Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Nie ma sytuacji bez wyjścia. Oni rozwiążą Twoje problemy

Wali Ci się świat? Doszedłeś do ściany? Jesteś w sytuacji bez wyjścia? Szukaj pomocy! W Częstochowie nie brakuje miejsc, gdzie podadzą Ci dłoń. Za wsparcie i poradę prawną nie musisz płacić. Możesz iść do instytucji miejskich, posłów i senatorów, a nawet do parafii albo kurii. Zamiast snuć teorie spiskowe, wykorzystaj wszystkie możliwości.

Typowy Polak zna się na wszystkim – na medycynie, budownictwie, motoryzacji, a tak w ogóle to z powodzeniem mógłby zastąpić trenera narodowej reprezentacji Adama Nawałkę. Czasem jednak brutalna rzeczywistość nas dopada i postawieni pod ścianą szukamy pomocy w beznadziejnych –  naszym zdaniem – sprawach.

Z redakcją Tygodnika 7 dni każdego dnia kontaktują się osoby, których przerosły problemy życia codziennego. Również podczas spotkań Podziemnego Salonu Prasowego 7 dni, mieszkańcy Częstochowy sygnalizują o sprawach, z którymi sobie nie radzą. A tematyka jest różnorodna – od zdarzeń dotyczących miasta po osobiste zmartwienia, nierzadko zahaczające o zagadnienia prawne. 
Pomagamy – na ile nam wiedzy i czasu starcza. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że sporo osób zdarło buty w nieskutecznej walce o własną sprawę, nie orientując się, gdzie szukać wsparcia. Instytucji pomocowych – teoretycznie – jest w Częstochowie dużo, ale nie wszystkie spełniają swoją rolę, o czym dziennikarze wiedzą najlepiej. 

Do kogo może się udać osoba w potrzebie?

Wykorzystaj szansę – miasto może Ci pomóc

Zacznijmy od instytucji miejskich, zwłaszcza że miasto ma obowiązek od 2016 roku w związku z wejściem w życie nowej ustawy, udzielania swoim mieszkańcom pomocy prawnej. Zapytaliśmy więc magistrat, gdzie osoba szukająca wsparcia w rozwiązaniu trudnej sprawy może się udać.
Chcieliśmy także ustalić, jaki jest zakres pomocy, czy są stałe terminy przyjęć i ile osób dotychczas z nich skorzystało?

Odpowiedź magistratu:
„Każda instytucja miejska zatrudnia lub współpracuje z prawnikami. Mieszkańcy miasta mają do dyspozycji punkty nieodpłatnej pomocy prawnej rozmieszczone na ternie miasta oraz dodatkowo – z inicjatywy UM (podjętej jeszcze zanim wdrożony został system nieodpłatnej pomocy prawnej) – radców prawnych Urzędu Miasta.
Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych Urzędu Miasta polega na wyjaśnianiu problemów prawnych i wskazywaniu ścieżki postępowania w sprawie. Prawnicy Urzędu Miasta świadczą pomoc dla osób, które nie kwalifikują się do nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej z budżetu państwa. Nie ma ograniczeń tematycznych.
Pomoc świadczona jest co wtorek każdego miesiąca od godz.15. do godz.17. lub do załatwienia ostatniego interesanta w Urzędzie Miasta. W tym roku z pomocy radców prawnych Urzędu Miasta skorzystało około 160 osób.
System nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w Częstochowie od stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.). Na terenie miasta funkcjonuje 9 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 5 powierzonych do prowadzenia, na podstawie otwartego konkursu ofert, przez organizację pozarządową. 
Na mocy ww. ustawy Gmina Miasto Częstochowa corocznie zawiera z Okręgową Radą Adwokacką w Częstochowie i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta. Na jego podstawie ww. instytucje imiennie wskazują odpowiednio adwokatów lub radców prawnych oraz ich zastępców do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z którymi miasto następnie zawiera umowy na dany rok kalendarzowy.
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez adwokatów lub radców prawnych 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie w każdym punkcie. Więcej informacji o lokalizacji Punktów i godzinach funkcjonowania można znaleźć pod adresem: http://www.czestochowa.pl/page/5414,nieodplatna-pomoc-prawna-w-czestochowie-.html
Zakres możliwych do uzyskania informacji dotyczy etapu postępowania przedsądowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ustawa określa, że uprawnionymi do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są osoby fizyczne, w szczególności:
1). młodzież do 26. roku życia;
2). osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
3). seniorzy po ukończeniu 65 lat;
4). osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
5). kombatanci;
6). weterani;
7). zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną;
8). kobiety w ciąży.
Zgodnie z art. 3 ww. ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1). poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających  na niej obowiązkach, lub
2). wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3). udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4). sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Na terenie Częstochowy do 31 października br. udzielono 3.168 porad. Najwięcej z nich dotyczyło spraw z zakresu: prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, a także ubezpieczeń społecznych i prawa karnego.”

