Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

Minister nie wie, czy chce pieniądze z Częstochowy

Publikacja o podatku dochodowym, w której opisaliśmy korzyści magistratu otrzymywane od Wspólnot Mieszkaniowych za sprzątanie terenów miasta – wywołała dużo emocji i zamieszania w organach podatkowych.

W poprzednim numerze „7 dni” zadaliśmy pytanie: czy Gmina Miasto Częstochowa powinna płacić podatek dochodowy od korzyści za „nieodpłatne świadczenie”, które na rzecz miasta wykonują Wspólnoty Mieszkaniowe? (Chodzi o sprzątanie terenów przyległych do budynków tychże Wspólnot, choć tereny te są własnością Gminy Miasto Częstochowa).

Faktem jest, że Wspólnoty Mieszkaniowe, zarówno te wyodrębnione (administrowane przez prywatne firmy), jak i nadal pozostające w administracji ZGM-u, płacą z własnych pieniędzy za porządek wokół bloków. Sprzątają trawniki, chodniki, parkingi, pielęgnują drzewa i krzewy etc. Magistrat i ZGM bez sprzeciwu, a nawet bardzo chętnie przyjmują „prezenty” od Wspólnot Mieszkaniowych w postaci usług „oporządzania” gruntów. Żaden z urzędników nie zaprzecza nawet, że Wspólnoty utrzymują porządek na miejskich terenach, ale – zdaniem pracowników urzędu – nie ma w tym nic zdrożnego, gdyż Wspólnoty robią to, podobno, na własne życzenie. Nie ma to jednak znaczenia, czy dobrowolnie, jeśli rodzi zobowiązanie podatkowe. Dla przykładu. Częstochowianin, który dostał od cioci z Ameryki pokaźną darowiznę – przy czym każda ze stron zrobiła to dobrowolnie – musi zanieść fiskusowi daninę.
Miasto Częstochowa uzyskuje wymierne korzyści, ponieważ nie sprząta swoich terenów, a więc powinno skutkować to odprowadzeniem podatku.
Czy tak?
Zapytaliśmy najważniejsze w kraju organy podatkowe.

Ministerstwo Finansów

„Zgodnie z przepisami, organem właściwym do wydawania interpretacji indywidualnej jest w zależności od miejsca zamieszkania osoby fizycznej dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu albo Warszawie”.
Ministerstwo nie popisało się wiedzą w tym temacie i odesłało redakcję do Krajowej Informacji Podatkowej.
Finał: brak informacji.

Krajowa Informacja Podatkowa

KIP głowiła się w naszej sprawie kilka godzin. Niestety ostatecznie urzędnicy polegli w gąszczu ustaw, tych o dochodach, przychodach, samorządzie i ogólnie o podatkach.
Finał: brak informacji.

Izba Skarbowa w Katowicach
„Moi rozmówcy wskazują na przepis art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.
Izba Skarbowa w Katowicach uważa, że najprawdopodobniej samorządy zwolnione są z podatku od nieodpłatnych świadczeń. Urzędnicy nie mieli jednak pewności i skierowali redakcję do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Ministra Finansów.
Finał: brak informacji.

I i II Urzędy Skarbowe w Częstochowie

„W sprawie rozliczeń podatkowych samorządu terytorialnego informuję, iż Urząd Skarbowy nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania, ze względu na brak dostatecznej wiedzy na temat stanu faktycznego w relacjach wspólnoty mieszkaniowe miasta Częstochowa a Urząd Miasta Częstochowa. (…) Jednocześnie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie uprzejmie informuje, że wykładnia przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie nie należy do kompetencji tut. organu podatkowego, lecz do Ministra Finansów lub Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach”.
Finał: brak informacji.

Najwyraźniej mamy zbyt dużo ustaw, nierzadko wykluczających się, bo spece od podatków sami się w nich pogubili. Podczas licznych rozmów i korespondencji z urzędnikami organów podatkowych mieliśmy do czynienia z zadziwiającym myleniem pojęć, nawet wydawałoby się prostych, np. co to jest przychód, a co dochód?
Ostatecznie „7 dni” trafiło do Ministerstwa Finansów ze „skargą” na niewiedzę organów podatkowych. Do rozszyfrowania zagadki podatkowej z Częstochowy Ministerstwo zobligowało aż dwa Departamenty. Mimo, iż upłynęło kilka dni, nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Skoro instytucje podatkowe nie wiedzą w stu procentach, czy podatek jest należny, czy też nie – to może wie magistrat.
Na nasze pytania otrzymaliśmy odpowiedzi, choć nikt się pod nimi nie podpisał:
1. Jakie kwoty przekazuje miasto spółce ZGM na zadania jej powierzone (m.in. na sprzątanie terenów miasta wokół bloków)?
Odp: „Zarządzeniem Nr 1260/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, określono szczegółowy wykaz czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, który został powierzony Spółce w zarządzanie i gospodarowanie.
Poszczególne elementy ww. wykazu czynności zarządzania nie były wyceniane. Wycenie podlega stawka za wszystkie czynności zarządzania łącznie.
Odnośnie rocznej kwoty utrzymania czystości terenów przynależnych do zarządzanych budynków stanowiących zasób Gminy informuję, że nie jesteśmy w posiadaniu takiej informacji.
O powyższą informację należy wystąpić bezpośrednio do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie, który jest zarządcą wspólnot mieszkaniowych.”

