Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Nie wszyscy naczelnicy magistratu ujawniają swoje majątki / część 1

O tym, że posłowie i senatorowie, prezydenci, wójtowie i radni muszą składać co roku oświadczenia majątkowe powszechnie wiadomo. Jednak prócz ścisłych elit politycznych informacje o stanie swojego majątku powinni także upubliczniać naczelnicy wydziałów urzędu miasta i gminy, z tym że nie wszyscy. Oświadczenia majątkowe wypełniają i do publicznej wiadomości podają wyłącznie ci naczelnicy, którzy wydają decyzje administracyjne w imieniu prezydenta miasta, w Częstochowie w imieniu prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (SLD). Oczywiście nasuwa się pytanie: po co ktoś miałby być naczelnikiem, skoro nie wydaje decyzji?

Z informacji uzyskanych przez Tygodnik 7 dni z częstochowskiego magistratu wynika, że są w urzędzie miasta Częstochowy wydziały, których zakres zadań nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych. Zaliczają się do nich:

Kancelaria Prezydenta Miasta – dyrektor Joanna Iskierka
Biuro Dyrektora Generalnego – p.o. dyrektora generalnego Marek Czerwiński
Zespół Audytu Wewnętrznego – główny audytor wewnętrzny Bożena Grabowska
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Ds. Równych Szans – Agata Wierny
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Ewa Malczewska
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ds. Estetyki Miasta – Elżbieta Idczak-Łydżba
Pełnomocnik Ds. Systemu Jakości – Bogdan Rajek
Biuro Prasowe Urzędu Miasta – rzecznik prasowy Włodzimierz Tutaj  
Inżynier Miejski – Bożena Herbuś
Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna – kierownik Aleksandra Wójcik
Biuro Rady Miasta Częstochowy – naczelnik Tomasz Nowak
Wydział Budżetu i Analiz – zastępca Skarbnika Miasta pełniący funkcję naczelnika Angelika Ostaszewska
Wydział Windykacji Należności – naczelnik Irena Szatybełko
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – naczelnik Michał Konieczny
Wydział Nadzoru i Administracji – p. o. naczelnika Agata Kalinowska
Wydział Polityki Społecznej – naczelnik Adrian Staroniek
Wydział Kontroli – naczelnik Grzegorz Mrozik

Wymienieni urzędnicy wyższego szczebla nie wydają żadnych decyzji administracyjnych w imieniu prezydenta Matyjaszczyka, po prostu są i… wykonują prace powierzone im przez pracodawcę.

Władza: przywilej i obowiązek

Pozostałe wydziały magistratu to już wyższa półka. Szefowie tych komórek, nie tylko zawiadują pracami wydziałów i zarządzają urzędnikami, ale wydają decyzje administracyjne w imieniu prezydenta miasta, bo takie upoważnienia od Matyjaszczyka otrzymali. 

Mamy jednak drobny wyjątek – Piotr Gerasch, naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, stosownego upoważnienia od Matyjaszczyka nie otrzymał, mimo że wydział któremu szefuje, wydaje decyzje administracyjne w imieniu prezydenta. Takie upoważnienie otrzymała za to zastępczyni naczelnika Gerascha, Renata Ligocka i to ona wydaje decyzje administracyjne związane z pracą Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Po głębszym zastanowieniu się, można dojść do co najmniej dwóch wniosków: albo prezydent Matyjaszczyk nie ma zaufania do pana Gerascha i dlatego nie udzielił mu upoważnienia do występowania w jego imieniu przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, albo naczelnik Gerasch nie chce ujawniać swojego wynagrodzenia i majątku, który musiałby upublicznić składając oświadczenie majątkowe, gdyby jako naczelnik upoważnienie prezydenta posiadał. Każdy bowiem z naczelników, który wydaje decyzje administracyjne w imieniu prezydenta miasta jest zobligowany prawem, przedstawiać rokrocznie oświadczenie majątkowe.

Drugim, wysoko postawionym urzędnikiem, którego oświadczeń majątkowych próżno na stronach urzędu szukać, jest kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Rafał Bednarz. Tu jednak mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją, niż w przypadku Piotra Gerascha. Kierownik Bednarz owszem, wydaje decyzje administracyjne, ale nie w imieniu prezydenta Matyjaszczyka, ale na podstawie Prawa o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Jego kompetencje są autonomiczne, poza władzą samorządową.

Przedstawiamy oświadczenia majątkowe 7 z 15 naczelników urzędu miasta Częstochowy, którzy posiadają upoważnienia prezydenta Matyjaszczyka do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych:

Mirosław Anioł / kierownik
Biuro Inżyniera Ruchu
Oszczędności:

* 58.000 zł (współwłasność);
* 1.325 euro (współwłasność)
Nieruchomości:
* dom 191,48 mkw. + garaż na działce o powierzchni 757 mkw. o wartości 100.000 zł (współwłasność);
* działka rolna wielkości 1,49 ha o wartości 20.000 zł (współwłasność);
* działka rolna o powierzchni 2,63 ha i wartości 30.000 zł (współwłasność);
* budynki mieszkalno-gospodarcze 60 mkw.
Dochody: Urząd Miasta Częstochowy – 95.617,44 zł
Dochód łączny: 95.617,44 zł (miesięcznie – 7.968,10 zł)
Mienie ruchome:
Peugeot 308SW / z 2010 roku (współwłasność)
Kredyt: brak.