Podajemy listę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zorganizowanych przez magistrat:

Urząd Miasta Częstochowa – ul. Śląska 11/13, lok. 23, tel. (34) 370-71-00
poniedziałek-piątek 7.30-11.30 (porady adwokata)
poniedziałek-piątek 11.30-15.30 (porady radcy prawnego)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. POW 2 lok. 7, tel. (34) 372-42-00
poniedziałek-piątek 7.30-11.30 (porady radcy prawnego)
poniedziałek-piątek 11.30-15.30 (porady adwokata)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – al. Niepodległości 20/22 lok. 30, tel. (34) 363-18-19
poniedziałek-piątek 7.30-11.30 (porady adwokata)
poniedziałek-piątek 11.30-15.30 (porady adwokata)

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – al. Pokoju 12, tel. (34) 365-30-44
poniedziałek-piątek 7.30-11.30 (poniedziałek, piątek – adwokat; wtorek-czwartek – radca prawny)
poniedziałek-piątek 11.30-15.30 (poniedziałek, piątek – adwokat; wtorek-czwartek – radca prawny)

Szkoła Podstawowa nr 42
– al. Armii Krajowej 68A, tel. (34) 325-16-08
poniedziałek-piątek 15.00:-19.00 (porady radcy prawnego).

Nie krępuj się – skorzystaj z pomocy parlamentarzysty ziemi częstochowskiej

Z całą pewnością pomocą mieszkańcom służą parlamentarzyści ziemi częstochowskiej. To jedno z pierwszych miejsc, które powinieneś odwiedzić, gdy masz problem, podobno nie do rozwiązania. Posłowie i senatorowie, prócz tego, że przyjmują w swoich biurach osoby w potrzebie i z racji powagi swego urzędu mogą wiele spraw wyjaśnić prostą interwencją, to nierzadko oferują pomoc swoich prawników. Zapytaliśmy parlamentarzystów o to, który z nich udziela pomocy mieszkańcom, posiłkując się wiedzą adwokata.

Biuro posłanki Lidii Burzyńskiej (Prawo i Sprawiedliwość)

Częstochowa, Al. NMP 24/10
tel. (34) 322-40-23; 691-540-394; 507-437-679

Kłomnice, ul. Strażacka 18A
tel. 691-540-394

Koniecpol, Rynek 1
tel. (34) 322-40-23; 507-437-679

Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2
tel. 664-505-703
mail: lidia.burzynska@sejm.pl

[Posłanka nie przesłała odpowiedzi na pytania redakcji]

Biuro posła Andrzeja Gawrona (Prawo i Sprawiedliwość)
Lubliniec, ul. Edyty Stein 1
tel. 664-505-799

Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2
tel. 664-505-703
mail: biuro.andrzejgawron@gmail.com

„W nawiązaniu do zapytania prasowego uprzejmie informuję, że Biuro Poselskie nie zatrudnia i nie współpracuje z radcą prawnym lub adwokatem.”

Biuro posła Szymona Giżyńskiego (Prawo i Sprawiedliwość)
Częstochowa, ul. Łódzka 8/12 lok.8.15
tel. (34) 368-11-61

Krzepice, ul. Krótka 1
tel. (34) 368-11-61; 500-850-704

Koniecpol, Rynek 1
tel. 500-850-704
mail: szymon.gizynski@sejm.pl

„Informuję, iż nie zatrudniamy i nie współpracujemy z prawnikiem w ramach działalności biura poselskiego.”

Biuro posła Konrada Głębockiego (Prawo i Sprawiedliwość)
Częstochowa, Al. NMP 24/12
tel. (34) 500-00-69
mail: sekretariat@konradglebocki.pl

„Informuję, iż Biuro Poselskie nie zatrudnia prawnika. Natomiast staramy się pomagać w sprawach zgłaszanych przez interesantów w oparciu o wiedzę i doświadczenie posła Konrada Głębockiego oraz zatrudnionych pracowników biura.”

