Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Może i Częstochowa ma nieprzebrane ilości pieniędzy…?

Do naszej redakcji przesłano tajemniczą, aczkolwiek niezmiernie frapującą informację o treści: „W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nagród w 2019 r. i 2020 r. dla pracowników Urzędu Miasta Częstochowy oraz kierowników jednostek podległych, dla których Prezydent Miasta Częstochowy jest pracodawcą, poniżej przedstawiam informacje dotyczące przyznanych nagród.”Czy to możliwe, by w dobie szalejącej pandemii, inflacji, kryzysie, a w związku z tym zaciskania przez miasto pasa, o którym to słyszą wszyscy zabiegający o miejskie pieniądze – urzędnicy obierali tak wysokie nagrody? Aż nie sposób w to uwierzyć, zwłaszcza że nie kto inny, jak właśnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (SLD) mówi publicznie o problemach finansowych Częstochowy, „które są konsekwencją zewnętrznych czynników, a które istotnie wiążą nam ręce”. Ręce może tak, ale nie kasę.

Prawie 2.100 złotych wynosi dziś miesięczne wynagrodzenie pracownika na etacie, zatrudnionego na najniższej krajowej. Pracując przez okrągły rok i nie wydając z wypłaty ani jednej złotówki taka osoba jest w stanie uskładać około 25 tysięcy złotych. Ta drobna dygresja jest wstępem do wyliczanki poniżej, która – co ważne – dotyczy pieniędzy dodatkowych, poza podstawowym wynagrodzeniem.

Piotr Urbaniak – 61.484,97 zł nagrody pieniężnej za 2018, 2019 i 2020
Powiatowy Urząd Pracy

11.449,97 zł (brutto) – 2019-09-30
11.450 zł (brutto) – 2019-11-06
11.609 zł (brutto) – 2019-12-18
8.992 zł (brutto) – 2020-07-29
8.992 zł (brutto) – 2020-10-02
8.992 zł (brutto) – 2020-11-30
Powód przyznania nagrody w 2019 rok:
Za szczególny wkład w realizację zadań z zakresu rynku pracy w 2018 roku i w 2019 roku oraz za podejmowanie działań mających bezpośredni wpływ na aktywizację bezrobotnych oraz zmniejszenie poziomu oraz stopy bezrobocia w mieście Częstochowa.
Powód przyznania nagrody za 2020 rok:
Z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Piotr Grzybowski – 53.000 zł nagrody pieniężnej za 2019 i 2020
Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju – p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie

27.000 zł (brutto) – 2019-12-30
26.000 zł (brutto) – 2020-12-30
Powód przyznania nagrody za 2019 rok: 
W związku z oddelegowaniem Pana Piotra Grzybowskiego Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju do pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu i ogromnym zaangażowaniem osobistym i wkładem pracy Pana Piotra Grzybowskiego 
w powierzone mu zadanie, mającym odzwierciedlenie w udanych inwestycjach drogowych Miasta Częstochowy, której to oblicze drogowe zmieniło się na plus nie do poznania, jak również w dziesiątkach innych bardzo dobrze zrealizowanych przez Pana Piotra Grzybowskiego zadań w jednostce, w tym wzorowo dziesiątkami przeprowadzonych zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.
Powód przyznania nagrody za 2020 rok jest ten sam, co 2019 rok z dopiskiem:
W związku z ogromnym zaangażowaniem, mającym odzwierciedlenie w kolejnych inwestycjach drogowych Miasta Częstochowy, jak również w bardzo wielu innych wzorowo zrealizowanych przez Pana Piotra Grzybowskiego zadaniach w jednostce związanych między innymi z inżynierią, organizacją ruchu, komunikacją miejską.

Joanna Holi-Sosnowska – 26.718 zł nagrody pieniężnej za 2020
Miejski Zarząd Dróg i Transportu

26.718 zł (brutto) – 2020-12-22
Powód przyznania nagrody za 2020 rok:
Za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w realizację zadań Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie w 2020 roku i pozyskiwanie kolejnych środków na przyszłe inwestycje drogowe w naszym mieście.

Zbigniew Kamiński – 18.500 zł nagrody pieniężnej za 2019 i 2020
Dom Pomocy Społecznej

1.200 zł (brutto) – 2019-12-17
5.000 zł (brutto) – 2019-12-20
1.450 zł (brutto miesięcznie za sierpień 2020 roku) – 2020-09-17
1.450 zł (brutto miesięcznie za wrzesień 2020 roku) – 2020-09-17
1.450 zł (brutto miesięcznie za październik 2020 roku) – 2020-09-17
1.450 zł (brutto miesięcznie za listopad 2020 roku) – 2020-11-25
1.500 zł (brutto) – 2020-12-02
5.000 zł (brutto) – 2020-12-29
Powód przyznania nagrody za 2019 rok:
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w 2019 roku.
Powód przyznania nagrody w 2020 roku:
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego również za szczególny wkład skutkujący między innymi sprawnym zarządzaniem jednostką w czasie pandemii oraz dobrą oceną pracy placówki przez mieszkańców, rodziny, a także instytucje kontrolujące oraz z tytułu zwiększonej ilości pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, za podejmowane na bieżąco działania niezbędne w walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i łagodzeniem jej skutków dla mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej.

