Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

LIST OTWARTY do Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Radnych Miasta Częstochowy

„W związku  z podjęciem przez Radę Miasta Częstochowy uchwały z dnia18 czerwca 2019 r. nr  155. XIII.2019 pragnę zwrócić się do Państwa z apelem o pomoc. Przywołana powyżej uchwała dotyczy zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości. 

Do zadań gminy na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego należy zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, czyli wszystkich osób zamieszkujących teren przez nią administrowany. Jednym ze sposobów realizacji wskazanego zadania była możliwość wykupu mieszkań, które były uprzednio przedmiotem najmu.

Wskutek zmiany zasad nabywania lokali możliwość wykupu została istotnie ograniczona. Przede wszystkim ograniczono możliwość wykupu w nieruchomościach, w których Gmina Miasto Częstochowa posiada ponad 50% udziałów. Zgodnie z uchwałą z dnia 26 listopada 2004 r. numer 507/XXXVII/2004 w sprawie przyjęcia Strategii i polityki mieszkaniowej Gminy Miasta Częstochowy: „Gmina Miasto Częstochowa posiada udziały w 362 wspólnotach mieszkaniowych, w tym 11 małych wspólnot, to jest takich, w których liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest nie większa niż 7. W 267 wspólnotach Miasto posiada ponad 50% udziałów”. Oznacza to, iż z możliwości wykupu wyłączono ponad 70 % lokali gminnych. 

Tak duże ograniczenie oraz w dalszym ciągu wysokie i nie spadające ceny mieszkań na rynku pierwotnym prowadzą do trudności w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej wielu mieszkańców. Niekorzystną zmianą jest także zmniejszenie wysokości bonifikat o niemal połowę. Jednocześnie podczas zmiany niniejszych zasad pominięto kwestię czasu eksploatacji budynku, zrównując kwotę bonifikat bez względu na ich stan. (…)
Wskazać należy także, iż przywołana już Strategia i polityka mieszkaniowa Gminy Miasta Częstochowa wskazuje także oczekiwaną liczbę sprzedaży lokali na poziomie 300 rocznie (liczba ta została ograniczona do prognozowania sprzedaży na poziomie 200 lokali w latach 2019 i 2020 zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2016-2020), co jak wynika ze zgromadzonych statystyk, nie jest realizowane z powodu braku chętnych. Tym samym w rekomendacjach na lata przyszłe wskazano ograniczenia ilości wspólnot mieszkaniowych z niskim udziałem procentowym Gminy Częstochowy.

Wyrazem realizacji tegoż postulatu niewątpliwe jest przyjęte rozwiązanie wyłączenia ze sprzedaży lokali w budynkach, w których udział Gminy Miasta Częstochowy wynosi ponad 50%. Tak restrykcyjne kryterium doboru lokali do sprzedaży uniemożliwia nabycie lokalu pomimo realizacji pozostałych przesłanek. Tym samym paradoksalnie doprowadzono do sytuacji, gdzie sprzedaż lokalu jest niemożliwa pomimo osób chętnych do jego nabycia. Właściwszym rozwiązaniem, jak się wydaje, byłoby zniesienie ograniczenia w sprzedaży lokali opartego na kryterium posiadanych przez gminę udziałów w nieruchomości, zaś zachęcenie (chociażby przez zwiększenie poziomu bonifikat) do zakupu lokali w nieruchomościach, na których sprzedaży szczególnie gminie zależy np. z uwagi na kosztochłonność w utrzymaniu, eksploatowanych przez określony okres czasu wymagających pilnych prac remontowych różnego rodzaju. (…)

Brak przepisów przejściowych stawia wiele osób w sytuacji, w której w ciągu 14 dni przestali nagle spełnić warunki do wykupu lokalu i odebrano im w ogóle możliwość starania się o jego dokonanie. Kwestia ta dotyczy około 70% lokali będących w posiadaniu gminy. Nie jest to zatem sprawa marginalna.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni

Za przedstawioną powyżej statystyką kryją się historie wielopokoleniowych rodzin, osób, które w mieszkaniach swoich rodziców i dziadków przeżyły większość swojego życia także tego dorosłego. Osoby te zostały na mocy wskazanej uchwały pozbawione możliwości nabycia „rodzinnych” lokali.

W chwili, gdy prawo zmienia się dynamicznie potrzeby rodzin pozostają niezmienne. Dla dobrego rozwoju i chęci osiedlania potrzebna jest stabilizacja i poczucie bezpieczeństwa. Obie te wartości w znacznym stopniu zapewnia pewność tytułu prawnego do lokalu. Własność lokalu zapewnia szerokie prawa, wiąże rodziny i jednostki z danym miastem i pozwala tworzyć i rozwijać wspólnotę samorządową. Jak wskazują dane statystyczne na rok 2017 grupa mieszkańców w wieku 30-40 lat jest grupą najliczniejszą w naszym mieście. Osoby te zakładają rodziny, szukają nie tylko miejsc pracy, ale także mieszkań. Często z naszym miastem wiążą ich nie tylko relacje rodzinne, ale nieruchomości od lat wynajmowane przez najbliższych. Dlatego tak istotne okrojenie możliwości wykupu lokali budzi sprzeciw szczególnie, że przedmiotowe rozwiązania nie podlegały szerokim konsultacjom społecznym. (…)

Wierzę, że wskazana argumentacja pozwoli na wypracowanie reguł, które uwzględnią nie tylko, jak się wydaje, czysto fiskalne podejście Gminy Miasta Częstochowy, jako właściciela zasobu mieszkaniowego, ale także potrzeby społeczności lokalnej. Wdrożenie rozwiązań opartych na kwalifikacji lokalu do wykupu na podstawie różnych kryteriów pozwoli na dostosowanie kwestii wykupu do różnorodnych potrzeb mieszkaniowych. Pozyskane zaś środki z wykupu mieszkań pozwolą na rozwój budownictwa socjalnego, które jest odpowiedzią na potrzeby najuboższych mieszkańców miasta. Zwracam się z prośbą o ponowne pochylenie się nad problematyką mieszkaniową, która nie jest kwestią łatwą, pomimo iż jest kwestią podstawową.