Biuro posłanki Izabeli Leszczyny (Platforma Obywatelska)
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 24
tel. 504-256-188

Katowice, ul. 3 Maja 17/1
tel. (32) 220-10-20

Myszków, ul. Kościuszki 16 lok. 6 (II piętro)
tel. 504-256-188
mail: izabela.leszczyna@sejm.pl

„Poseł Izabela Leszczyna prowadzi biuro poselskie we wspólnym lokalu z poseł Haliną Rozpondek. Pani poseł H. Rozpondek nawiązała współpracę z prawnikiem, z usług którego korzystają również osoby zgłaszające się do poseł I. Leszczyny. Prawnik świadczy swoje usługi nieodpłatnie – wolontariacko (biuro poselskie nie ponosi żadnych kosztów w związku z udzielaną pomocą prawną). Prawnik spotyka się z osobami zgłaszającymi się do biura po wcześniejszym umówieniu spotkania. Zakres udzielanej pomocy zależy od rodzaju sprawy z jaka zgłasza się zainteresowany. Najczęściej udziela informacji o różnych procedurach, pomaga sporządzać pisma. Każda osoba, która zgłasza swój problem do biura poselskiego otrzymuje pomoc. Do tej pory nie zdarzyła się sprawa, w której pracownik biura lub prawnik nie byłby w stanie udzielić informacji/pomocy. Prawnik przyjmuje zainteresowane osoby w zależności od zgłoszeń chętnych. Spotkania odbywają się najczęściej co dwa tygodnie, we wtorki, w godzinach dostosowanych zarówno do pracy prawnika, jak i osób, które proszą o pomoc. Umówić się z prawnikiem można albo osobiście w Biurze przy ul. Nowowiejskiego 24 albo telefonicznie/mailowo. Średnio podczas swojego dyżuru prawnik przyjmuje 7 zainteresowanych, czyli ok. 14 osób miesięcznie. Dominują zapytania z zakresu KPA (odwołania od decyzji itp.), pomocy społecznej oraz świadczeń emerytalnych. Należy również zauważyć, że zapytania do biur poselskich o darmową pomoc prawną, zdecydowanie zmniejszyły się od momentu wprowadzenia przez rząd PO-PSL tzw. darmowej pomocy prawnej.”

Biuro posłanki Haliny Rozpondek (Platforma Obywatelska)
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 24
tel. (34) 361-30-66

Katowice, ul. 3 Maja 17/1
tel. (32) 220-10-20

Kłobuck, ul. Wieluńska 3
mail: rozpondek.biuro@wp.pl

„Poseł Halina Rozpondek współpracuje z radcą prawnym, który udziela porad nieodpłatnie wszystkim, bez ograniczeń, zainteresowanym, którzy z prawnymi problemami zgłaszają się do Biura. Współpraca jest realizowana na zasadach wolontariatu. Biuro nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Przyjmujemy zgłoszenia telefonicznie lub bezpośrednie i każdorazowo umawiamy na konkretny dzień dyżuru prawnika. Prawnik udziela porad w zakresie informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących osobie uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą prawa pracy, prawa cywilnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego i spraw rodzinnych. Prawnik nie udziela porad z zakresu prawa podatkowego, spraw karnych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.”

Biuro posła Tomasza Jaskóły (Kukiz`15)

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 8/19
tel. (34) 310-40-77; 511-776-207
mail: biurojaskola@gmail.com

„Biuro współpracuje z grupą prawników. Po umówieniu się i wypełnieniem kwestionariusza istnieje możliwość rozmowy z prawnikiem. Wszystko w tym przypadku zależy od sprawy. Prawnik na podstawie przedłożonych przez interesantów dokumentów rozważa, czy biuro poselskie może podjąć w sprawie interwencje. Do biura poselskiego, ze względu na specyfikę spraw trafiają wszystkie sprawy. Słowo rozpatruje jest tutaj zbyt ogólne. Na pewno analizuje każdy kwestionariusz, jednak istnieją spory w których biuro poselskie nie może się angażować np. cywilne. Prawnik jest w biurze dwa dni w tygodniu. Terminy spotkań ustalane są na bieżąco. Trudno odpowiedzieć, ile osób skorzystało z pomocy prawnika, gdyż wiele problemów było problemami dotyczącymi większej ilości osób (np. wspólnoty mieszkaniowej, mieszkańców danej ulicy). Biuro nie prowadzi statystyk w zakresie liczby spotkań odbytych z prawnikiem.”

