Skontaktuj się z nami!

Reklama

To jest miejsce na Twoją reklamę

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-217 Częstochowa

Redakcja

tel. 34 374 05 02
redakcja@7dni.com.pl
redakcja7dni@interia.pl

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
marketing7dni@gmail.com
redakcja7dni@interia.pl

Edit Template

List Czytelnika: Nie będziemy milczeć w naszej sprawie

„W ślad za poprzednią publikacją w Tygodniku , dotyczącą zasypywania terenów przyrzecznych w Częstochowie, między ul. Mieszka Starego a ul. Bór, chcieliśmy Państwa poinformować o bieżącym stanie sprawy, jednocześnie prosząc o pomoc w dalszych działaniach.Na obecnym etapie, okazuję się, że nikt się nie przyznaje do usypania 4 metrowych zwałów ziemi i zniszczenia przyrody (co za tym idzie, na wspomniany teren nie zostały wydane żadne zgody, ustalenia itp.). Okazuję się również, że na powyższe działania samowolnie zajęte zostały tereny kilku różnych właścicieli (w tym Skarbu Państwa).

Korzystając z okazji, nadmieniamy, że w dniu 09.08.2021 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu opublikował raport, dotyczący obecnej sytuacji klimatycznej i prognoz na najbliższe dekady. Wynika z niego jasno, że „ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze i gwałtowne opady deszczu, skutkujące pożarami i powodziami, staną się naszą codziennością.” Szacuje się, że do 2030 r. Polska znajdzie się pod wpływem dwóch stref klimatycznych, wywołujących zmianę w rozkładzie opadów (zamiast długotrwałych opadów o niewielkiej intensywności, występować będą deszcze ulewne i bardzo gwałtowne).
Biorąc pod uwagę powyższe a także doświadczenia z lat ubiegłych (kiedy to nasze tereny przyrzeczne występowały w swoim naturalnym ukształtowaniu a mimo to dochodziło do powodzi i podtopień), o których Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie były wielokrotnie informowane, ponownie wskazujemy, że niezwykle zasadnym a wręcz koniecznym jest podjęcie stosownych działań zapobiegających kontynuowaniu procederom – mającym miejsce między ul. Mieszka Starego a ul. Bór w Częstochowie (zasypywanie terenów przyrzecznych).
Wskazane tereny, będące naturalnym rozlewiskiem rzecznym, oznaczone w studium jako tereny zielone, powinny zostać nienaruszone. Są to tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Powinny również dalej pełnić rolę – pewnego rodzaju „buforu bezpieczeństwa”.
Niestety teren ZE nad rzeką Konopką z jednej i drugiej strony ul. Jagiellońskiej był i jest sukcesywnie zasypywany już od kilkunastu lat.

Cytując wypowiedź hydrologa dr inż. Krzysztofa Raczyńskiego, chcemy zwrócić uwagę, że opisywane czynności, mogą mieć wpływ nie tylko na bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Konopki ale na całe miasto Częstochowa. „Podnoszenie pewnych odcinków przyrzecznych, powoduje kumulowanie się wody w korycie i w konsekwencji większą jej objętość na niższych odcinkach. To z kolei może doprowadzić do sytuacji, w których dolnym odcinkiem prowadzone będą większe objętości wody niż te, na które projektowano wcześniej powstałe obwałowania. Z takim właśnie scenariuszem mieliśmy do czynienia w naszym kraju w czasie powodzi w 2010 roku. „
(źródło: www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,woda-niszczycielski-zywiol,105034.chtm)

Dodatkowo, po raz kolejny nadmieniamy, że już na pierwszy rzut oka widać, że do podwyższenia ww. terenu użyto wielu różnych surowców, w tym różnokolorowej ziemi niewiadomego pochodzenia, gruzu, pustaków żużlowych, surowców bliżej nie określonych itp. Jesteśmy zaniepokojeni składem ww. kruszyw tym bardziej, że w sytuacji podniesienia poziomu wody, wszystkie ewentualne i potencjalnie szkodliwe (niebezpieczne) substancje (o ile takie są nawiezione) przedostaną się do rzeki (zanieczyszczając ją).

W tym miejscu warto dodać, że likwidacja terenów naturalnych rozlewisk jest równoznaczna ze zmianą gospodarki wodami podskórnymi. Zamiast naturalnego zatrzymywania opadów w pobliżu naszych siedlisk dodatkowo dolewa się deszczówkę do kanalizacji a następnie spuszcza do rzek co w konsekwencji szkodzi otoczeniu na kilka sposobów.

Wskazane powyżej argumenty, nie pozostawiają cienia wątpliwości, że na zasypywanym terenie należy przyjąć szeroko zakrojone strategie ochrony przeciwpowodziowej nie czekając na efekty ewentualnej powodzi. 
Reasumując, niniejszym pismem chcieliśmy ponownie zwrócić uwagę na złożoność sytuacji oraz prosić o szerszą analizę i podjęcie stosownych działań prewencyjnych.
Mieszkańcy ul. Mieszka Starego”.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dołącz do nas!

Zapisz się do Newsletera

Udało się zasubskrybować! Ups! Coś poszło nie tak...
Archiwum gazety
Edit Template
Materiały audio
Materiały wideo

Kontakt

Tygodnik Regionalny 7 dni

Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa

Biuro reklamy

tel. 34 374 05 02
kom. 512 044 894
e-mail: marketing7dni@gmail.com
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

 
Redakcja

tel. 34 374 05 02
e-mail: redakcja@7dni.com.pl
e-mail: redakcja7dni@interia.pl

Wydawca 7 dni

NEWS PRESS RENATA KLUCZNA
Al. Wolności 22 lok. 12
42-200 Częstochowa
NIP: 949-163-85-14
tel. 34/374-05-02
mail: redakcja@7dni.com.pl

Media społecznościowe

© 2023 Tygodnik Regionalny 7 dni
Skip to content