Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Nadciąga kolejna rewolucja śmieciowa. O ile drożej zapłacimy za wywóz śmieci?

Na ile Częstochowa jest przygotowana na zmiany w segregacji śmieci?Ministerstwo środowiska chce, by segregacja śmieci była – można by rzec – dokładniejsze, uszczegółowiona i jednakowa w całym kraju. Z nowego rozporządzenia wynika, że gminy nie będą już mogły same decydować o segregacji śmieci. Ta zmiana nie będzie jednak tania. O ile więc wrosną ceny za wywóz śmieci?

Rząd premier Beaty Szydło chce, by mieszkańcy, obowiązkowo sortowali śmieci już w domach. W rozporządzeniu czytamy, że podział obejmie cztery kategorie: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne. Według projektu odpady z papieru mamy wrzucać wyłącznie do niebieskich pojemników, metale i tworzywa sztucznie do żółtych, szkło i opakowania ze szkła do zielonych a odpady biodegradowalne do czarnych.

Rozporządzenie mówi o kolorach pojemników, ale także worków. Może to oznaczać, że już w domu będziemy musieli wrzucać odpady do kolorowych worków.

Minister Środowiska zapowiada, że nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Ponieważ poszczególne rodzaje śmieci zyskają nowe oznakowanie, wiąże się to ze wymianą pojemników. Gminy, na tę operację mają mieć 5 lat, ale już po 6 miesiącach od dnia obowiązywania nowych przepisów wszystkie wykorzystywane obecnie pojemniki będą musiały zostać odpowiednio obklejone. 

Podobno zaproponowane zmiany nie wpłyną z żaden sposób na budżet państwa – tak przynajmniej twierdzą pomysłodawcy nowych zapisów. Kto wobec tego poniesie koszty? Teoretycznie więcej zapłacą samorządy i mieszkańcy, ale nawet ministerstwo środowiska nie zaprzecza, że zapewne gminy przeniosą koszty na właścicieli nieruchomości, czyli obywateli poprzez wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy mieszkańcy Częstochowy i regionu dziś segregują śmieci? 
Kto poniesie koszty wprowadzanych przez ministerstwo środowiska zmian?
O odpowiedzi poprosiliśmy Roberta Kalinowskiego, prezesa Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sobuczynie.

– Jak jest dziś?
„System ten na dzień dzisiejszy po trzyletnim okresie funkcjonowania zapewnia efektywną gospodarkę komunalną i surowcową, która pozwala na osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W odniesieniu do nieruchomości zamieszkanych selektywną zbiórkę na dzień dzisiejszy prowadzi 74,30 % mieszkańców.
Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
w Sobuczynie obecnie przetwarza wyłącznie zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu Miasta Częstochowy. Odpady selektywnie zbierane przez mieszkańców trafiają do firmy SITA, która obsługuje miasto w zakresie odbioru 
i transportu odpadów.
CzPK Sp. z o.o. przygotowuje się do modernizacji linii technologicznej sortowni aby przyjmować i efektywnie przetwarzać cały strumień odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.”

– Jednym z planów zmian dotyczących segregacji śmieci jest ujednolicenie kolorystyczne wszystkich pojemników. Kto poniesie koszty?
„Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych i odpadów ulegających biodegradacji. System gospodarowania odpadami w mieście Częstochowa spełnia wymogi rozporządzenia w zakresie zasad zbiórki. Koszty dostosowania systemów do wymagań obowiązujących przepisów w odniesieniu do Miasta Częstochowa poniesie Jednostka samorządu terytorialnego.”

– Czy będą pojemniki na odpady mieszane? 
„Dalej będą zbierane odpady komunalne zmieszane. W koszu takim znajdować się powinny odpady resztkowe pozostałe po selektywnej zbiórce odpadów i w tym zakresie na dzień dzisiejszy nie przewidujemy zmian.”

– Czy w związku z tym, że już na etapie wyrzucania śmieci przez domowników będzie dochodziło do segregacji śmieci, CzPK zamierza zlikwidować własną sortownię śmieci?
„Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. nie zamierza likwidować sortowni odpadów, planuje ją zmodernizować i przygotować aby przyjmować i efektywnie przetwarzać  cały strumień odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki od mieszkańców Częstochowy. Zmodernizowana linia technologiczna sortowni w Sobuczynie umożliwiać będzie przetwarzanie zarówno zmieszanych odpadów komunalnych jak i selektywnie zebranych.”

– Jak CzPK ocenia planowane zmiany? 

„Podsumowując stwierdzamy, iż ujednolicenie systemu gospodarowania odpadami w całym kraju zlikwiduje chaos związany z różnymi zasadami selektywnej zbiórki, ujednoliceniu ulegnie edukacja ekologiczna. 
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami sformułowano jedenaście celów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. M.in. zmniejszenie ilości powstających odpadów a także zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi.  
Po modernizacji, część mechaniczna w tych instalacjach ma służyć do efektywnego wysortowania odpadów surowcowych i doczyszczania odpadów wysegregowanych u źródła, natomiast część biologiczna ma być wykorzystywana do kompostowania lub fermentacji bioodpadów i odpadów zielonych.”

Wszystko ładnie pięknie, tylko czemu znowu z naszych kieszeni?

Udostępnij:

3 komentarzy

 • Anonim

  chyba dla obniżenia kosztów będzie trzeba zwolnić Marka i jemu podobnych.

 • Anonim

  chyba dla obniżenia kosztów będzie trzeba zwolnić Marka i jemu podobnych.

 • innowator

  Popieram,wywalić połowę obiboków z CzPK i magistratu,będą wymierne oszczędności.

 • innowator

  Popieram,wywalić połowę obiboków z CzPK i magistratu,będą wymierne oszczędności.

 • opornik

  Ma być drożej i jeszcze segregować,takiego wała,schodzę do podziemia,śmieci będę wyrzucać nocą w jednym worku.To będzie mój protest
  przeciw nieuzasadnionym podwyżkom.

 • opornik

  Ma być drożej i jeszcze segregować,takiego wała,schodzę do podziemia,śmieci będę wyrzucać nocą w jednym worku.To będzie mój protest
  przeciw nieuzasadnionym podwyżkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content