Małgorzata Mruszczyk – 13.700 zł nagrody pieniężnej za 2019 i 2020
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.200 zł (brutto) – 2019-12-17
5.000 zł (brutto) – 2019-12-31
1.500 zł (brutto) – 2020-12-02
6.000 zł (brutto) – 2020-12-29
Powód przyznania nagrody za 2019 rok:
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r.
Powód przyznania nagrody za 2020 rok jest ten sam, co 2019 rok z dopiskiem:
Za szczególny wkład, skutkujący między innymi sprawnym zarządzaniem dużym zespołem osobowym, realizacją zwiększonej ilości zadań zleconych przez rząd, a także sprawnym nadzorowaniem wielu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Marika Komorowska – 10.357 zł nagrody pieniężnej za 2020
Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – p.o. Dyrektora Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

10.357 zł (brutto) – 2020-12-30
Powód przyznania nagrody za 2020 rok:
W związku z ogromnym zaangażowaniem osobistym i wkładem pracy w powierzone Pani Marice Komorowskiej zadanie kierowania Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie w ramach oddelegowania Pani Mariki Komorowskiej do ww. jednostki, mającym odzwierciedlenie w udanym utworzeniu i organizacji nowej jednostki.

Lidia Czuma-Imiołczyk – 10.000 zł nagrody pieniężnej za 2019 i 2020
Częstochowskie Centrum Świadczeń

5.000 zł (brutto) – 2019-12-20
5.000 zł (brutto) – 2020-12-29
Powód przyznania nagrody za 2019 rok:
Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Częstochowskie Centrum Świadczeń w 2019 r. 
Powód przyznania nagrody za 2020 rok jest ten sam, co 2019 rok z dopiskiem: 
Za szczególny wkład skutkujący między innymi wprowadzeniem zmian organizacyjnych prowadzących do sprawniejszego funkcjonowania jednostki, w tym w czasie pandemii, wprowadzeniem polityki oszczędności w jednostce oraz polepszeniem informatycznego środowiska pracy dla pracowników jednostki.

Sławomir Radosz – 10.000 zł nagrody pieniężnej za 2019 i 2020
Centrum Integracji Społecznej

5.000 zł (brutto) – 2019-12-20
5.000 zł (brutto) – 2020-12-29
Powód przyznania nagrody za 2019 rok:
Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku.
Powód przyznania nagrody za 2020 rok jest ten sam, co 2019 rok z dopiskiem: 
Za szczególny wkład skutkujący między innymi efektywną współpracą z wieloma organizacjami, utrzymaniem działalności warsztatów, a także szybkim dostosowaniem pracy zakładu do nowych wyzwań organizacyjno-zadaniowych związanych z pandemią.

Marek Zielonka – 10.000 zł nagrody pieniężnej za 2019 i 2020
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi

5.000 zł (brutto) – 2019-12-20
5.000 zł (brutto) – 2020-12-29
Powód przyznania nagrody za 2019 rok:
Za szczególny wkład w wykonywanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Osobom 
z Problemami Alkoholowymi w 2019 r.
Powód przyznania nagrody za 2020 rok jest ten sam, co 2019 rok z dopiskiem: 
Za wkład skutkujący między innymi realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, programu psychologiczno-terapeutycznego, a także dostosowaniem pracy jednostki do wymogów związanych z pandemią.

Krystyna Prokopska – 8.500 zł nagrody pieniężnej za 2019 i 2020
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.000 zł (brutto) – 2019-12-02
4.500 zł (brutto) – 2020-11-25
Powód przyznania nagrody za 2019 rok i 2020:
Za bieżące zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Jarosław Wydmuch – 8.000 zł nagrody pieniężnej za 2019 i 2020
Cmentarz Komunalny

3.000 zł (brutto) – 2019-12-13
5.000 zł (brutto) – 2020-12-09
Powód przyznania nagrody za 2019 rok i 2020:
Z tytułu wprowadzenia rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego 
w Częstochowie, a w roku 2020 za wprowadzenie kolejnych rozwiązań.

Ryszard Stefaniak – 6.000 zł nagrody pieniężnej za 2020
Zastępca Prezydenta Miasta

6.000 zł (brutto) – 2020-12-30
Powód przyznania nagrody za 2020 rok:
W związku z osiągnięciami w pracy, dokonanymi w trudnym okresie pandemii, polegającymi na zastosowaniu trafnych rozwiązań organizacyjnych usprawniających w czasie pandemii  funkcjonowanie zarówno placówek oświatowych jak i jednostek organizacyjnych działających w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, wzorowym nadzorem nad pracą podległych wydziałów skutkującym licznymi nagrodami dla Miasta Częstochowy oraz owocne zaangażowanie w organizowanie pomocy charytatywnej dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.