Jacek Kudła / naczelnik
Wydział Geodezji i Kartografii
Oszczędności:
2.625 dolarów
Nieruchomości:
* dom o powierzchni 315 mkw., wartość 360.000 zł (współwłasność);
* działka, na której znajduje się dom – 1.776 mkw. warta 50.000 zł (współwłasność);
* mieszkanie o wymiarach 50,22 mkw., wartość 80.000 zł
Dochody: 
* Urząd Miasta Częstochowy – 118.237 zł;
* umowy o dzieło i zlecenia – 50.512,80 zł
Dochód łączny: 168.749,80 zł (miesięcznie – 14.062,48 zł)
Mienie ruchome:

* Ford Focus / z 2008 roku;
* Renault Megane / z 2009 roku
Kredyt: brak.

Rafał Kusal / naczelnik
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oszczędności:
56.038,32 zł
Nieruchomości:
* dom o powierzchni 173,31 mkw. o wartości 536.000 zł, w trakcie budowy (współwłasność);
* działka, na której znajduje się dom – rozmiar 1.184 mkw., warta 64.000 zł (współwłasność);
* działka rolna o wymiarach 1.054 mkw., warta 30.000 zł (współwłasność);
* działka rolna o wymiarach 999 mkw., wartość 30.000 zł (współwłasność);
* działka rolna o wymiarach 448 mkw., wartość 20.000 zł (współwłasność);
* działka ROD o wymiarach 504 mkw., wartość 15.000 zł
Dochody: 
* Urząd Miasta Częstochowy w 2021 roku (od stycznia do czerwca) – 71.706,84 zł;
* Program 500+ w 2021 roku – 6.000 zł
Dochód łączny: 77.706,84 zł za 6 miesięcy 2021 roku (miesięcznie – 12.951,14 zł)
Mienie ruchome:
brak
Kredyt: kredyt – ING Bank Śląski na kwotę 439.500 zł, do spłaty 413.082,88 zł (współwłasność).

Renata Ligocka / zastępca naczelnika
Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
Oszczędności:
44.432,93 zł
Nieruchomości:
* dom 101 mkw. o wartości 230.000 zł;
* działka, na której znajduje się dom 505 mkw. o wartości 50.000 zł
Dochody: Urząd Miasta Częstochowy – 110.587,40 zł
Dochód łączny: 110.587,40 zł (miesięcznie – 9.215,60 zł)
Mienie ruchome:
brak
Kredyt: kredyt w ING Bank Śląski w kwocie 135.000 zł, pozostało 70.471,54 zł.

Agnieszka Marciniak / kierownik
Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych
Oszczędności:

* 6.893,06 zł (współwłasność);
* 100 euro (współwłasność);
* 50 dolarów (współwłasność);
* 35.817,50 – obligacje Skarbu Państwa (współwłasność)
Nieruchomości:
* dom o wymiarach 160 mkw. na działce 1.320 mkw., wartość 450.000 zł (współwłasność);
* mieszkanie wielkości 38,8 mkw. o wartości 138.000 zł;
* garaż w rozmiarze 18,6 mkw. – 12.000 zł;
* działka rolna o powierzchni 1,02 ha i wartości 45.000 zł (współwłasność)
Dochody: Urząd Miasta Częstochowy – 100.127,75 zł
Dochód łączny: 100.127,75 zł (miesięcznie – 8.344 zł)
Mienie ruchome:

* Renault Megane / z 2015 roku (współwłasność);
* Opel Corsa / z 2011 roku (współwłasność);
* Renault Thalia / z 2009 roku (współwłasność);
* Renault Scenic / z 2008 roku (współwłasność)
Kredyt: kredyt konsumencki z BNP Paribas Bank na kwotę 22.245,30 zł, do spłaty 6.162,03 zł.

Rafał Piotrowski / naczelnik + dyrektor szkoły (urlop bezplatny)
Wydział Edukacji
Zespół Szkół Technicznych 
Oszczędności:
28.885,90 zł
Nieruchomości:
* dom o powierzchni 100 mkw., wartość 250.000 zł (współwłasność);
* działka, na której znajduje się dom – 499 mkw., warta 80.000 zł (współwłasność);
* działka o powierzchni 860 mkw., wartość 130.000 zł (współwłasność)
Dochody:
* Urząd Miasta Częstochowy – 117.848,73 zł;
* prawa autorskie – 2.500 zł;
* Program 500+ – 12.000 zł;
* Program 300+ – 600 zł
Dochód łączny: 132.948,73 zł (miesięcznie – 11.079,06 zł)
Mienie ruchome:

* Citroen DS. 3 / z 2011 roku;
* Skoda Roomster / z 2009 roku
Kredyt: brak.

Anna Król-Wiśniewska / naczelnik
Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
Oszczędności:
25.015 zł (współwłasność)
Nieruchomości:
* dom o powierzchni 119 mkw., wartość 80.000 zł;
* działka, na której znajduje się dom o wymiarach 391 mkw., warta 40.000 zł;
* działka budowlana o powierzchni 1.624 mkw. i wartości 160.000 zł (współwłasność);
* łąki – 2.014 mkw. o wartości 20.000 zł
Dochody:
* Urząd Miasta Częstochowy – 115.148,91 zł;
* umowa zlecenie – 20.761,80 zł;
* zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego – 2.787,70 zł;
* Program 500+ – 6.000 zł
Dochód łączny: 144.698,41 zł (miesięcznie – 12.058,20 zł)
Mienie ruchome:
Ford C-MAX / z 2015 roku (współwłasność)
Kredyt:
* kredyt hipoteczny w Getin Banku w kwocie 191.683,83 zł, pozostało 155.382,29 zł (współwłasność);
* kredyt gotówkowy w ING Banku Śląskim w wysokości 35.000 zł, do spłaty 20.540 zł.

***

8 kolejnych oświadczeń majątkowych naczelników urzędu miasta Częstochowy przedstawimy w następnym numerze Tygodnika 7 dni.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content