2. W jakiej wysokości Gmina Miasto Częstochowa opłacała podatek dochodowy od korzyści w ramach nieodpłatnych świadczeń utrzymania terenów Gminy przez Wspólnoty do Urzędu Skarbowego?
Odp: „W temacie podatków opłacanych przez Gminę informuję, że Gmina Miasto Częstochowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na mocy art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (jt. Dz. U. z 2014r. poz. 851 ze zm.) zwolniono z podatku jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”

W kolejnym numerze „7 dni” przestawimy stanowisko Ministerstwa Finansów oraz treść pisma, które przesłał nam ZGM.

Przychód (przypływy, które prowadzą do uzyskania dochodu) to wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie (a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne) powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. W art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały wymienione przysporzenia, które mogą mieć charakter przychodów. Zalicza się do nich m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, odliczony lub zwrócony podatek od towarów i usług, rzeczy, prawa i świadczenia o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym.

Dochód jest zależny od uzyskanego przychodu, co oznacza, że bez uzyskania przychodu nie powstanie dochód. Aby powstał, koszty przychodu muszą być wyższe niż koszty poniesione z tytułu uzyskania dochodu. Innymi słowy, dochód jest czystym zyskiem po odjęciu wszystkich kosztów. To kwota, którą dostajemy „do ręki”.

Udostępnij:

4 komentarzy

 • Jerzy Lemański

  Strasznie mętna ta cytowana tu definicja “dochodu”.@@@@@ Dla potrzeb zrozumienia tematu artykułu wystarczyłoby powiedzieć, po pierwsze: dochód (podstawa opodatkowania CIT) = przychody – koszty uzyskania przychodów, po drugie: “na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przedmiotem opodatkowania, co do zasady, jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. A zatem przychody uzyskiwane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) łączą się ze sobą niezależnie od tego z jakiego źródła pochodzą; opodatkowaniu podlega nadwyżka wszystkich przychodów nad kosztami uzyskania przychodów poniesionymi przez podatników tego podatku”, po trzecie: wśród przychodów wymienionych w ustawie znajdują się między innymi otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, nieodpłatne albo częściowo odpłatne rzeczy, prawa i świadczenia, wartość umorzonych albo przedawnionych zobowiązań, odliczony lub zwrócony podatek od towarów i usług poprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów…”@@@@@ Do organu podatkowego należy obowiązek sprawdzenia czy podatnik CIT właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych.

 • Jerzy Lemański

  Strasznie mętna ta cytowana tu definicja “dochodu”.@@@@@ Dla potrzeb zrozumienia tematu artykułu wystarczyłoby powiedzieć, po pierwsze: dochód (podstawa opodatkowania CIT) = przychody – koszty uzyskania przychodów, po drugie: “na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przedmiotem opodatkowania, co do zasady, jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. A zatem przychody uzyskiwane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) łączą się ze sobą niezależnie od tego z jakiego źródła pochodzą; opodatkowaniu podlega nadwyżka wszystkich przychodów nad kosztami uzyskania przychodów poniesionymi przez podatników tego podatku”, po trzecie: wśród przychodów wymienionych w ustawie znajdują się między innymi otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, nieodpłatne albo częściowo odpłatne rzeczy, prawa i świadczenia, wartość umorzonych albo przedawnionych zobowiązań, odliczony lub zwrócony podatek od towarów i usług poprzednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów…”@@@@@ Do organu podatkowego należy obowiązek sprawdzenia czy podatnik CIT właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych.

 • abraham @sprawiedliwy

  Super artykuł,super komentarz, szkoda że minister finansów tego nie wie.To jest prawdziwe oblicze naszego kraju.
  Dziękuję Pani Redaktor.

 • abraham @sprawiedliwy

  Super artykuł,super komentarz, szkoda że minister finansów tego nie wie.To jest prawdziwe oblicze naszego kraju.
  Dziękuję Pani Redaktor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content