Jarosław Marszałek – 5.000 zł nagrody pieniężnej za 2020
Zastępca Prezydenta Miasta

5.000 zł (brutto) – 2020-12-30
Powód przyznania nagrody za 2020 rok:
W związku z osiągnięciami w pracy, dokonanymi w trudnym okresie pandemii, polegającymi na zastosowaniu trafnych rozwiązań organizacyjnych w nadzorowanych przez siebie wydziałach, usprawniających funkcjonowanie w czasie pandemii jednostek kultury, działań Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta oraz uczestniczeniem w działaniach prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw obronnych skutkujących wdrożeniem w mieście sprawnych procedur do walki i przeciwdziałania wirusowi SARS CoV-19.

Katarzyna Rembisz – 5.000 zł nagrody pieniężnej za 2020
Biuro Finansów Oświaty

5.000 zł (brutto) – 2020-12-22
Powód przyznania nagrody za 2020 rok:
Za duży wkład i zaangażowanie w wykonywanie zadań realizowanych przez Biuro Finansów Oświaty w 2020 roku skutkujących między innymi ujednolicaniem procedur prawnych stosowanych w jednostkach oświatowych oraz pozyskaniem zwrotu do budżetu gminy znaczących środków finansowych związanych z otrzymywaniem ulg dla jednostek oświatowych w ramach tarcz antykryzysowych.

Ewa Wójcik – 5.000 zł nagrody pieniężnej za 2020
Skarbnik Miasta

5.000 zł (brutto) – 2020-12-30
Powód przyznania nagrody za 2020 rok:
W związku z osiągnięciami w pracy, dokonanymi w trudnym okresie pandemii, polegającymi na wypracowywaniu w czasie pandemii trafnych rozwiązań zarówno dla Urzędu Miasta Częstochowy jak i jednostek organizacyjnych gminy, usprawniających funkcjonowanie urzędu i jednostek podległych oraz przynoszących oszczędności dla budżetu gminy.

Artur Hołubiczko – 4.000 zł nagrody pieniężnej za 2020
Straż Miejska

4.000 zł (brutto) – 2020-09-25
Powód przyznania nagrody w 2020 roku:
W związku z ustawowym Dniem Straży Gminnych, za ogromne zaangażowanie w wykonywane zadania, mające odzwierciedlenie we wdrożeniu programów poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta które to programy, wykorzystywane zostały również na terenie całego kraju oraz owocną współpracę z innymi służbami, skutkującą wieloma trafnymi rozwiązaniami zastosowanymi podczas pandemii koronawirusa.

Tomasz Łuszcz – 2.000 zł nagrody pieniężnej za 2020
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

2.000 zł (brutto) – 2020-01-24
Powód przyznania nagrody za 2019 rok:
Za szczególne osiągnięcia zawodowe w 2019 roku.

Udostępnij:

5 komentarz

 • Anonim

  Hipokryzja hipokryzja i ciągle ta sama partia rządzi w Częstochowie.
  Jak to się dzieje?

 • Anonim

  Hipokryzja hipokryzja i ciągle ta sama partia rządzi w Częstochowie.
  Jak to się dzieje?

 • Anonim

  Bardzo interesująca jest pozycja nr 1. Ciekawe jaki to był szczególny wkład dyrektora żo otrzymał 50x więcej od szeregowego pracownika. Widocznie jest wart 50 pracowników. Ciekawe tylko czy przyznano

 • Anonim

  Bardzo interesująca jest pozycja nr 1. Ciekawe jaki to był szczególny wkład dyrektora żo otrzymał 50x więcej od szeregowego pracownika. Widocznie jest wart 50 pracowników. Ciekawe tylko czy przyznano

 • Dyrdymaldyrdymal@interia.pl

  Bardzo interesująca jest pozycja nr 1. Ciekawe jaki to był szczególny wkład dyrektora że otrzymał 50x więcej od szeregowego pracownika. Widocznie jest wart 50 pracowników. Bez niego Urząd pewnie popadłby w ruinę.

 • Dyrdymaldyrdymal@interia.pl

  Bardzo interesująca jest pozycja nr 1. Ciekawe jaki to był szczególny wkład dyrektora że otrzymał 50x więcej od szeregowego pracownika. Widocznie jest wart 50 pracowników. Bez niego Urząd pewnie popadłby w ruinę.

 • Anonim

  Powinno być coraz więcej takich wiadomości podawane żeby dotarło do ludzi że w naszym mieście nie rządzą ludzie uczciwi

 • Anonim

  Powinno być coraz więcej takich wiadomości podawane żeby dotarło do ludzi że w naszym mieście nie rządzą ludzie uczciwi

 • Emeryt

  Żenujące uzasadnienia. Takie wprost odwzorowanie potencjału intelektualnego nagrodzonych. A Pan naczelnik Adrian bez nagrody, czyli sukcesów nie było?

 • Emeryt

  Żenujące uzasadnienia. Takie wprost odwzorowanie potencjału intelektualnego nagrodzonych. A Pan naczelnik Adrian bez nagrody, czyli sukcesów nie było?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content