Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

List personelu szpitala: „Aktualna atmosfera strachu, podejrzliwości, zastraszania, pomówień jest nie do zniesienia”

Pracownicy szpitala na Parkitce w Częstochowie wystosowali list protestacyjny do marszałek województwa śląskiego, Jakuba Chełstowskiego. Z treścią Listu Otwartego mogą zapoznać się wszyscy pacjenci, bo pismo wysłano także do mediów.

List otwarty personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie:

„Personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie wyraża głębokie zaniepokojenie jednocześnie zdecydowany sprzeciw wobec planowanych decyzji nowej Dyrekcji WSS. Deklarowane obietnice nowych inwestycji oraz kontynuowania już wprowadzonych zmian w sposobie zarządzania placówką, a także kontynuowania rozpoczętych już inwestycji nie mają żadnego poparcia w rzeczywistości.

Niebawem mija miesiąc jak nowa Dyrekcja sprawuje swoje rządy. Wbrew szeroko deklarowanym obietnicom, ważne dla bezpieczeństwa pacjentów i szpitala inwestycje są wstrzymywane, niektóre definitywnie odwołane, cofane są decyzje zakupu niezbędnego sprzętu do bieżącej pracy i niezbędnej aparatury medycznej do ratowania życia np. nowo narodzonych dzieci. Ograniczane są zakupy leków, materiału opatrunkowego oraz sprzętu medycznego.

Najbardziej bulwersująca sprawą jest zamiar rozdysponowania pieniędzy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Pana Dyrektora Łukasza Połatyńskiego za namową Pani Dyrektor ds. ekonomicznych Beaty Kuchty we współpracy z Przewodniczącą Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Panią Beatą Spińczyk-Bogacz na zakup nowego rezonansu magnetycznego. (…)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych reguluje Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 746; dalej ustawa o ZFŚS), która określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
Najważniejszym celem ZFŚS jest działalność socjalna. Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej – a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Zatem, dysponowanie środkami z ZFŚS w celu zakupu rezonansu magnetycznego jest niedopuszczalne. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to okradanie pracowników WSS przez pracodawcę, czyli Dyrektora WSS za przyzwoleniem Przewodniczącej związków zawodowych lekarzy WSS w Częstochowie. (…)

Zarządzanie szpitalem, a zwłaszcza tak dużym szpitalem i ważnym dla północnego regionu województwa śląskiego jest ogromnym wyzwaniem dla dyrektora, ze względu na szereg trudności związanych przede wszystkim ze wzrostem kosztów utrzymania placówki, deficytem kadr medycznych, ciągłymi zmianami w prawie, wzrostem wymagań i oczekiwań pacjentów. (…)

Aktualna atmosfera strachu, podejrzliwości, zastraszania, pomówień kreowana przez Panią dyrektor ds. ekonomicznych Beatę Kuchtę spowodowała, że praca w Szpitalu stała się bardzo trudna, wręcz nie do zniesienia i z dnia na dzień jest gorzej. Coraz więcej pracowników myśli o zmianie pracy szukając propozycji w innych placówkach, nawet poza Częstochową.

Niniejszy list jest wyrazem ogromnej troski o utrzymanie przyjętego kierunku transformacji i rozwoju Szpitala. Kluczowym przy sprawowaniu funkcji dyrektora szpitala jest doświadczenie, wiedza i umiejętności zarządzania specjalistyczną placówką, a przy tym głęboka znajomość indywidualnej specyfiki jednostki, zarówno w zakresie jej silnych stron, jak i tych, wymagających dalszej poprawy. Nagła zmiana kierownictwa, stworzyła realne ryzyko niepowodzenia rozpoczętych procesów, a kreowana przez jednego z kluczowych członków Zarządu tj. Dyrektora ds. ekonomicznych Panią Beatę Kuchtę atmosfera strachu, podejrzliwości i pomówień np. o defraudację środków finansowych publicznych, a nawet próby ingerencji w prawo do posiadania potomstwa przez młode pracownice jest ewidentnym łamaniem prawa przez Panią dyrektor Beatę Kuchtę.

Wymienione zachowania już skutkują zaprzepaszczeniem olbrzymiego kapitału zaufania personelu wobec władz Szpitala.

Personel:
Lekarze, pielęgniarki i położne, personel administracji, personel techniczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.”

Udostępnij:

1 Komentarz

  • MM

    I wystarczyło, by w województwie śląskim do władzy dostało się znowu PSL!

  • MM

    I wystarczyło, by w województwie śląskim do władzy dostało się znowu PSL!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content