Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

* Nauka języka migowego – od kwietnia dofinansowanie online* Obywatelski projekt w sprawie renty socjalnej

* Nauka języka migowego – od kwietnia dofinansowanie online* Obywatelski projekt w sprawie renty socjalnej

Nauka języka migowego – od kwietnia dofinansowanie online

Osoby, które doświadczają trwałej lub okresowej trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się. W nowej formy szkolenia mogą skorzystać także członkowie rodzin osób z takimi trudnościami oraz ci, którzy mają stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się.

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. 
Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób, doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z takimi osobami.

Od kwietnia 2023 roku uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Na czym polega dofinansowanie?


Można uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia:

* z języka polskiego w piśmie nauczanego metodą glottodydaktyczną;

* z polskiego języka migowego (PJM), czyli języka wizualno–przestrzennego;

* z systemu językowo-migowego (SJM), w którym znaki migowe wspierają wypowiedź;

* ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), który wynika z dysfunkcji wzroku i słuchu;

* na tłumacza-przewodnika.

Kto może uzyskać szkolenie?

* osoba, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się.

* członek rodziny takiej osoby.

* osoba, która ma stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą.

Co należy zrobić?

Złożyć wypełniony wniosek w formie:

* papierowej (opatrzony własnoręcznym podpisem) 

lub

* elektronicznej (opatrzony podpisem zaufanym lub ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym).
Do wniosku należy dołączyć informację o programie szkolenia oraz liczbie godzin szkolenia.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski można składać przez cały rok.
Od 1 kwietnia 2023 roku można złożyć wniosek on-line, w systemie iPFRON+.

Gdzie można składać wniosek?

Do oddziału PFRON właściwego miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o szkolenie.
Można też zadzwonić bądź skontaktować się osobiście:
tel. 32 / 49 32 122, 
tel. 32 / 49 32 116, 
tel. 32 / 49 32 108.
mail. katowice@pfron.org.pl
pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-127 Katowice, 

Oddział Śląski PFRON posiada dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu TV SILESIA (wejście od tyłu budynku). Na terenie Oddziału znajduje się aktywne urządzenie do komunikacji niewerbalnej (tłumacz języka migowego).

Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem: https://ipfronplus.pfron.org.pl/. 
Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. 

O jaką kwotę refundacji można się ubiegać?

* osoba, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia;

* członek rodziny takiej osoby oraz osoby mające z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż faktyczny koszt uczestnictwa w szkoleniu.
Dofinansowanie jest rozliczane na podstawie faktury lub rachunku, dowodu wpłaty udziału własnego oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz informacji o liczbie godzin szkolenia.

***

Obywatelski projekt w sprawie renty socjalnej

Zdaniem wiceszefa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Pawła Wdówika: „protest w Sejmie łamie zasady dialogu społecznego i parlamentaryzmu oraz przedmiotowo traktuje osoby z niepełnosprawnością”.
Czy na pewno?

Protesty osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w sprawie podwyższenia renty socjalnej był w Sejmie już w 2014 i 2018 roku. Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobom z niepełnosprawnością, które ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do podjęcia pracy.

Aby móc się ubiegać o rentę socjalną, należy spełnić warunki:

* być osobą pełnoletnią, ukończone 18 lat lub w przypadku kobiety, która wyszła za mąż po
ukończeniu 16 lat;

* oświadczenie lekarza orzecznika ZUS / komisji lekarskiej ZUS, która stwierdzi, że osoba ubiegająca się o rentę jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia; w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego); w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat; w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku i jak kształtowała się jej wysokość w poszczególnych latach brutto:

2013 rok – 698,17 zł
2014 rok – 709,34 zł
2015 rok – 739,58 zł
2016 rok – 741,35 zł
2017 rok – 840 zł
2018 rok – 865,03 zł od 1 września 2018 – 1.029,80 zł
2019 rok – 1.100 zł
2020 rok – 1.200 zł
2021 rok – 1.250,88 zł
2022 rok – 1.338,44 zł
2023 rok – 1.588,44 zł

Protesty w 2014 jak widać, nie przyniosły oczekiwanego efektu. W 2018 roku protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie trwał od 18 kwietnia do końca maja i zakończył się  podniesieniem renty socjalnej w trakcie roku. Porównując rok 2017, możemy mówić o wzroście 22%.
Dziś widzimy zwiększające się koszty, życia i rząd musi widzieć pole do rozmów. To właśnie osoby z niepełnosprawnością są grupą, którą najbardziej dotykają wszelkie kryzysy, takie jak pandemia i obecna wojna, w której dzięki pomocy i ofiarności naszych rodaków wsparcie otrzymali też uchodźcy z niepełnosprawnością z terenów ogarniętych wojną.
Ta pomoc musi trwać, bo dla wielu z nich brak realnego wsparcia oznacza śmierć. 

Polska ma długą listę braków i zaniedbań w stosunku do osób z niepełnosprawnością, lista ta raczej nie maleje – np. w równości w dostępie do edukacji, pracy, opieki zdrowotnej, realnego wsparcia psychologicznego i finansowego, a także systemowych usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością i opieki wytchnieniowej dla ich opiekunów. Brakuje dostępu do mieszkalnictwa, edukacji antydyskryminacyjnej i promowania dostępności cyfrowej.
Zawsze warto pochylić się nad tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia.

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content