Mieszkaniec Częstochowy.”

Udostępnij:

5 komentarzy

 • tak się żyje w Częstochowie

  Miasto nie chce zbywać mieszkań na rzecz lokatora, ale od zawsze przerzuca wszelkie remonty danego
  lokalu na najemce,ograniczając wydatki miasta jedynie do wymiany okien i drzwi w danym lokalu.
  Większość budynków – bloków została wybudowana na początku lat 50,czyli
  70 – 65 lat temu.Czy gmina jako właściciel dokonuje wymiany: podług,instalacji wodno kanalizacyjnych,wymiany armatury łazienkowej – wanny,klozetu,umywalki,piecyk gazowy,wyposażenia kuchni- kuchenka gazowa, zlewozmywak,szafka pod zlewozmywak? NIE, gmina tego nie robi,wszelkie koszty ponosi najemca i dodatkowo płaci wysoki czynsz.

 • tak się żyje w Częstochowie

  Miasto nie chce zbywać mieszkań na rzecz lokatora, ale od zawsze przerzuca wszelkie remonty danego
  lokalu na najemce,ograniczając wydatki miasta jedynie do wymiany okien i drzwi w danym lokalu.
  Większość budynków – bloków została wybudowana na początku lat 50,czyli
  70 – 65 lat temu.Czy gmina jako właściciel dokonuje wymiany: podług,instalacji wodno kanalizacyjnych,wymiany armatury łazienkowej – wanny,klozetu,umywalki,piecyk gazowy,wyposażenia kuchni- kuchenka gazowa, zlewozmywak,szafka pod zlewozmywak? NIE, gmina tego nie robi,wszelkie koszty ponosi najemca i dodatkowo płaci wysoki czynsz.

 • właściciel

  Tak to prawda zrujnowane lokale komunalne są przerzucane na najemce,otrzymałam lokal,który był nie remontowany od 1952 roku więc rujna totalna,wymieniłam wszystko,okna,podłogi,drzwi instalacje wodna,elektryczną,kuchnie gazowa,junkers,zlew,wannę,sedes,umywalkę,zaraz po remoncie na swój koszt dostałam podwyżkę za czynsz dlatego,że na swój koszt podniosłam standard lokalu,a pytanie brzmi czy administracja nie wystawiła lewych faktur i rachunków ,że niby to oni remontowali,żeby wyprowadzić pieniądze dla siebie? wcale bym nie była zdziwiona,żeby to miało miejsce.W związku z taka,anie inna decyzja Rady miasta i prezydenta ich znajomki wykupili na starych zasadach w październiku 2019r,a wycena i cały proceder trwał od 2016 roku jak ukryć metry kwadratowe,żeby za dużo nie płacili i tez bywają takie patologie w mieniu właścicielskim urzędu miasta

 • właściciel

  Tak to prawda zrujnowane lokale komunalne są przerzucane na najemce,otrzymałam lokal,który był nie remontowany od 1952 roku więc rujna totalna,wymieniłam wszystko,okna,podłogi,drzwi instalacje wodna,elektryczną,kuchnie gazowa,junkers,zlew,wannę,sedes,umywalkę,zaraz po remoncie na swój koszt dostałam podwyżkę za czynsz dlatego,że na swój koszt podniosłam standard lokalu,a pytanie brzmi czy administracja nie wystawiła lewych faktur i rachunków ,że niby to oni remontowali,żeby wyprowadzić pieniądze dla siebie? wcale bym nie była zdziwiona,żeby to miało miejsce.W związku z taka,anie inna decyzja Rady miasta i prezydenta ich znajomki wykupili na starych zasadach w październiku 2019r,a wycena i cały proceder trwał od 2016 roku jak ukryć metry kwadratowe,żeby za dużo nie płacili i tez bywają takie patologie w mieniu właścicielskim urzędu miasta

 • szyk

  Proszę o krótszą informację!

 • szyk

  Proszę o krótszą informację!

 • mmu94547@bcaoo.com

  Ta uchwała to skandal.
  Czy ona nie została przypadkiem zaskarżona przez Wojewodę?
  Czy radni opozycji podejmują w tej sprawie jakieś działania?

 • mmu94547@bcaoo.com

  Ta uchwała to skandal.
  Czy ona nie została przypadkiem zaskarżona przez Wojewodę?
  Czy radni opozycji podejmują w tej sprawie jakieś działania?

 • pasteel@gmail.com

  Proszę o kontakt mailowy wszystkie pokrzywdzone osoby. Jestem w takiej samej sytuacji. Powinniśmy działać wspólnie.

 • pasteel@gmail.com

  Proszę o kontakt mailowy wszystkie pokrzywdzone osoby. Jestem w takiej samej sytuacji. Powinniśmy działać wspólnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content