbałości o zasób mieszkaniowy Gminy, a także do jego najefektywniejszego wykorzystania, a tym samym zwiększania jakości świadczonych usług w zakresie zarządzania zasobem. Rozwiązanie to umożliwia bowiem uzyskanie informacji zwrotnej od lokatorów.
Omawiana inicjatywa polega bowiem na partycypacji lokatorów w zarządzaniu zamieszkiwanym przez nich zasobem, w szczególności poprzez wywieranie wpływu na decyzje dotyczące bezpieczeństwa, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ładu przestrzennego, czy też planowanych inwestycji.
Co również istotne, powyższe działania stanowią realizację zadań spoczywających na samorządzie terytorialnym w świetle obowiązującej regulacji prawnej, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W akcie tym ustawodawca przewidział bowiem, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1), zadania własne obejmują w szczególności sprawy wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, współpracy ze społecznościami lokalnymi, gminnego budownictwa mieszkaniowego, ładu przestrzennego, zieleni gminnej, czy też porządku publicznego i bezpieczeństwa (art. 7 ust. 1).
Podkreślić należy także, że spotkania w ramach podjętej inicjatywy mają charakter otwarty. Tym samym uczestniczyć mogą w nich wszyscy zainteresowani lokatorzy, a także członkowie wspólnot mieszkaniowych. To umożliwia wymianę poglądów, podejmowanie wspólnych inicjatyw i integrację wśród potencjalnych uczestników spotkań.
Dodatkowo nadmienić trzeba, iż rady lokatorów działają społecznie. Ewentualne tworzenie struktur pozostaje w gestii lokatorów, uczestniczących.”

Udostępnij:

2 komentarzy

 • obiektywny

  Pomysł rodem z PRL,następny krok to wybór gospodarza domu,takiego Anioła jak w serialu Alternatywy 4.
  Wspólnoty Mieszkaniowe to ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994r,
  a nie gniot nierobów z ZGM TBS.
  My widzimy każdego dnia jak lokatorzy się integrują na ławce pod blokiem z piwem w ręce.Lokatorzy i ich dzieci,którzy niczego nie szanują,dewastacja klatek schodowych i elewacji budynku.Połowa z nich ma dofinansowanie do czynszu,roszczeniowi i leniwi.

 • obiektywny

  Pomysł rodem z PRL,następny krok to wybór gospodarza domu,takiego Anioła jak w serialu Alternatywy 4.
  Wspólnoty Mieszkaniowe to ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994r,
  a nie gniot nierobów z ZGM TBS.
  My widzimy każdego dnia jak lokatorzy się integrują na ławce pod blokiem z piwem w ręce.Lokatorzy i ich dzieci,którzy niczego nie szanują,dewastacja klatek schodowych i elewacji budynku.Połowa z nich ma dofinansowanie do czynszu,roszczeniowi i leniwi.

 • Jan Stonka

  Ta władza to mentalny PRL w wydaniu gomułkowskim.

 • Jan Stonka

  Ta władza to mentalny PRL w wydaniu gomułkowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content