Biuro senatora Ryszarda Majera (Prawo i Sprawiedliwość)
Częstochowa, Al. NMP 24 lok.19
tel. (34) 364-48-80
mail: biuro@majer.senat.pl

„Biuro Senatorskie współpracuje z prawnikami, nie zatrudnia ich jednak w trybie umowy o pracę.
Na pytanie, czy z zatrudnianym bądź współpracującym prawnikiem mogą się kontaktować interesanci biura, odpowiadamy, że nie istnieje taka forma współpracy. Prawnicy przygotowują opinie dla senatora. Osobom np. starszym, które chcą się spotkać z prawnikiem, biuro służy pomocą udostępniając im aktualne zestawienie prawników świadczących pomoc w ramach tzw. bezpłatnej pomocy prawnej.”

Biuro senatora Artur Warzochy (Prawo i Sprawiedliwość)

Częstochowa, ul. Łódzka 8/12 lok. 7
tel. (34) 310-40-94; 784-960-046
mail: biuro@warzocha.senat.pl

[Senator nie przesłał odpowiedzi na pytania redakcji]

Biuro europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej (Prawo i Sprawiedliwość)

Częstochowa, Al. NMP 24/11
tel. (34) 313-31-40; 660-007-862

Bytom, ul. Moniuszki 22 lok. 202
mail: jadwiga.wisniewska.ep@gmail.com

Bielsko-Biala, ul. Asnyka 19
tel. (34) 313-31-40

Myszków, ul. Kościuszki 97
tel. 660-007-862

[Europosłanka nie przesłała odpowiedzi na pytania redakcji]

Nie wstydź się – szukaj pomocy w parafii

Prócz magistratu i parlamentarzystów, osoba w potrzebie może udać się do Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, przy Al. NMP 54, tel. (34) 324-10-44; (34) 324-96-28. O szczegóły zapytaliśmy u źródła.

Oto odpowiedz Kurii:
„Zarówno Kuria Metropolitalna w Częstochowie, jak i inne instytucje archidiecezjalne oraz poszczególne parafie korzystają z pomocy prawników. Osoby świadczące pomoc prawną realizują ją wspomagając w sprawach dotyczących działalności instytucji kościelnych w obrocie cywilnoprawnym. Pomoc prawną dla osób nią zainteresowanych świadczą prawnicy oferujący swoje usługi w ramach wolontariatu w poszczególnych parafiach, instytucjach oraz grupach i wspólnotach działających na terenie Archidiecezji Częstochowskiej. Zakres pomocy zależy od możliwości osoby, która ją świadczy. Prawnicy prowadzący darmowe poradnictwo prawne oferują pomoc stosownie do posiadanych kwalifikacji. Archidiecezja Częstochowska nie prowadzi ewidencji miejsc, gdzie oferuje się darmowe poradnictwo prawne, zatem nie posiada informacji o terminach przyjęć oraz statystyk odnośnie do liczby i rodzaju spraw, w jakich świadczono pomoc.”

We wszystkich tych miejscach powinni Ci pomóc, więc nie krępuj się iść ze swoim problemem. O swoje trzeba walczyć. Ktoś kiedyś powiedział: „Nie ma sytuacji bez wyjścia tam, gdzie jest człowiek, który posiada wolę walki i wytrwania, który jest opanowany, czujny i twardy.” 

Do tematu powrócimy.

Udostępnij:

1 Komentarz

  • (agnieszkagejna@wp.pl)

    Prośba o pomoc w uzyskaniu pomocy prawnej w sprawie cywilnej wyroki W I i II instancji nie powiodły się czy jest możliwość odwołania się do Sadu Najwyższego składając kasacje jeżeli będzie potrzeba to dokumenty wyśle Proszę o pomoc w mojej sprawie

  • (agnieszkagejna@wp.pl)

    Prośba o pomoc w uzyskaniu pomocy prawnej w sprawie cywilnej wyroki W I i II instancji nie powiodły się czy jest możliwość odwołania się do Sadu Najwyższego składając kasacje jeżeli będzie potrzeba to dokumenty wyśle Proszę o pomoc w mojej sprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content