Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Myszków i Koziegłowy nie chcą płacić

Kolejne dwie gminy Koziegłowy i Myszków wypowiedziały się w sprawie pozwu sądowego, który przeciwko 16 gminom subregionu częstochowskim złożyła firma Fonbud z Wrocławia. Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu już rozpoczął się proces o zapłatę 2 milionów złotych za prace przy budowie sieci światłowodowej. Podwykonawca (firma Fonbud) mimo wykonanych robót, pieniędzy nie dostał, chociaż samorządy wypłaciły należność głównemu wykonawcy. Chodzi o gminy: Częstochowa, Myszków, Blachownia, Koniecpol, Koziegłowy, Żarki, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Konopiska, Lelów, Olsztyn, Poczesna, Poraj, Przyrów.

Czy burmistrzowie: Koziegłów i Myszkowa dostrzegają zagrożenia w przypadku przegranego procesu sądowego?
Redakcja 7 dni zadaje pytania o stanowisko w sprawie pozwanych gmin.

* Czy przedstawiciel gminy uczestniczył w posiedzeniu mediacyjnym w sprawie sporu z firmą Fonbud?
Myszków:
Przedstawiciel Gminy Myszków nie uczestniczył w posiedzeniu mediacyjnym w przedmiotowej sprawie. Uczestniczyli pełnomocnicy ustanowieni dla  wszystkich pozwanych gmin.
Koziegłowy: Przedstawiciel gminy uczestniczył w posiedzeniu mediacyjnym. Nie doszło do zawarcia ugody.

* Pomiędzy kim zawarta została umowa dotycząca warunków wypłaty wynagrodzenia za wykonanie światłowodu? Jednym z tych warunków było przedstawienie oświadczenia podwykonawców o wypłaceniu na ich rzecz należności za wykonane przez nich prace.
Czy gmina zawierała taką umowę z wykonawcą (firmą RCI)? Dlaczego gmina zapłaciła wykonawcy, skoro podwykonawcy nie złożyli oświadczeń i jaka to była kwota?
Prosimy o podanie podstawy prawnej oraz szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji.
Myszków:
Gmina Myszków nie zawierała z firmą  RCI sp.z.o.o. Poznań umowy dotyczącej warunków wypłaty wynagrodzenia za wykonanie światłowodu.
Zgodnie z umową  zawartą przez Zamawiającego – Lidera Projektu (Miasto Częstochowa), podstawą do zapłaty przez Gminę była faktura wystawiona przez wykonawcę, bezpośrednio na Partnera (za pracę wykonaną na rzecz tego Partnera) wraz z podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego i zaakceptowanym przez Menadżera projektu protokołem odbioru. Wobec otrzymania faktury VAT wraz z wymaganymi załącznikami faktura podlegała zapłacie. 
Wszelkie obowiązki wobec podwykonawców wykonywał Lider projektu.
Koziegłowy: Okoliczności podnoszone w pkt. 3, 4, 6, 8 są przedmiotem sporu sądowego i będą podlegać ocenie i rozstrzygnięciu sądu.

* Czy zdaniem gminy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, skoro warunki umowy nie zostały dotrzymane?
Myszków:
Gmina Myszków nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych, zapłaciła bowiem faktury zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Koziegłowy: Zdaniem gminy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

* Jaką kwotę – w przypadku przegranej w sądzie – musiałaby gmina wpłacić na rzecz podwykonawcy i czy jest na to przygotowana?
Myszków:
Gmina Myszków za wykonane prace na jej terenie zapłaciła kwotę 745.895,76zł. 
Koziegłowy: Gmina zapłaciła wykonawcy kwotę 1.258.348 zł.

* Jakie jest obecnie stanowisko gminy w tej sprawie?
Myszków:
Gmina Myszków nie ma finansowych zobowiązań wobec podwykonawcy. Za prace wykonane na terenie gminy zapłata nastąpiła zgodnie z umową.
Podwykonawca wytoczył powództwo Liderowi projektów oraz Partnerom o zapłatę. Gmina Myszków jako, że wywiązała się z warunków umowy wniosła o oddalenie powództwo w całości w stosunku do niej. Proces jest w toku.
Koziegłowy: Gmina i Miasto Koziegłowy wnosi o oddalenie powództwa.

Do tematu powrócimy.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content